Pojetí pracovního prostředí v postcovidové době

Blogy a články

I v dobách, kdy odezní nejsilnější nápor pandemie, změní dopad na naše kolektivní vědomí o rizicích přenosu v komunitě trvale naše chování.

12. ledna 20227 minuty
Here's What to Keep in Mind Head Back to Work After COVID- People working in an office post COVID19

V současnosti, kdy náš život stále významně ovlivňují omezení spojená s pandemií COVID-19, není snadné si představit, jak se strategie pro bezpečné pracovní prostředí ve firmách budou vyvíjet. Nepochybujme však o tom, že se musíme připravit na skutečnost, že se sociální odstup stane součástí každodenního života. I v dobách, kdy odezní nejsilnější nápor pandemie, změní dopad na naše kolektivní vědomí o rizicích přenosu v komunitě trvale naše chování.

V kanceláři budoucnosti můžeme především očekávat podstatně nižší počet lidí. Miliony lidí, kteří dříve nikdy na “home office” nepracovali, měli příležitost si to vyzkoušet a natolik si to oblíbili, že preferují, aby se práce z domova stala součástí jejich pracovní rutiny alespoň několik dní v týdnu. Zaměstnavatelé, z nichž 55 % nemělo před začátkem lockdownů žádné zásady pro práci z domova, zavedli postupně procesy, které zaměstnancům vycházejí vstříc.

Podmínky práce z domova jsou výhodné jak z hlediska bezpečnosti tak nákladů. Omezení doby práce v kanceláři na každý druhý den umožňuje zaměstnavatelům snížit množství potřebných kancelářských prostor a snadněji vyhovět požadavkům na sociální odstup. Vedoucí pracovníci často také zjišťují, že se zvyšuje produktivita. Jeden z poskytovatelů bezpečných síťových služeb v Americe například uvedl, že pracovníci, kteří využívají jeho službu, zůstávají doma přihlášeni v průměru o tři hodiny denně déle než v kanceláři. Ve Velké Británii se pracovní den prodloužil v průměru o dvě hodiny a mnoho lidí začíná pracovat dříve než bylo obvyklé.

V určitém ohledu připomínají současné kanceláře model kancelářského prostředí v minulosti. V posledních několika desetiletích se prosadil koncept otevřených prostor, kdy zděné kanceláře a přepážky ustoupily velkým sdíleným místnostem se stoly natěsnanými vedle sebe ve jménu týmové práce.

Staré přepážky by mohly být znovu vytaženy ze skladů, protože stoly jsou za pandemie opět odsouvané od sebe a mezi ně umisťovány fyzické bariéry. Na podlaze jsou často umístěné cedule, které upozorňují zaměstnance na to, aby nestáli příliš blízko svých kolegů. Celé pracoviště je více organizované a regulované než dříve. Stejně jako mnohé supermarkety zavedly jednosměrné uličky, aby bylo minimalizováno hromadění lidí na jednom místě, i kanceláře zavádějí pravidla o směru pohybu, například pohyb ve směru hodinových ručiček.

Office manažeři a projektanti prostor se nyní také zaměřují na řešení sdílených prostor jako jsou zasedací místnosti, toalety, jídelny a odpočívárny. Vzhledem k tomu, že tyto prostory často nelze rozšiřovat, bývají zapotřebí opatření pro kontrolu přístupu - například vstup na klíč, aby byl omezen počet přítomných osob ve stejný moment. Přeplněné výtahy se stávají se zavedením omezeného počtu osob minulostí. V jídelnách stojí lidé ve frontách na oběd ve vzdálenosti 2 metrů od sebe a stráví čekáním více času než dříve. Schůzky v kancelářích mají nyní méně účastníků a polovina lidí se připojuje prostřednictvím videokonference. V konferenčních místnostech mohou být vyžadovány doplňkové dveře, aby lidé vcházeli aniž by se příliš míjeli. Vzhledem k rizikům lidé také více přemýšlejí nad tím, zda jsou vůbec některé meetingy potřeba, a zjišťují, že připojení na dálku přes počítač je často rychlejší a efektivnější.

Manažeři odpovědní za bezpečí zaměstnanců musí během pandemie také přehodnotit místa, kterých se lidé často dotýkají ve společných prostorách. Předměty jako pořadače, kliky dveří, kopírky, vodovodní baterie a kávovary jsou živnou půdou pro infekce a vyžadují přinejmenším důslednou dezinfekci. Tištěné dokumenty by měly být digitalizovány, aby k nim byl možný rychlý přístup odkudkoliv. Využívány jsou nové technologie, jako je například dezinfekce na bázi ultrafialového záření. Také jsou instalovány systémy založené na hlasovém ovládání, které nahrazují tlačítka ve výtahu, vypínače světla jsou nahrazovány čidly pohybu.

Pracovní prostředí už nikdy nebude stejné jako dřív, ale nemusí to nutně být špatná zpráva. Mnohé z uvedených změn poskytnou lidem více prostoru, větší flexibilitu a produktivitu. Chcete-li se podívat na to, jak se jedna ze společností, které se zabývají pronájmem nemovitostí, připravuje na nové pracovní prostředí, navštivte projekt 6 Feet Office společnosti Cushman & Wakefield.


Elevate the power of your work

Získejte konzultaci zdarma

Pojďte začít