Iron Mountain blue mountains backdrop

Uživatelské podmínky a právní informace

 1. Internetové stránky společnosti Iron Mountain (dále obecně „společnost Iron Mountain“) a veškeré ostatní podoby elektronického zveřejňování a komunikace (dále jen „internetové stránky“) jsou přístupné komukoli z celého světa, kdo má přístup k internetu. Přístup na internetové stránky se řídí Podmínkami užití internetových stránek (dále jen „podmínky užití“), platným známkovým právem, zákonem na ochranu duševního vlastnictví a dalšími příslušnými zákony a předpisy. PŘÍSTUPEM NA INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN PŘIJÍMÁTE BEZ VÝHRAD A VÝJIMEK VEŠEKERÉ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKUS NÁZVEM „PODMÍNKY UŽITÍ“. Společnost Iron Mountain a její přidružené společnosti si vyhrazují právo dle svého výhradního uvážení kdykoli tyto podmínky změnit vydáním aktualizované verze na místě původních podmínek užití. Přístupem na internetové stránky společnosti Iron Mountain po zveřejnění takových změn vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami užití v novém znění.
 2. INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN JSOU POSKYTOVÁNY JAK STOJÍ A LEŽÍ BEZ JAKÝCHKOLI PŘÍSLIBŮ ČI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA ZÁRUK UZAVŘENÍ OBCHODU ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST IRON MOUNTAIN NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO ÚJMU ANI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ ČI JINÉ ŠKODY V SOUVISLOSTI S VAŠÍM PŘÍSTUPEM NA INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO UŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO INFORMACÍ NA NICH ZVEŘEJNĚNÝCH ČI DOSTUPNÝCH V RÁMCI SLUŽBY, ANI V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI ČINNOSTÍ PROVEDENOU V REAKCI NA JAKÉKOLI INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA STRÁNKCÁH ČI DOSTUPNÝCH V RÁMCI SLUŽBY NEBO V JEJICH DŮSLEDKU
 3. Společnost Iron Mountain a její přidružené společnosti nekontrolují ani nesledují žádné internetové stránky, na něž je odkazováno v servisní části těchto stránek, ani nenesou odpovědnost za obsah takových odkazovaných internetových stránek. Uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Iron Mountain schvaluje nebo přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah takových stránek. Použití odkazu a následný přístup na takovou stránku třetí strany je na vaše vlastní riziko.
 4. Prodej veškerých služeb podléhá standardním obchodním podmínkám společnosti Iron Mountain, které jsou k dispozici na požádání.
 5. Veškeré ochranné známky, ochranné známky pro služby, loga, hesla, názvy domén a obchodní názvy (společně dále jen „známky“) jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků. Společnost Iron Mountain si nečiní žádný majetkový nárok na jiné známky než na své vlastní. Veškeré materiály obsažené na těchto stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Iron Mountain, jejích dceřiných společností, přidružených společností a/nebo nespřízněných udělovatelů licence. Přejete-li si využít materiál obsažený na těchto internetových stránkách pro jinou než vlastní informaci a účely osobního vzdělávání a autorské právo k předmětnému materiálu vlastní třetí osoba, musíte pro využití materiálu získat souhlas této osoby. Nejste-li zákazníkem společnosti Iron Mountain a přejete si stáhnout a užívat informace obsažené na těchto internetových stránkách pro jinou než vlastní informaci a účely osobního vzdělávání nebo v souvislosti se zákaznickým vztahem nebo potenciálním zákaznickým vztahem se společností Iron Mountain, vyplňte prosím připojený formulář žádosti a zašlete jej na adresu webmaster@ironmountain.com, aby mohl správce stránek posoudit vaše zamýšlené užití obsahu internetových stránek společnosti Iron Mountain.
 6. Pokud správce stránek váš požadavek na užití obsahu internetových stránek společnosti Iron Mountain schválí, získáváte oprávnění prohlížet, užívat, reprodukovat, kopírovat a šířit dokumenty z internetových stránek společnosti Iron Mountain výhradě k účelům popsaným ve vaší žádosti. Zavazujete se, že: (i) nebudete dokumenty, publikace ani grafiku pozměňovat; (ii) nebudete citovat materiály způsobem vytrženým z kontextu; a (iii) u takového obsahu zachováte a zobrazíte upozornění o autorských právech společnosti Iron Mountain. Dále uznáváte, že společnost Iron Mountain má právo svůj souhlas kdykoli odvolat a vy máte v takovém případě povinnost obsah internetových stránek společnosti Iron Mountain ihned přestat užívat. Výše uvedený souhlas nezahrnuje oprávnění kopírovat grafické prvky, grafickou úpravu nebo rozložení internetových stránek společnosti Iron Mountain. Na základě dalších podmínek uvedených shora v Oddílu 5 přijímáte veškerá rizika v souvislosti s vhodností a přesností informací uvedených na internetových stránkách společnosti Iron Mountain, které hodláte na základě souhlasu společnosti Iron Mountain užívat.
 7. Společnost Iron Mountain může kdykoli bez předchozího upozornění provést změny internetových stránek, informací na nich uveřejněných, softwaru, dokumentů, publikací, cen, technických specifikací, nabídky služeb a jakýchkoli dalších informací a materiálů prostřednictvím internetových stránek dostupných.
 8. Internetové stránky společnosti Iron Mountain nesmíte užívat k žádnému nezákonnému nebo těmito podmínkami zakázanému účelu. Nesmíte provádět žádné činnosti, které by poškodily, vyřadily z provozu, přetížily nebo zhoršily činnost jakéhokoli serveru společnosti Iron Mountain nebo sítě či sítí připojených k jakémukoli serveru společnosti Iron Mountain, ani jinak zasahovat do nerušeného užití internetových stránek společnosti Iron Mountain jinou osobou. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup ke službám, materiálům, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Iron Mountain nebo k internetovým stránkám společnosti Iron Mountain pomocí počítačového útoku (hackingu), snahy o prolomení přístupových hesel ani jinými způsoby.
 9. Tyto podmínky užití a veškeré spory týkající se stránek Iron Mountain nebo z nich vyplývající se řídí a vykládají v souladu s právem státu Massachusetts.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Ochranné známky ve vlastnictví společnosti Iron Mountain
 2. Toto je aktuální seznam ochranných známek ve vlastnictví společnosti Iron Mountain ve Spojených státech a dalších zemích. Vzhledem k velkému počtu služeb nabízených společností Iron Mountain uvádí společnost Iron Mountain obvykle pouze nejdůležitější ochranné známky. Není-li zde některá ochranná známka uvedena, neznamená to, že by ji společnost Iron Mountain neužívala ani to, že by produkt nebyl aktivně nabízen na trhu ani to, že by nebyla významná pro příslušnou část trhu.
 3. Statut jednotlivých ochranných známek je vyjádřen symboly ® nebo TM a známky jsou ve vlastnictví společnosti Iron Mountain ve Spojených státech a dalších zemích.


Ochranná známka: Statut
Iron Mountain ®
vyobrazení hory (trojúhelník) ®
Delta Block ®
SafeKeeperPLUS ®
Connected ®
logo Connected ®
Connected DataProtector TM
Connected DataProtector/PC TM
Connected DataProtector/SV TM
Connected EmailOptimizer TM
EnterpriseValue Archives Architecture ®
eCustomize TM
InControl TM
Iron Mountain Connect TM
SecureBase TM
SecureSync TM
LiveVault ®

Kontaktovat

paper and pen

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulář a specialista z Iron Mountain vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů.
Získat cenovou nabídku
laptop profile screen

Přihlášení do klientského portálu

Přihlašte se do svého účtu nebo zjistěte, jak ho vytvořit.
Přihlásit se
customer service

Centrum podpory

Naše zákaznická podpora vám poskytne nejrychlejší odpovědi na vaše otázky.
Potřebuji poradit
ringing telephone

Zavolejte na obchodní oddělení

Spojte se s jedním z našich zkušených zástupců, aby se věnovali vašim konkrétním potřebám.
+420 233 900 638