การแปลงข้อมูลในรูปแบบเอกสารเป็นไฟล์ภาพ(Document Imaging)

โซลูชั่นดิจิทัล

การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภาพ

ก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ

ให้คำปรึกษาฟรี

การทำงานด้วยระบบดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) ทำให้ระบบงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การทำงานโดยใช้ระบบดิจิทัลจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของได้ทุกรูปแบบ

ด้วยบริการที่ครอบคลุมทางดิจิทัลของไอออนเมาน์เทนช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารให้เป็นรูปภาพ การสแกนและการจัดทำดัชนี ตัวเลือกจัดเก็บเอกสารที่ความปลอดภัยและโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติช่วยทำให้คุณเปลี่ยนการทำงานไปยังระบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การทำงานแบบครบวงจรของเราในการจัดการแปลงเอกสารเป็นรูปภาพและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติจะช่วยให้คุณ:

 • ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษสำหรับกระบวนการทำงานและเวิร์กโฟลว์ของคุณ
 • ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน
 • ตอบสนองและลดความเสี่ยงในองค์กรของคุณ

พื้นที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและเข้าถึงทันที

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลคือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถจัดเก็บ ค้นหา และแบ่งปันไฟล์ดิจิทัลที่ ไอออนเมาน์เทนสร้างขึ้นจากเอกสารรูปแบบกระดาษ หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ หรือเอกสารดิจิทัลต้นฉบับได้อย่างปลอดภัยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถค้นหา เรียกคืน และแบ่งปันข้อมูลที่ต้องการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากตำแหน่งที่ใดๆ และบนอุปกรณ์ใดก็ได้

ทำให้ออฟฟิศของคุณทำงานแบบดิจิทัลด้วยศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและคุณจะสามารถ:

 • จัดเก็บ ค้นหา และแบ่งปันเอกสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
 • ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษที่คุณต้องจัดการด้วยตนเอง
พื้นที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและเข้าถึงทันที

บริการของเราmountain ranges

การแปลงเอกสารที่เป็นไฟล์ภาพ

ถึงเวลาแล้วที่จะเราเข้าสู่การทำงานด้วยระบบดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการแปลงหรือการบันทึกและเอกสารกระดาษของคุณเป็นรูปแบบดิจิทัล เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและลดต้นทุนในการเก็บข้อมูล

 • การแปลงเอกสารที่เป็นไฟล์ภาพจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญจากบันทึกข้อมูลของเอกสารเดิมของคุณจึงช่วยให้คุณทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น
 • เข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของคุณโดยไม่ต้องใช้ต้นฉบับจึงไม่ต้องกังวลว่าต้นฉบับจะขาดหรือสูญหาย
 • เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ในที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเองหรือศูนย์บันทึกข้อมูลดิจิทัลของเราซึ่งสามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย

การแปลงข้อมูลเดิมที่เป็นกระดาษทั้งหมดของคุณเป็นไฟล์ดิจิทัลอาจไม่สมเหตุสมผลด้านค่าใช้จ่ายและอาจมีความเสี่ยงได้ แทนที่จะทำการสแกนทั้งหมดในคราวเดียว เราสามารถช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญและทำตามความต้องการของคุณได้โดยแบ่งไฟล์กระดาษเป็นชุดหรือสร้างโปรแกรม Day Forward Scanning

ทำไมต้องเลือกใช้ ไอออน เมาน์เทน

 • เราสามารถเชื่อมต่อประวัติและข้อมูลเชิงกายภาพและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้ไม่ว่าข้อมูลจะจัดเก็บไว้ที่ใดก็ตาม
 • ได้รับประโยชน์ด้วย การดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความปลอดภัยสูงของเรา
 • เรามีประสบการณ์ในการสแกน การจัดทำดัชนี และการจัดหมวดหมู่เอกสารมากกว่า 20 ปี
 • บริการที่ครอบคลุมทำให้คุณสามารถทำข้อตกลงกับผู้ขายน้อยลงด้วย

ถึงเวลาเข้าสู่การทำงานแบบระบบดิจิทัล

หยุดการสะสมกระดาษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในที่ทำงานของคุณ เริ่มแปลงข้อมูลดิจิทัลของคุณ สแกน ทำดัชนี และแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษเมื่อมีการจัดทำหรือได้รับเอกสารตามการดำเนินธุรกิจปกติ การประมวลผลเอกสารกระดาษทำให้ธุรกิจของคุณล่าช้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยคุณไม่ต้องใช้เอกสารแบบกระดาษอีกต่อไป

เราจะช่วยคุณระบุจุดที่เอกสารที่เป็นกระดาษส่งเข้าสู่แผนกหรือองค์กรของคุณที่และสร้างโปรแกรมที่ป้องกันไม่ให้เอกสารกระดาษถูกส่งไปยังเข้าสู่ที่ทำงานของคุณเอกสารดังกล่าวจะส่งไปยังไออนเมาน์เทนซึ่งจะทำการสแกนและจัดทำดัชนี ทำให้พนักงานของคุณเข้าถึงเอกสารดิจิทัลได้ทันที

ไม่ว่าคุณจะต้องการหยุดรับและสร้างเอกสารที่เป็นกระดาษเข้าสู่องค์กรของคุณ หรือต้องการลดหรือกำจัดกระดาษออกจากเวิร์กโฟลว์เดียวหรือแผนกใดแผนกหนึ่งขององค์กร เราสามารถทำตามความต้องการของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นดิจิทัลเมลล์รูมของเราช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรับจดหมายที่เป็นกระดาษอีกต่อไป

เดย์ ฟอร์เวิร์ด สแกนนิ่ง จะคุณ:

 • งดการใช้กระดาษในที่ทำงานของคุณ
 • ดำเนินงานทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการเนื้อหาของคุณ
 • 57%

  57% กล่าวว่าตนได้ใช้บริการหรือวิธีการแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและทำงานแบบไม่ต้องใช้กระดาษเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

  การทำงานที่ไม่ต้องใช้กระดาษของ AIIM Industry Watch – ฝ่ายประเมินผล

พื้นที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและเข้าถึงทันที

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลคือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสามารถจัดเก็บ ค้นหา และแบ่งปันไฟล์ดิจิทัลที่ ไอออนเมาน์เทนสร้างขึ้นจากเอกสารรูปแบบกระดาษ หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ หรือเอกสารดิจิทัลต้นฉบับได้อย่างปลอดภัยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถค้นหา เรียกคืน และแบ่งปันข้อมูลที่ต้องการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากตำแหน่งที่ใดๆ และบนอุปกรณ์ใดก็ได้

ทำให้ออฟฟิศของคุณทำงานแบบดิจิทัลด้วยศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและคุณจะสามารถ:
 • จัดเก็บ ค้นหา และแบ่งปันเอกสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
 • ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษที่คุณต้องจัดการด้วยตนเอง

การแปลงข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลเมื่อได้รับการร้องขอ

ใช้เครื่องมือการสั่งงานออนไลน์ของ Iron Mountain เพื่อเลือกเอกสารที่คุณต้องการจากภาพจริงหรือเอกสารต่างๆ ที่คุณได้จัดเก็บไว้กับเรา

ทีมงานของเราจะทำการนำเอกสารออกจากที่เก็บ เตรียมความพร้อม และสแกนเอกสารนั้นให้กับคุณ หลังจากสแกนเรียบร้อยแล้ว เราจะนำเอกสารดังกล่าวจัดเก็บไว้ในที่เดิม บริการของเราคือการทำให้คุณเข้าถึงเอกสารดิจิทัลได้ง่ายดายและปลอดภัย บริการจ่ายเท่าที่ขอของเราจะช่วยลดต้นทุนโดยการแปลงเฉพาะเอกสารกระดาษที่คุณต้องการเท่านั้น

Image on Demand solution brief

เอกสารแนะนำบริการ Image on Demand

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิทัล

ทีมงานของเราจะช่วยคุณในการสร้างโซลูชั่นบริการทำซ้ำเอกสารซึ่งออกแบบมาตามวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำวิธีเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการข้อมูลแบบดิจิทัลของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความคาดหวังของคุณ

การแปลงเอกสารในรูปแบบดิจิทัลด้วยบริการสแกนเอกสารของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในธุรกิจของคุณและช่วยให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเข้าถึงตำแหน่งที่ปลอดภัยและรวดเร็วจะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและข้อผูกพันทางธุรกิจอื่น ๆ

เราทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มยืนยันการยอมให้ไอออนเมาน์เทนดำเนินการใดๆกับข้อมูลของข้าพเจ้าในรูปแบบที่เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของไอออนเมาน์เทนและสามารถแจ้งหยุดเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ

Why work with Iron Mountain?

ทำไมต้องไอรอน เมาท์เทน?


เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงธุรกิจของคุณในขณะเดียวกันก็รักษาข้อมูลองค์กรและข้อมูลลูกค้าของคุณให้ปลอดภัย—และมั่นคง เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มการบริการเราร่วมกันยกระดับพลังในการทำงานของคุณ


เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

paper and pen

ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของ Iron Mountain จะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทำการ
ได้รับใบเสนอราคา
laptop profile screen

เข้าสู่ระบบและชำระเงิน

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือเรียนรู้วิธีสร้างบัญชี
เริ่ม
customer service

ศูนย์สนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็วที่สุดสำหรับคำถามของคุณ
ได้รับการสนับสนุน
ringing telephone

โทรขาย

เชื่อมต่อกับตัวแทนที่มีความรู้ของเราเพื่อตอบความต้องการโซลูชันเฉพาะของคุณ
+662 407 3333