Pomáháme firmám posouvat své podnikání

Průvodci řešením

Potřebujete mít své dokumenty pod kontrolou, ať už na papíře nebo digitálně? Automatizujeme procesy díky kterým posunete své podnikání na novou úroveň.

2. dubna 20216 minuty
Rethink how you do business with Iron Mountain

Naším cílem je být vaším nejdůvěryhodnějším partnerem.

Abychom vám pomohli chránit vaše data inovativními a odpovědnými způsoby.

Jako poskytovatel služeb se 70 letou tradicí kráčíme po vašem boku stále kupředu. Společně čelíme širšímu rozsahu problémů a chráníme větší množství aktiv. Pomáháme vám mít své dokumenty pod kontrolou, ať už na papíře nebo digitálně. Automatizujeme procesy podnikání, které vám umožňují nejen eliminovat lidské chyby, být produktivnější, ale i odhalovat nové příležitosti k toku výnosů a úsporám nákladů. Poskytneme vám možnost uplatňovat spotřebu zelené elektřiny z našich datových center napájených stoprocentně obnovitelnou energií. Zaměřujeme se na inovace. Náš výsledek lze transformovat. To, co tu právě vzniká je strategické partnerství.

Ochrana.

Jak kritické informace firem, tak cenné artefakty a klíčové okamžiky minulosti – ochrana fyzických a digitálních dat během jejich celého životního cyklu je naší misí. Společnost Iron Mountain disponuje zdroji a odbornými zkušenostmi, které využijete pro účinnou správu svých dat a v případě potřeby také pro usnadnění přístupu k nim. Naše nabídka služeb však sahá dále. V případě aktiv, která už pro vás nadále nejsou užitečná, vám nabízíme ekologicky odpovědnou skartaci a likvidaci IT vybavení.

Odhalení.

Zvládání a řešení problémů, které vyvstanou s distribucí obsahu a informací, patří k činnostem, které umíme nejlépe. Pomocí prověřených postupů řízení dokumentů vám usnadňujeme dodržování pravidel a zajišťujeme, aby jste měli dokumenty pod kontrolou. Díky automatizaci pracovních postupů můžete shromažďovat a analyzovat správnou sestavu dat ve správnou dobu – bez ohledu na typ formátu. Odhalení hodnoty dat prostřednictvím vylepšených procesů správy dokumentů během jejich celého životního cyklu se pro naše zákazníky ukázalo být konkurenční výhodou.

Transformace.

Erudovaná pomoc firmám při jejich transformaci je jádrem toho, čím se zabýváme. Pro některé z nich to může být sestava pokynů pro ideální verzi infrastruktury, která může zahrnovat datová centra napájená zelenou energií, nákladově efektivní vícevrstvé cloudové úložiště nebo skenovací služby pro převedení úložiště tištěných dokumentů do digitální verze. Pro jiné to může být spolupráce na technologiích nové generace a metodikách pro maximalizaci hodnoty stávající infrastruktury správy podnikového obsahu (ECM) a původních aplikací. V těchto a dalších případech přetváříme procesy tak, aby byla v souladu s firemní kulturou.

Propojení těchto atributů vytváří jedinečnou a silnou kombinaci. Je to záměrný vývoj, jehož cílem je poskytovat lepší služby a zachovat náskok před potřebami našich zákazníků.

Stáhněte si brožuru a dozvíte se více

Elevate the power of your work

Získejte konzultaci zdarma

Pojďte začít