เร่งการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลและปรับปรุงการเข้าถึงด้วยการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

กระดาษสีขาว

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การให้คุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริงจากข้อมูลนั้นต้องการการเข้าถึง การแบ่งปัน และการบูรณาการที่ดีกว่า เพื่อสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ถูกต้อง และใช้งานง่าย.

16 มีนาคม 256612 นาที
Accelerate digitization and improve accessibility with digital storage

องค์กรที่ดึงข้อมูล นำไปใช้ และสร้างคุณค่าจากข้อมูลได้ดีกว่า จะมีความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น

  • ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง
  • ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
  • ความยืดหยุ่นในการแข่งขันที่มากขึ้น
  • ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในการวางแผนธุรกิจ

ความท้าทาย: การส่งข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการใช้งานโดยบุคคล กลุ่มร่วมงาน และทีมทั่วทั้งเครือข่ายองค์กร ไม่มีอะไรจะท้าทายไปกว่านี้แล้วเมื่อต้องจัดการเอกสารปนกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการทำงานทางไกล ยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความยากลำบากนี้

หากไม่มีมุมมองแบบรวมและการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารแบบกระดาษทั้งหมดที่สะดวก พนักงานของคุณจะเสียเวลาไปกับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการในกรณีที่หาได้ และแม้จะพบแล้ว ก็ไม่สามารถแชร์เอกสารแบบกระดาษให้กับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยเฉพาะกับพนักงานที่ทำงานทางไกล

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงระยะใดของการแปลงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริงจากข้อมูลจำเป็นต้องมีการเข้าถึง การแบ่งปัน และการบูรณาการที่ดีขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการที่ใช้งานง่ายและกระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง

Elevate the power of your work

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!

เริ่ม