การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

การทำลายอย่างปลอดภัย

การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

วางใจในกระบวนการทำลายทรัพย์สินไอทีตามความต้องการและเชื่อถือได้

ติดต่อเรา

การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

โปรแกรมการจัดการทรัพย์สินไอทีที่เหมาะสมช่วยปกป้องข้อมูลบริษัทและแบรนด์ของคุณ

เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและรอบเวลาที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตามกำหนดเริ่มสั้นลง ด้วยเหตุนี้กระบวนการจัดการทรัพย์สินไอที (ITAD) องค์กรของคุณจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ

โปรแกรมการจัดการทรัพย์สินไอทีของเราออกแบบมาอย่างเหมาะสมมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการในการกำจัดทรัพย์สินไอทีของคุณ ในขณะที่ยังเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งานให้มากที่สุดในกระบวนการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไอออน เมาน์เทน มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการทรัพย์สินไอทีที่ปลอดภัย โดยมีการจัดการด้านระบบจัดส่งที่เหมาะสมและวิธีการดูแลรักษาความปลอดภัยในระดับห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐานเพื่อรักษาความปลอดภัย การเป็นไปตามข้อกำหนดและความคงทนของผลิตภัณฑ์ของคุณ

การรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอที

ไอออนเมาน์เทนคู่คิดทางธุรกิจที่คุณวางใจ:

การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ e-waste

มั่นใจได้ว่าแนวทางการปฏิบัติของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรม

การทำลายฮาร์ดไดรฟ์และเทปข้อมูล

สร้างกระบวนการที่สามารถป้องกันได้ซึ่งทำเป็นเอกสารและทำซ้ำได้สำหรับการเตรียมพร้อม เคลื่อนย้าย และทำลายฮาร์ดไดรฟ์ เทปสำรองข้อมูล และขยะอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ศูนย์ข้อมูลของคุณหรือสถานที่ทำลายข้อมูลนอกสถานที่

การฟื้นฟูเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินไอที

แปลงแล็ปท็อป เครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ของคุณ ให้กลายเป็นรายได้ใหม่ขณะเดียวกันก็ยังรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดการทรัพย์สินไอทีในสำหรับองค์กร

พัฒนาโปรแกรมที่สามารถกำหนดเองซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรของคุณที่ทำลายทรัพย์สินไอทีและช่วยให้การกู้คืนมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลีกเลี่ยงการละเมิดข้อมูลด้วยวิธีการชัดเจนในกระบวนการทำลาย กระบวนการรีไซเคิลหรือกระบวนการนำวัสดุและอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ กลับไปใช้ใหม่อย่างปลอดภัย

โซลูชั่นการรีไซเคิลและการจัดการทรัพย์สินไอทีของ ไอออน เมาน์เทน ช่วยให้คุณสามารถทำลายและรีไซเคิลหรือนำอุปกรณ์ไอทีหลายประเภทกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยบริการที่เชื่อถือได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย

โซลูชั่นการจัดการทรัพย์สินไอทีช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการทำลายและรีไซเคิลหรือนำทรัพย์สินไอทีต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้คุณยังมั่นใจได้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย และสะดวก โดยการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

Iron Mountain IT electronics recycling for small businesses

ด้วยไอออน เมาน์เทน คุณสามารถ:

ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างและจัดการแนวทางการจำหน่ายทรัพย์สินและสื่อไอทีของคุณเป็นประจำในพื้นที่ที่คุณกำหนด ตามกระบวนการที่ได้รับการรับรอง

ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรายเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างและจัดการแนวทางการจำหน่ายทรัพย์สินและสื่อไอทีของคุณเป็นประจำในพื้นที่ที่คุณกำหนด ตามกระบวนการที่ได้รับการรับรอง

กำหนดโปรแกรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ภายในของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของบริษัท

กำหนดโปรแกรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ภายในของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของบริษัท

วางใจในกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีที่สอดคล้องและเชื่อถือได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกและช่วยให้คุณเริ่มดำเนินการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

วางใจในกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีที่สอดคล้องและเชื่อถือได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกและช่วยให้คุณเริ่มดำเนินการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

สอบถามใบเสนอราคา
Iron Mountain ITAD services

การจัดการทรัพย์สินไอทีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

การทำลายทรัพย์สินทางไอทีที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมีความเสี่ยงและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับแบรนด์

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะขนาดใดหรืออุตสาหกรรมไหน คุณต้องมีกระบวนการที่กำหนดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยสำหรับการทำลายทรัพย์สินที่หมดอายุและทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน การลงโทษตามกฎข้อบังคับ ชื่อเสียงที่เสียหายของแบรนด์และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นผลมาจากวิธีการทำลายที่ไม่เหมาะสม

บริการ การจัดการทรัพย์สินไอทีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย (ITAD) ของ ไอออน เมาน์เทน ช่วยให้คุณสามารถกำจัดทรัพย์สินไอทีที่ล้าสมัยได้อย่างปลอดภัย ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืนข้อมูลด้วยระบบจัดส่งชั้นนำและกระบวนการดูแลรักษาความปลอดภัยระดับห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน

บริการของเรา

การทำลายอปุกรณ์ไอที

ทำลายบันทึกข้อมูลและสินทรัพย์ไอทีที่ไม่จำเป็นอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย

การทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

ทำลายบันทึกข้อมูลที่เป็นกระดาษและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณให้เป็นไปตามมาตรฐานปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย

การจัดการข้อมูลบน Iron Cloud

ผู้ให้บริการที่คุณเชื่อถือได้เพื่อการจัดการข้อมูลของคุณอย่างครอบคลุม

การทำซ้ำเอกสารแบบรูปภาพ

ก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ

โซลูชันการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

เข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

Iron Mountain Smart Sort

จำแนก จัดระเบียบ และจัดการแฟ้มเอกสารกระดาษจำนวนมาก

เราทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มยืนยันการยอมให้ไอออนเมาน์เทนดำเนินการใดๆกับข้อมูลของข้าพเจ้าในรูปแบบที่เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของไอออนเมาน์เทนและสามารถแจ้งหยุดเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ

Why work with Iron Mountain?

ทำไมต้องไอรอน เมาท์เทน?


เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงธุรกิจของคุณในขณะเดียวกันก็รักษาข้อมูลองค์กรและข้อมูลลูกค้าของคุณให้ปลอดภัย—และมั่นคง เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มการบริการเราร่วมกันยกระดับพลังในการทำงานของคุณ


เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

paper and pen

ติดต่อเรา

กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของ Iron Mountain จะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทำการ
ได้รับใบเสนอราคา
laptop profile screen

เข้าสู่ระบบและชำระเงิน

เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหรือเรียนรู้วิธีสร้างบัญชี
เริ่ม
customer service

ศูนย์สนับสนุน

ศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราสามารถช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็วที่สุดสำหรับคำถามของคุณ
ได้รับการสนับสนุน
ringing telephone

โทรขาย

เชื่อมต่อกับตัวแทนที่มีความรู้ของเราเพื่อตอบความต้องการโซลูชันเฉพาะของคุณ
+662 407 3333