เส้นทางสู่การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระดาษสีขาว

ลำพังเฉพาะ EU ก็สร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 12 ล้านตันในแต่ละปีแล้ว และจำนวนมากก็มาจากการกำจัดทรัพย์สินไอทีปลดระวางอย่างไม่ยั่งยืน

14 มีนาคม 256512 นาที
เส้นทางสู่การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลำพังเฉพาะ EU ก็สร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 12 ล้านตันในแต่ละปีแล้ว และจำนวนมากก็มาจากการกำจัดทรัพย์สินไอทีปลดระวางอย่างไม่ยั่งยืน แม้เป็นเรื่องง่ายที่จะมองว่าต้นทุนทางการเงินและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ Iron Mountain ก็พร้อมช่วยองค์กรต่าง ๆ ให้บรรลุความรับผิดชอบด้านสังคมให้ได้มากขึ้น และก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของทางออก ไม่ใช่ปัญหา เอกสารนี้จะให้ความกระจ่างว่าโปรแกรมกำจัดทรัพย์สินไอทีอย่างปลอดภัยที่มีความยั่งยืน (ITAD) นั้นจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

  • ช่วยปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว
  • ช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน
  • ช่วยให้บรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้บรรลุข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสำเนาคำแนะนำของคุณ

Elevate the power of your work

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!

เริ่ม