กล่องบริการส่งต่ออีเมลอัตโนมัติสีฟ้า มีข้อมูลดิจิทัลรายล้อมรอบกล่อง

โซลูชันการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital Mailroom

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดซองจดหมายอีกต่อไป

ติดต่อเรา

ลดการรับและส่งออกจดหมายที่เป็นกระดาษ

ควบคุมโดยการแปลงจดหมายขาเข้าที่เป็นกระดาษโดยอัตโนมัติ ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบรับเอกสารอัตโนมัติที่สามารถสแกนและจัดทำดัชนีเอกสารได้อย่างรวดเร็วและส่งต่ออีเมลล์ภายในองค์กรของคุณได้โดยอัตโนมัติ จัดการทั้งจดหมายกระดาษและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านกระบวนการเดียวกันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดมาตรฐานและลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรได้ เพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติของอีเมลล์อัตโนมัติ

Digitize and automate your mailroom workflows with Iron Mountain Digital Mailroom service

ผู้ชายกำลังนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์และกำลังคิดหาระบบจัดการอีเมลอัตโนมัติ

ด้วย ห้องรับเอกสารแบบดิจิทัล (Digital Mailroom) คุณจะสามารถ:

  • ลดเวลาในการตัดสินใจ
  • มั่นใจได้ว่ามีการติดตามข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า

สอบถามใบเสนอราคา

ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital Mailroom คืออะไร

ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital Mailroom คือ ระบบจัดการอีเมลอัตโนมัติที่ช่วยจัดการจดหมายทางไปรษณีย์และอีเมลล์แบบระบบอัตโนมัติ โดยจดหมายที่ส่งมาจะถูกสแกนและแปลงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นระบบรับส่งเอกสารออนไลน์จะทำการจัดเรียงและส่งต่อเอกสารเหล่านี้ไปยังผู้รับที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ถูกแปลงเป็นดิจิทัลจะถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Iron Mountain ที่ปลอดภัย ซึ่งบุคลากรที่ได้รับอนุญาตสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้จากทางไกล ระบบ Digital Mailroom จะมีฟีเจอร์มากมาย เช่น บันทึกการติดตามเอกสารเพื่อตรวจสอบเส้นทางการส่งต่อ การเข้าถึงเอกสารดิจิทัลอย่างปลอดภัย และความสามารถในการจัดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารให้เป็นระบบอัตโนมัติ

การโปรแกรมรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Digital Mailroom จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถรวมศูนย์การบริหารจัดการงานห้องจดหมายได้ ลดระยะเวลาและจำนวนบุคลากรสำหรับการจัดการจดหมาย และเพิ่มพื้นที่สำนักงานสำหรับกิจกรรมสำคัญๆ นอกจากนี้ การเข้าถึงเอกสารได้จากระยะไกลและการติดตามจดหมายแบบเรียลไทม์ ยังช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใส ช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบเอกสารไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริการส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ Iron Mountain Digital Mailroom เป็นโซลูชันการจัดการจดหมายทางไปรษณีย์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การสแกนเอกสาร การจัดประเภทและการกำหนดเส้นทางการส่งต่อจดหมายได้แบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการจัดเก็บและ/หรือการทำลายเอกสารทั้งในรูปแบบดิจิทัลและแบบกระดาษได้อย่างปลอดภัย

ทำไมต้องใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital Mailroom

ในยุคดิจิทัลเช่นนี้ องค์กรต่างๆ มองหาแนวทางยกระดับกระบวนการทางธุรกิจและลดการใช้เอกสารข้อมูลบนกระดาษ การจัดการจดหมายนำเข้าที่เป็นเอกสารจำนวนมากยังคงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ในองค์กร มีการทำงานแบบผสมผสานระหว่างข้อมูลดิจิตัลกับกระดาษเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ข้อมูลบนกระดาษแบบดั้งเดิมยังคงอยู่ และจำเป็นต้องให้พนักงานจัดการหาพื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การจัดการจดหมายทางไปรษณีย์แบบเดิมๆ จำเป็นต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากและมีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากรภายในได้สูง เช่น อีเมลสูญหาย ข้อมูลสำคัญรั่วไหลและค้นหาจดหมายทางไปรษณีย์ไม่เจอ เป็นต้น ปัจจุบันองค์กรต่างๆ พยายามที่จะลดขนาดและ/หรือปรับพื้นที่สำนักงานให้เหมาะสม พวกเขาจึงจำเป็นต้องปรับระบบการทำงานให้คล่องตัวและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ทำให้บริการระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Iron Mountain ที่เป็นโปรแกรมรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Digital Mailroom ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Iron Mountain Digital Mailroom solution คือบริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS (Software as a Service) ที่ช่วยให้คุณยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการแปลงเอกสารรับทางไปรษณีย์ให้เป็นดิจิทัล รวมถึงประมวลผลอีเมลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พนักงานของคุณเข้าถึงและเรียกค้นข้อมูลได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติสำหรับจดหมายทางไปรษณีย์ต่างๆ และเชื่อมต่อข้อมูลของคุณเข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม

บริการของเรา

โซลูชัน digital workflow automation เพื่อระบบการจัดองค์กร

ระบบ digital workflow automation จาก Iron Mountain เป็นระบบการจัดองค์กรหรือระบบบริหารธุรกิจให้ทำงานแบบอัตโนมัติ รับโซลูชั่น workflow automation วันนี้!

แพลตฟอร์มการจัดการเอกสารอัจฉริยะของ Iron Mountain InSight®

เมื่อคุณมีเอกสารกระดาษและดิจิตอลผสมกันในพื้นที่เก็บข้อมูลหลายแห่ง พนักงานของคุณอาจมีปัญหาในการค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ไม่ทันใจ การแชร์ข้อมูล และอาจทำให้องค์กรของคุณมีความเสี่ยงจากการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

โปรแกรมสแกนเอกสาร Iron Mountain การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภา

ก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ

ระบบจัดเก็บเอกสาร Iron Mountain Smart Sort

จำแนก จัดระเบียบ และจัดการแฟ้มเอกสารกระดาษจำนวนมาก

สร้างระบบ E-Office ด้วยโปรแกรม Iron Mountain Clean Start®

เปลี่ยนสถานที่ทำงานของคุณให้เป็นปัจจุบัน

การจัดการข้อมูลบน Iron Cloud

ผู้ให้บริการที่คุณเชื่อถือได้เพื่อการจัดการข้อมูลของคุณอย่างครอบคลุม

เราทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มยืนยันการยอมให้ไอออนเมาน์เทนดำเนินการใดๆกับข้อมูลของข้าพเจ้าในรูปแบบที่เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของไอออนเมาน์เทนและสามารถแจ้งหยุดเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ

Why work with Iron Mountain?

ทำไมต้องไอรอน เมาท์เทน?


เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงธุรกิจของคุณในขณะเดียวกันก็รักษาข้อมูลองค์กรและข้อมูลลูกค้าของคุณให้ปลอดภัย—และมั่นคง เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มการบริการเราร่วมกันยกระดับพลังในการทำงานของคุณ


เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

paper and pen

ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของ Iron Mountain จะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทำการ
ได้รับใบเสนอราคา
laptop profile screen

เข้าสู่ระบบและชำระเงิน

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือเรียนรู้วิธีสร้างบัญชี
เริ่ม
customer service

ศูนย์สนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็วที่สุดสำหรับคำถามของคุณ
ได้รับการสนับสนุน
ringing telephone

โทรขาย

เชื่อมต่อกับตัวแทนที่มีความรู้ของเราเพื่อตอบความต้องการโซลูชันเฉพาะของคุณ
+662 407 3333