Iron Mountain blue mountains backdrop

Společnosti Iron Mountain záleží na ochraně vašeho soukromí

Poslední Aktualizace: Říjen 2023

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnosti Iron Mountain jako správci údajů

Pro společnost Iron Mountain Information Management, LLC se sídlem v USA a její dceřiné společnosti („Iron Mountain“ nebo tvary zájmena „my“) je důležité chránit vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Iron Mountain shromažďuje, používá a sdílí informace, které identifikují její zákazníky, potenciální zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a návštěvníky webových stránek („osobní údaje“), když vystupuje jako správce údajů. Správce údajů je subjekt, který rozhoduje o tom, proč a jak budou osobní údaje použity (zpracovány).

Celosvětové normy a místní pravidlaspolečnosti Iron Mountain

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vymezuje naše celosvětové normy ochrany osobních údajů.

Kromě našich celosvětových norem dodržujeme také všechny příslušné a platné místní zákony na ochranu osobních údajů. V závislosti na regionu, kde se naše firma nachází, dodržujeme mimo jiné obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) a zákony o ochraně osobních údajů platné v zemích EHP, kde působíme, britské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (UK GDPR) a britský zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018; kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 (California Consumer Privacy Act – CCPA), brazilský obecný zákon o ochraně osobních údajů z roku 2020 (LGPD); čínský zákon o ochraně osobních údajů z roku 2021 (PIPL) a singapurský zákon o ochraně osobních údajů z roku 2012.

Dodatky pro jednotlivé země a místní oznámení o ochraně osobních údajů

Některé dceřiné společnosti Iron Mountain mohou mít povinnost dodržovat místní zákony na ochranu osobních údajů, které vyžadují zveřejnění prohlášení o ochraně osobních údajů specifických pro jejich vlastní zemi (která vám obvykle poskytuje naše místní pobočka Iron Mountain v době shromažďování osobních údajů). Dodatky specifické pro jednotlivé země naleznete zde:

Přeloženou verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách příslušných zemí. Například německá verze tohoto dokumentu je dostupná na našich německých webových stránkách.

Jak vaše osobní údaje využíváme

Zákonný důvod pro zpracování

Při našem podnikání dbáme na ochranu soukromí a osobních údajů. Zajišťujeme, aby zpracování údajů probíhalo na oprávněném základě a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Ve většině případů vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme na základě následujících zákonných důvodů:

 • Plnění smlouvy: když je zpracování nezbytné k uzavření a plnění smluv s našimi zákazníky, dodavateli, obchodními partnery nebo jinými zainteresovanými stranami;
 • Souhlas: když jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (např. pro zasílání marketingových sdělení o našich produktech či službách nebo sledování vašich aktivit na našich webech prostřednictvím souborů cookie za účelem zlepšení vaší zákaznické zkušenosti);
 • Oprávněný zájem: když chceme splnit naše oprávněné obchodní účely (např. zobrazení obsahu webových stránek relevantního pro vaši geografickou polohu nebo jiné přizpůsobení). O oprávněný zájem se opíráme pouze v případě, že je tento postup přiměřený a zaručuje náležitou rovnováhu mezi našimi obchodními cíli a vašimi právy na ochranu osobních údajů;
 • Dodržení platných zákonů: když je zpracování nezbytné pro splnění našich příslušných zákonných nebo regulačních povinností (např. když potřebujeme sdílet osobní údaje s orgány veřejné moci a finančními úřady).
Shromažďování a využívání osobních údajů

Shromažďování a využívání osobních údajů

V závislosti na vašem vztahu se společností Iron Mountain a v souladu s platnými zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a využívat následovně:

 • Obchodní kontaktní údaje (zákazníci, potenciální zákazníci, dodavatelé): obchodní kontaktní informace (např. obchodní kontakt, adresa místa podnikání, telefonní číslo); osobní údaje zástupců zákazníků a dodavatelů (např. jméno, kontaktní údaje); strukturované údaje (např. údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví); technické informace (např. zákaznický portál, uživatelská ID a hesla, přístupové protokoly) zpracovávané pro následující hlavní účely: vyjednávání a plnění smluv, dodržování předpisů, obchodní rozvoj a vztahy, správa pohledávek, administrativa, účetnictví, zlepšování našich služeb a jejich poskytování zákazníkům.
 • Osobní údaje pro účely auditu, vyšetřování, náležitého prověřování (zákazníci, dodavatelé): jméno, kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), titul/funkce, DIČ, informace o bankovním účtu a další informace týkající se vztahu s dodavatelem nebo se zákazníkem zpracovávané pro následující hlavní účely:audit, vyšetřování, provozní bezpečnost, dodržování předpisů, náležité prověřování, správa nároků, řešení soudních sporů.
 • Online shromažďování osobních údajů (návštěvníci webu): informace shromážděné prostřednictvím webových stránek společnosti Ion Mountain, jako jsou kontaktní údaje, přihlašovací údaje, online komentáře a zpětná vazba z online fór , průzkumů atd. zpracovávané pro následující hlavní účely: umožnění efektivního využívání našich webových stránek, optimalizace jejich funkčnosti, interakce se zákazníky / potenciálními zákazníky a dodavateli v online fórech, řízení a hodnocení spokojenosti zákazníků.
 • Osobní údaje dětí: Dbáme na bezpečnost dětí, když používají internet. Nikdy nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje od nezletilých (dětí mladších 16 let nebo jakéhokoli jiného věku stanoveného platnými zákony).
 • Přímý marketing (zákazníci, potenciální zákazníci): Můžeme použít vaše obchodní kontaktní údaje (např. e-mail) k poskytování informací o našich produktech a službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Za tímto účelem můžeme také vytvořit osobní profil obsahující obchodní informace o společnosti, pro kterou pracujete, nebo o interakcích mezi námi s cílem nabídnout vám a společnosti, pro kterou pracujete, relevantní informace a vhodné nabídky našich služeb a produktů a zlepšit naši osobní komunikaci s vámi.Společnost Iron Mountain vám bude taková sdělení zasílat (např. e-mailem, případně také telefonicky) pouze tehdy, pokud jste nám poskytli s jejich přijímáním svůj předchozí souhlas („vyjádření souhlasu“) nebo, v závislosti na tom, co bude povoleno, dokud se z jejich přijímání neodhlásíte. Odvolání souhlasu s přijímáním marketingových sdělení nebo odhlášení z jejich přijímání: Pokud dostáváte marketingová sdělení, ale již o ně nemáte zájem, můžete svůj souhlas s jejich přijímáním kdykoli odvolat nebo se z jejich přijímání odhlásit zde.
Jak používáme cookies

Shromažďování osobních údajů pomocí technologií (návštěvníci webu):Webové stránky společnosti Iron Mountain využívají různé soubory cookie a podobné technologie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou umisťovány do vašeho počítače prostřednictvím navštívených webů. Tyto soubory umožňují webům společnosti Iron Mountain poskytováním obsahu přizpůsobeného zájmům uživatelů a aktivací dalších funkcí zlepšit uživatelskou zkušenost. Údaje shromážděné pomocí souborů cookie a podobných technologií můžete kontrolovat prostřednictvím různých nástrojů. V případě nezbytnosti používá společnost Iron Mountain soubory cookie pouze s vaším souhlasem. Například soubory cookie, které vám poskytují přizpůsobený obsah. Webové stránky společnosti Iron Mountain vám umožňují některé soubory cookie kontrolovat prostřednictvím bannerů nebo nastavení prohlížeče. 

Error: The domain STAGE.IRONMOUNTAIN.COM is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 2db0f716-89d6-477d-aa16-1adf86c38d05. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.
Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:

 • zákazníci a potenciální zákazníci (právnické osoby a fyzické osoby)
 • zástupci zákazníků a zmocněnci (např. jednotlivci zastupující společnost za účelem správy smluv)
 • návštěvníci webu společnosti Iron Mountain
 • třetí strany (dodavatelé společnosti Iron Mountain)
 • společnosti a přidružené společnosti Iron Mountain
 • veřejné donucovací orgány, včetně finančních úřadů, soudů, správních úřadů atd.
 • veřejně dostupné zdroje (profesně zaměřené sociální sítě, úřední registry atd.) v rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy.

Shromažďování osobních údajů z pozice zpracovatele údajů

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme jako zpracovatel údajů, aniž bychom kontrolovali jejich obsah nebo původ. Takové osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat výhradně jménem našich zákazníků a podle jejich pokynů. Naši zákazníci, kteří využívají naše služby tímto způsobem, jsou správci údajů a jsou zodpovědní za získání jakýchkoli souhlasů, povolení a za poskytnutí oznámení o ochraně osobních údajů, které je pro shromažďování a používání takových informací nezbytné.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet interně (v rámci skupiny společností Iron Mountain) i externě (s třetími stranami, jako jsou naši dodavatelé, poradci, obchodní partneři). V souladu s platnými zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje sdílet, případně také zveřejňovat způsobem vysvětleným v této části.

Interní sdílení: Společnost Iron Mountain má sídlo v Bostonu ve státě Massachusetts (USA), ale působí po celém světě. Abychom dosáhli obchodních cílů, můžeme vaše osobní údaje – s ohledem na jejich ochranu – sdílet s jinými dceřinými společnostmi Iron Mountain v souladu s tímto oznámením a způsobem, jaký je v něm popsán.

Externí sdílení: Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, včetně:

 • Dodavatelů společnosti Iron Mountain: poskytování služeb společnosti Iron Mountain může vyžadovat zpracování vašich osobních údajů (např. poskytování nástroje pro řízení vztahů se zákazníky nebo obecné IT podpory, distribuce marketingových materiálů atd.). V takovém případě mohou tyto subjekty přijímat a zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s pokyny společnosti Iron Mountaina pro účely provádění těchto služeb pro společnost Iron Mountain.
 • Jiné třetí strany za účelem prodeje, fúze, převodu podniku nebo rozdělení: patří sem také účely náležitého prověřování, které mohou také vyžadovat zpřístupnění osobních údajů poradcům a finančním auditorům společnosti Iron Mountain.
 • Orgánů veřejné moci: Můžeme mít také zákonnou povinnost vaše osobní údaje zpřístupnit i bez vašeho svolení. Účely takového zveřejnění mimo jiné zahrnují: (a) reagování na zákonné požadavky orgánů veřejné moci, regulačních úřadů a donucovacích orgánů a (b) ochranu práv a majetku společnosti Iron Mountain.

Normy společnosti Iron Mountain týkající se sdílení osobních údajů

Nebudeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami bez vašeho souhlasu, pokud to nebude nutné za účelem: (a) splnění oprávněného obchodního účelu společnosti Iron Mountain (např. použití služby poskytované dodavatelem); (b) reagování na řádně oprávněné žádosti orgánů veřejné moci; (c) dodržení platných zákonů a předpisů; (d) vymáhání/ochrany práv a majetku společnosti Iron Mountain; nebo (e) ochrany práv našich zaměstnanců a jiných osob používajících majetek společnosti Iron Mountain, pokud je to povoleno a v každém případě v souladu s platnými zákony. Vaše osobní údaje neprodáváme, ani tak v budoucnu neučiníme.

Jak vašeosobní údaje předáváme v mezinárodním prostředí

Vaše osobní údaje mohou být předávány nebo k nim mohou mít přístup jiné společnosti a dceřiné společnosti Iron Mountain a třetí strany po celém světě. Příjemci se mohou nacházet v zemích, které z pohledu země původu neposkytují vašim osobním údajům odpovídající úroveň ochrany.

Zajišťujeme, aby osobní údaje, které jsou předmětem předávání, byly přiměřeně chráněny, jak to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů země původu. Při předávání vašich osobních údajů se obvykle opíráme o jeden nebo více z následujících dokumentů:

 • Standardní smluvní doložky („SCC“) pro mezinárodní přenos osobních údajů, jak může být použitelné a relevantní (např. předávání osobních údajů z EU/Spojeného království/Švýcarska do zemí, jako jsou USA a Indie). Pokud byste o příslušných ochranných opatřeních chtěli získat více informací, případně také obdržet kopii SCC k posouzení, kontaktujte nás na e-mailové adrese global.privacy@ironmountain.com.
 • Pokud to vyžadují platné zákony, požádáme vás, abyste nám s předáváním vašich osobních údajů poskytli souhlas.
 • Společnost Iron Mountain uzavřela v rámci své skupiny společností mezipodnikovou dohodu o předávání a zpracování osobních údajů, aby umožnila jejich interní předávání.
 • Společnost Iron Mountain dodržuje Rámec EU-USA pro ochranu osobních údajů (EU-U.S. DPF), rozšíření EU-U.S. DPF pro Spojené království a Rámec pro ochranu osobních údajů mezi Švýcarskem a USA (Swiss-U.S. DPF). Více informací naleznete zde.
Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to přiměřeně nutné pro účely, pro které byly shromážděny, jak je vysvětleno v tomto oznámení. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje uchovávat delší dobu, například tehdy, pokud je to nezbytné z důvodu právních, regulačních, daňových nebo účetních požadavků. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje uchovávat delší dobu, abychom měli přesný záznam o vašem jednání s naší společností v případě jakýchkoli stížností nebo potíží, nebo pokud se důvodně domníváme, že by v souvislosti s vašimi osobními údaji nebo vaším jednáním mohlo dojít k soudnímu řízení.

Pokud jsme vaše osobní údaje získali za účelem poskytování marketingových informací o našich produktech a službách, budeme vaše osobní údaje uchovávat, dokud si příjem takových informací nerozmyslíte. Pokud po zasílání těchto sdělení neprojevíte o naše produkty a služby žádný zájem (tj. jste neaktivní), budou vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, odstraněny dříve, abychom vás v budoucnu pro marketingové účely již nekontaktovali. Oznámení o uchovávání údajů zakládáme do záznamů v naší péči. Pokud již vaše osobní údaje nejsou vyžadovány, buď je odstraníme tak, že vymažeme elektronické soubory a skartujeme fyzické záznamy, nebo je anonymizujeme tak, že vás již nebudeme schopni identifikovat. Společnost Iron Mountain má zavedeny speciální interní zásady, které zajišťují soulad s pravidly uchovávání údajů.

Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme

Vaše osobní údaje vždy chráníme v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními normami. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů před ztrátou nebo neoprávněným použitím, přístupem nebo zveřejněním, vždy uplatňujeme vhodná technická, organizační a administrativní opatření. Podnikáme například následující kroky: od svých zaměstnanců a poskytovatelů služeb vyžadujeme zachování důvěrnosti; osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, ničíme nebo trvale anonymizujeme. Vždy kontrolujeme aktuální normy na trhu (např. normy ISO) a máme přehled o nejnovějších bezpečnostních opatřeních vhodných pro rizika související s ochranou vašich osobních údajů.

Práva subjektů údajů/spotřebitelů: přístup k osobním údajům a jejich kontrola

Respektujeme vaše práva vyplývající z pozice subjektu údajů/spotřebitele. V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů můžete svá práva uplatňovat za účelem:

 1. přístupu k vašim osobním údajům a získání jejich kopie – vezměte na vědomí, že možná budeme muset nejprve ověřit vaši totožnost, abychom vaše údaje neposkytli neoprávněné osobě. Při poskytování přístupu k vašim osobním údajům a jejich kopie možná také budeme muset respektovat právo na ochranu osobních údajů jiných osob;
 2. opravy nebo výmazu vašich osobních údajů – pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 3. omezení zpracování vašich osobních údajů – např. když zpochybníte přesnost zpracování, přičemž takové zpracování omezíme pouze do doby, než bude váš požadavek ověřen;
 4. odstranění nebo anonymizace vašich osobních údajů (v souladu s „právem být zapomenut“ obsaženém v GDPR), pokud neexistují výjimky, např. když nám zákon takové zpracování umožňuje;
 5. zajištění tzv. „přenositelnosti údajů“ – na vaši žádost může společnost Iron Mountain vaše osobní údaje „předatׅ“ jiné organizaci/společnosti, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo plnění smlouvy;
 6. vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů – např. když vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely přímého marketingu a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky;
 7. získání kopie ochranných opatření uplatňovaných pro předávání vašich osobních údajů mimo vaši jurisdikci – např. kopii SCC;
 8. podání stížnosti u místního dozorového úřadu: úřad pro ochranu osobních údajů, např. ICO ve Spojeném království;
 9. odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním).

V souladu se zákonnými a jinými přípustnými hledisky vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom na vaši žádost odpověděli co nejdříve (v každém případě ve lhůtě vyžadované zákonem). Pokud budeme pro splnění vaší žádosti potřebovat další informace, budeme vás o tom informovat. V některých případech bude vaše možnost přístupu k vašim osobním údajům nebo jejich kontrole omezena, jak to vyžadují nebo povolují platné zákony. Před zpřístupněním požadovaných osobních údajů vás můžeme požádat o další informace z důvodu ověření vaší identity a z bezpečnostních důvodů. Pokud nám to zákon umožňuje, vyhrazujeme si také právo účtovat poplatek, například pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li ohledně ochrany osobních údajů obavy nebo pokud chcete v této záležitosti předat společnosti Iron Mountain dotaz nebo stížnost, neváhejte nás kontaktovat:

Globální oddělení pro ochranu soukromí a dodržování předpisů
Globální ředitel pro ochranu soukromí
Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny pro EHP/Spojené království
global.privacy@ironmountain.com

Název naší místní pobočky a kontaktní údaje naleznete zde (pro subjekty společnosti Crozier zde) – vyberte příslušný region a zemi. Budeme se snažit zajistit, aby vaše stížnost byla vyřešena včas a vhodným způsobem, a budeme s vašimi žádostmi a stížnostmi nakládat důvěrně. Poté, co obdržíme vaši stížnost, v přiměřené lhůtě vás bude kontaktovat náš zástupce, přičemž zkontroluje, zda jakákoliv místní pravidla stanovují lhůtu pro vyřešení vašeho požadavku.

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Revidovanou verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů zveřejníme pokaždé, když jej aktualizujeme, přičemž v tomto oznámení uvedeme také datum revize. Na nejnovější verzi tohoto dokumentu vás snadno nasměruje odkaz na oznámení o ochraně osobních údajů/zásady ochrany osobních údajů na každé webové stránce společnosti Iron Mountain.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak shromažďujeme vaše osobní údaje","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:

\n
  \n
 • zákazníci a potenciální zákazníci (právnické osoby a fyzické osoby)
 • \n
 • zástupci zákazníků a zmocněnci (např. jednotlivci zastupující společnost za účelem správy smluv)
 • \n
 • návštěvníci webu společnosti Iron Mountain
 • \n
 • třetí strany (dodavatelé společnosti Iron Mountain)
 • \n
 • společnosti a přidružené společnosti Iron Mountain
 • \n
 • veřejné donucovací orgány, včetně finančních úřadů, soudů, správních úřadů atd.
 • \n
 • veřejně dostupné zdroje (profesně zaměřené sociální sítě, úřední registry atd.) v rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy.
 • \n
\n

Shromažďování osobních údajů z pozice zpracovatele údajů

\n

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme jako zpracovatel údajů, aniž bychom kontrolovali jejich obsah nebo původ. Takové osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat a zpracovávat výhradně jménem našich zákazníků a podle jejich pokynů. Naši zákazníci, kteří využívají naše služby tímto způsobem, jsou správci údajů a jsou zodpovědní za získání jakýchkoli souhlasů, povolení a za poskytnutí oznámení o ochraně osobních údajů, které je pro shromažďování a používání takových informací nezbytné.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak sdílíme vaše osobní údaje","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Vaše osobní údaje můžeme sdílet interně (v rámci skupiny společností Iron Mountain) i externě (s třetími stranami, jako jsou naši dodavatelé, poradci, obchodní partneři). V souladu s platnými zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje sdílet, případně také zveřejňovat způsobem vysvětleným v této části.

\n

Interní sdílení: Společnost Iron Mountain má sídlo v Bostonu ve státě Massachusetts (USA), ale působí po celém světě. Abychom dosáhli obchodních cílů, můžeme vaše osobní údaje – s ohledem na jejich ochranu – sdílet s jinými dceřinými společnostmi Iron Mountain v souladu s tímto oznámením a způsobem, jaký je v něm popsán.

\n

Externí sdílení: Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, včetně:

\n
  \n
 • Dodavatelů společnosti Iron Mountain: poskytování služeb společnosti Iron Mountain může vyžadovat zpracování vašich osobních údajů (např. poskytování nástroje pro řízení vztahů se zákazníky nebo obecné IT podpory, distribuce marketingových materiálů atd.). V takovém případě mohou tyto subjekty přijímat a zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s pokyny společnosti Iron Mountaina pro účely provádění těchto služeb pro společnost Iron Mountain.
 • \n
 • Jiné třetí strany za účelem prodeje, fúze, převodu podniku nebo rozdělení: patří sem také účely náležitého prověřování, které mohou také vyžadovat zpřístupnění osobních údajů poradcům a finančním auditorům společnosti Iron Mountain.
 • \n
 • Orgánů veřejné moci: Můžeme mít také zákonnou povinnost vaše osobní údaje zpřístupnit i bez vašeho svolení. Účely takového zveřejnění mimo jiné zahrnují: (a) reagování na zákonné požadavky orgánů veřejné moci, regulačních úřadů a donucovacích orgánů a (b) ochranu práv a majetku společnosti Iron Mountain.
 • \n
\n

Normy společnosti Iron Mountain týkající se sdílení osobních údajů

\n

\n

Nebudeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami bez vašeho souhlasu, pokud to nebude nutné za účelem: (a) splnění oprávněného obchodního účelu společnosti Iron Mountain (např. použití služby poskytované dodavatelem); (b) reagování na řádně oprávněné žádosti orgánů veřejné moci; (c) dodržení platných zákonů a předpisů; (d) vymáhání/ochrany práv a majetku společnosti Iron Mountain; nebo (e) ochrany práv našich zaměstnanců a jiných osob používajících majetek společnosti Iron Mountain, pokud je to povoleno a v každém případě v souladu s platnými zákony. Vaše osobní údaje neprodáváme, ani tak v budoucnu neučiníme.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak vašeosobní údaje předáváme v mezinárodním prostředí","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Vaše osobní údaje mohou být předávány nebo k nim mohou mít přístup jiné společnosti a dceřiné společnosti Iron Mountain a třetí strany po celém světě. Příjemci se mohou nacházet v zemích, které z pohledu země původu neposkytují vašim osobním údajům odpovídající úroveň ochrany.

\n

Zajišťujeme, aby osobní údaje, které jsou předmětem předávání, byly přiměřeně chráněny, jak to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů země původu. Při předávání vašich osobních údajů se obvykle opíráme o jeden nebo více z následujících dokumentů:

\n
  \n
 • Standardní smluvní doložky („SCC“) pro mezinárodní přenos osobních údajů, jak může být použitelné a relevantní (např. předávání osobních údajů z EU/Spojeného království/Švýcarska do zemí, jako jsou USA a Indie). Pokud byste o příslušných ochranných opatřeních chtěli získat více informací, případně také obdržet kopii SCC k posouzení, kontaktujte nás na e-mailové adrese global.privacy@ironmountain.com.
 • \n
 • Pokud to vyžadují platné zákony, požádáme vás, abyste nám s předáváním vašich osobních údajů poskytli souhlas.
 • \n
 • Společnost Iron Mountain uzavřela v rámci své skupiny společností mezipodnikovou dohodu o předávání a zpracování osobních údajů, aby umožnila jejich interní předávání.
 • \n
 • Společnost Iron Mountain dodržuje Rámec EU-USA pro ochranu osobních údajů (EU-U.S. DPF), rozšíření EU-U.S. DPF pro Spojené království a Rámec pro ochranu osobních údajů mezi Švýcarskem a USA (Swiss-U.S. DPF). Více informací naleznete zde.\n
 • \n
"}},{"@type":"Question","name":"Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to přiměřeně nutné pro účely, pro které byly shromážděny, jak je vysvětleno v tomto oznámení. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje uchovávat delší dobu, například tehdy, pokud je to nezbytné z důvodu právních, regulačních, daňových nebo účetních požadavků. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje uchovávat delší dobu, abychom měli přesný záznam o vašem jednání s naší společností v případě jakýchkoli stížností nebo potíží, nebo pokud se důvodně domníváme, že by v souvislosti s vašimi osobními údaji nebo vaším jednáním mohlo dojít k soudnímu řízení.

\n

Pokud jsme vaše osobní údaje získali za účelem poskytování marketingových informací o našich produktech a službách, budeme vaše osobní údaje uchovávat, dokud si příjem takových informací nerozmyslíte. Pokud po zasílání těchto sdělení neprojevíte o naše produkty a služby žádný zájem (tj. jste neaktivní), budou vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, odstraněny dříve, abychom vás v budoucnu pro marketingové účely již nekontaktovali. Oznámení o uchovávání údajů zakládáme do záznamů v naší péči. Pokud již vaše osobní údaje nejsou vyžadovány, buď je odstraníme tak, že vymažeme elektronické soubory a skartujeme fyzické záznamy, nebo je anonymizujeme tak, že vás již nebudeme schopni identifikovat. Společnost Iron Mountain má zavedeny speciální interní zásady, které zajišťují soulad s pravidly uchovávání údajů.

"}},{"@type":"Question","name":"Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Vaše osobní údaje vždy chráníme v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními normami. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů před ztrátou nebo neoprávněným použitím, přístupem nebo zveřejněním, vždy uplatňujeme vhodná technická, organizační a administrativní opatření. Podnikáme například následující kroky: od svých zaměstnanců a poskytovatelů služeb vyžadujeme zachování důvěrnosti; osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, ničíme nebo trvale anonymizujeme. Vždy kontrolujeme aktuální normy na trhu (např. normy ISO) a máme přehled o nejnovějších bezpečnostních opatřeních vhodných pro rizika související s ochranou vašich osobních údajů.\n

"}},{"@type":"Question","name":"Práva subjektů údajů/spotřebitelů: přístup k osobním údajům a jejich kontrola","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Respektujeme vaše práva vyplývající z pozice subjektu údajů/spotřebitele. V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů můžete svá práva uplatňovat za účelem:

\n
  \n
 1. přístupu k vašim osobním údajům a získání jejich kopie – vezměte na vědomí, že možná budeme muset nejprve ověřit vaši totožnost, abychom vaše údaje neposkytli neoprávněné osobě. Při poskytování přístupu k vašim osobním údajům a jejich kopie možná také budeme muset respektovat právo na ochranu osobních údajů jiných osob;
 2. \n
 3. opravy nebo výmazu vašich osobních údajů – pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 4. \n
 5. omezení zpracování vašich osobních údajů – např. když zpochybníte přesnost zpracování, přičemž takové zpracování omezíme pouze do doby, než bude váš požadavek ověřen;
 6. \n
 7. odstranění nebo anonymizace vašich osobních údajů (v souladu s „právem být zapomenut“ obsaženém v GDPR), pokud neexistují výjimky, např. když nám zákon takové zpracování umožňuje;
 8. \n
 9. zajištění tzv. „přenositelnosti údajů“ – na vaši žádost může společnost Iron Mountain vaše osobní údaje „předatׅ“ jiné organizaci/společnosti, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo plnění smlouvy;
 10. \n
 11. vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů – např. když vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely přímého marketingu a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky;
 12. \n
 13. získání kopie ochranných opatření uplatňovaných pro předávání vašich osobních údajů mimo vaši jurisdikci – např. kopii SCC;
 14. \n
 15. podání stížnosti u místního dozorového úřadu: úřad pro ochranu osobních údajů, např. ICO ve Spojeném království;
 16. \n
 17. odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním).
 18. \n
\n

V souladu se zákonnými a jinými přípustnými hledisky vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom na vaši žádost odpověděli co nejdříve (v každém případě ve lhůtě vyžadované zákonem). Pokud budeme pro splnění vaší žádosti potřebovat další informace, budeme vás o tom informovat. V některých případech bude vaše možnost přístupu k vašim osobním údajům nebo jejich kontrole omezena, jak to vyžadují nebo povolují platné zákony. Před zpřístupněním požadovaných osobních údajů vás můžeme požádat o další informace z důvodu ověření vaší identity a z bezpečnostních důvodů. Pokud nám to zákon umožňuje, vyhrazujeme si také právo účtovat poplatek, například pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená.\n

"}},{"@type":"Question","name":"Jak nás můžete kontaktovat","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Máte-li ohledně ochrany osobních údajů obavy nebo pokud chcete v této záležitosti předat společnosti Iron Mountain dotaz nebo stížnost, neváhejte nás kontaktovat:\n

\n

Globální oddělení pro ochranu soukromí a dodržování předpisů
\nGlobální ředitel pro ochranu soukromí
\nPověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny pro EHP/Spojené království
\nglobal.privacy@ironmountain.com

\n

Název naší místní pobočky a kontaktní údaje naleznete zde (pro subjekty společnosti Crozier zde) – vyberte příslušný region a zemi. Budeme se snažit zajistit, aby vaše stížnost byla vyřešena včas a vhodným způsobem, a budeme s vašimi žádostmi a stížnostmi nakládat důvěrně. Poté, co obdržíme vaši stížnost, v přiměřené lhůtě vás bude kontaktovat náš zástupce, přičemž zkontroluje, zda jakákoliv místní pravidla stanovují lhůtu pro vyřešení vašeho požadavku.

"}},{"@type":"Question","name":"Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"

Revidovanou verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů zveřejníme pokaždé, když jej aktualizujeme, přičemž v tomto oznámení uvedeme také datum revize. Na nejnovější verzi tohoto dokumentu vás snadno nasměruje odkaz na oznámení o ochraně osobních údajů/zásady ochrany osobních údajů na každé webové stránce společnosti Iron Mountain.

"}}]}

Kontaktovat

paper and pen

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulář a specialista z Iron Mountain vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů.
Získat cenovou nabídku
laptop profile screen

Přihlášení do klientského portálu

Přihlašte se do svého účtu nebo zjistěte, jak ho vytvořit.
Přihlásit se
customer service

Centrum podpory

Naše zákaznická podpora vám poskytne nejrychlejší odpovědi na vaše otázky.
Potřebuji poradit
ringing telephone

Zavolejte na obchodní oddělení

Spojte se s jedním z našich zkušených zástupců, aby se věnovali vašim konkrétním potřebám.
+420 233 900 638