Podmínky

Odesláním odpovědi, informací nebo jiným poskytnutím zpětné vazby společnosti Iron Mountain Incorporated a jejím pobočkám ("Iron Mountain") v reakci na průzkum nebo jinou žádost o poskytnutí zpětné vazby, souhlasíte s tím, že společnost Iron Mountain může takové informace použít, aniž by vás k tomu zavazovala, a neodvolatelně na společnost Iron Mountain převádíte veškerá práva, nároky a zájmy plynoucí z této zpětné vazby a dále souhlasíte s tím, že společnost Iron Mountain může zpracovávat vaše údaje, jak je popsáno v jejích zásadách ochrany osobních údajů. Přijmutím jakéhokoli daru nebo jiného symbolu od společnosti Iron Mountain potvrzujete, že dodržujete všechny platné zákony a firemní zásady vaší společnosti ohledně darů.

© 2022 Iron Mountain, Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Materiály a informace zde poskytnuté společností Iron Mountain jsou vyhrazeným a důvěrným materiálem společnosti Iron Mountain nebo poskytovatelů licence a nesmí být reprodukovány ani přenášeny v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronickými či mechanickými, za žádným účelem, a to bez předchozího písemného souhlasu společnosti Iron Mountain. Jakékoli odkazy na aktuální plány, strategii, termíny vydání nebo možnosti produktů či služeb společnosti Iron Mountain, které může společnost Iron Mountain změnit dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, nepředstavují ani neznamenají jakoukoli pozvánku nebo nabídku a ani to neznamená, že budou k dispozici ve všech zemích, ve kterých společnost Iron Mountain působí, a v žádném případě nepředstavují závazek k budoucí dostupnosti produktu nebo funkce. "Iron Mountain" je registrovaná značka společnosti Iron Mountain, Incorporated ve Spojených státech a dalších zemích, a Iron Mountain, logo Iron Mountain, jejich kombinace a další značky označené TM jsou ochranné známky společnosti Iron Mountain Incorporated. Všechny ostatní ochranné známky a jiné identifikátory zůstávají majetkem příslušných vlastníků a pokud není uvedeno jinak, společnost Iron Mountain si nečiní žádné nároky na přidružení, podporu nebo spojení s jakýmkoli držitelem takové ochranné známky nebo identity, subjektem nebo jinými společnostmi, na které je zde odkazováno.

Kontaktovat

paper and pen

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulář a specialista z Iron Mountain vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů.
Získat cenovou nabídku
laptop profile screen

Přihlášení do klientského portálu

Přihlašte se do svého účtu nebo zjistěte, jak ho vytvořit.
Přihlásit se
customer service

Centrum podpory

Naše zákaznická podpora vám poskytne nejrychlejší odpovědi na vaše otázky.
Potřebuji poradit
ringing telephone

Zavolejte na obchodní oddělení

Spojte se s jedním z našich zkušených zástupců, aby se věnovali vašim konkrétním potřebám.
+420 233 900 638