Politika integrovaného systému řízení

 

Vedení společnosti Iron Mountain Česká republika s.r.o. se rozhodlo zavést a uplatňovat integrovaný systém řízení – systém řízení kvality, systém řízení bezpečnosti infomací a environmentální systém managementu v souladu s mezinárodními standardy ISO 9001, ISO/IEC 27001 a ISO 14001.

 

Provozováním a trvalým rozvojem tohoto systému chceme v plné míře vyhovět očekáváním a požadavkům našich zákazník s cílem zachovat a posílit jejich důvěru v Iron Mountain Česká republika s.r.o. Vedení a všichni pracovníci společnosti jsou si vědomi, že v centru činností Iron Mountain Česká republika s.r.o. je zákazník, který naši společnost posuzuje na základě kvality poskytovaných služeb.

 

Iron Mountain Česká republika s.r.o. věnuje zvýšenou pozornost trvalému rozvoji technické úrovně služeb a zvyšování účinnosti služeb zákazníkům. Naše společnost usiluje o zachování dlouhodobé a oboustranně výhodné spolupráce jak s našimi zákazníky, tak s dodavateli. Plněním požadavků integrovaného systému řízení zabezpečujeme ochranu informací proti jakékoli hrozbě, interní či externí, úmyslné nebo neúmyslné.

 


Iron Mountain Česká republika s.r.o. se zavazuje, že prostřednictvím uplatňování integrovaného systému řízení bude za všech okolností usilovat o:

 • zvyšování spokojenosti zákazníků,
 • zlepšování kvality poskytovaných služeb,
 • ·ochranu informací společnosti a všech zákazníků proti všem hrozbám,
 • důvěrnost, neporušenost a disponibilitu informací,
 • soulad s aktuálními právními předpisy a dodržování všech aplikovatelných zákonů a nařízení,
 • minimalizaci svých vlivů na životní prostředí redukcí jakéhokoliv možného znečištění, které vzniká při činnostech společnosti,
 • snižování negativních dopadů na životní prostředí,
 • dobrou informovanost zainteresovaných osoby o rizikách znečištění, tak aby si byli vědomi možných negativních dopadů a povzbudila se tak zodpovědnost k životnímu prostředí,

Společnost má jmenovaného představitele vedení, který v rámci organizace odpovídá za plánování, zavedení, fungování a rozvoj integrovaného systému řízení, disponuje příslušnými pravomocemi a je odpovědný za vytvoření odpovídajících podmínek pro jeho realizaci.

 

Všichni vedoucí pracovníci jsou povini přijímat potřebná opatření tak,aby v jim podřízené organizační jednotce všichni pochopili, realizovali a dodržovali tuto politiku.

 

V souladu s touto politikou je povinností každého pracovníka společnosti:

 • pochopit smysl a cíle integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti informací a environmentálního systému řízení,
 • ·vyvíjet trvalé úsilí o rozvoj vlastních schopností a činností,
 • prostřednictvím vedoucího svého oddělení podával návrhy na zlepšování činnosti,
 • spolupracovat na přijatých opatření potřebných ke zlepšování.

 

Integrovaný systém řízení se týká všech činností společnosti a deklaruje zájem vedení společnosti Iron Mountain Česká republika s.r.o. o zvyšování kvality produktů a služeb. Integrovaný systém řízení se neustále zlepšuje v souladu s odstranováním neshod a neustálého zlepšování procesů a služeb.

 

Kontaktovat

paper and pen

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulář a specialista z Iron Mountain vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů.
Získat cenovou nabídku
laptop profile screen

Přihlášení do klientského portálu

Přihlašte se do svého účtu nebo zjistěte, jak ho vytvořit.
Přihlásit se
customer service

Centrum podpory

Naše zákaznická podpora vám poskytne nejrychlejší odpovědi na vaše otázky.
Potřebuji poradit
ringing telephone

Zavolejte na obchodní oddělení

Spojte se s jedním z našich zkušených zástupců, aby se věnovali vašim konkrétním potřebám.
+420 233 900 638