IM employee evaluating data servers for decommission

Bezpečnost dat a informačních technologií

Změna účelu, opětovné použití, recyklace a opětovné uvedení IT majetku na trh s cílem odklonu od využívání skládek.

Snižte vystavení riziku v rámci IT majetku, osobních zařízení, citlivých souborů a záznamů.

Nyní více než kdy dříve je pro organizace důležitá ochrana jejich dobrého jména. Což vyžaduje, aby si byly vědomy interních i externích rizikových faktorů, mezi které patří ztráta nebo zneužití záznamů a dat, kybernetické útoky a špatná správa IT majetku a zařízení. Ve společnosti Iron Mountain poskytujeme trvale udržitelná řešení navržená tak, aby zmírnila vaše rizika tím, že umožníme kontinuitu služeb, bezpečně zlikvidujeme všechna média a IT majetek a poskytneme odborné poradenství související s kompatibilní správou životního cyklu dat, dokumentů a fyzického majetku.

Přečtěte si další informace o tom, jak můžete bezpečně a v souladu s předpisy spravovat a chránit své dokumenty a data, jakož i zařízení a vybavení používané k vytváření, přijímání a ukládání informací v průběhu jejich životního cyklu.

  • 650 tis.

    aktiv zpracovaných společností Iron Mountain za rok

Vaše cesta k zabezpečení dat a IT začíná zdemountain ranges

Správa životního cyklu aktiv (ALM) je strategický přístup ke správě IT majetku, který chrání vaše data, zajišťuje optimalizované využití, maximalizuje návratnost investic a minimalizuje dopad na životní prostředí.

Společnost Iron Mountain s vámi může spolupracovat na vytvoření programu, který se stará o váš majetek od jeho pořízení a aktivního používání až po vyřazení a likvidaci, s podporou našich špičkových opatření v oblasti zabezpečení dat a udržitelnosti.

Naše řešení pro vás:

Bezpečné skartační služby společnosti Iron Mountain chrání soukromí vašich informací tím, že levným, bezpečným, udržitelným a vyhovujícím způsobem likvidují papírové záznamy a dokumenty, plasty a média.

Naše poradenské služby kombinují technologii s rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi, aby bylo možné čelit výzvám a překážkám v oblasti uchovávání, ochrany osobních údajů, dodržování předpisů a řízení rizik.

Naše řešení pro vás:

Ve společnosti Iron Mountain si sami sobě klademe výzvy a inspirujeme ostatní k vytváření obchodních řešení, která mají pozitivní dopad na životní prostředí. Díky nákupu 100% obnovitelné energie v datových centrech Iron Mountain a produktu Green Power Pass máte přístup k čisté energii, což umožňuje, aby zatížení vašeho datového centra podporovalo vaše Net Zero cíle.

Naše bezpečná likvidace IT majetku vám pomůže při renovaci a recyklaci elektroniky a náš program bezpečné skartace recykluje veškerý nashromážděný papír. Poskytujeme dokonce i zprávu Green Report, která eviduje základní údaje pro vykazování v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG), jakož i užitečné a přizpůsobené informace o přínosech vašich jednotlivých programů pro životní prostředí.

Kontaktovat

paper and pen

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulář a specialista z Iron Mountain vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů.
Získat cenovou nabídku
laptop profile screen

Přihlášení do klientského portálu

Přihlašte se do svého účtu nebo zjistěte, jak ho vytvořit.
Přihlásit se
customer service

Centrum podpory

Naše zákaznická podpora vám poskytne nejrychlejší odpovědi na vaše otázky.
Potřebuji poradit
ringing telephone

Zavolejte na obchodní oddělení

Spojte se s jedním z našich zkušených zástupců, aby se věnovali vašim konkrétním potřebám.
+420 233 900 638