Inteligentní Řešení Pro Zpracování Dokumentů a Automatizaci Pracovních Postupů

Digitalizace | Uskladnění| Automatizace | Uzamčení

Man typing on tablet


Inteligentní Řešení Pro Zpracování Dokumentů a Automatizaci Pracovních Postupů

Digitalizace | Uskladnění| Automatizace | Uzamčení

Inteligentní Řešení Pro Zpracování Dokumentů a Automatizaci Pracovních Postupů

  1. Úvod
  2. Inteligentní Řešení Pro Zpracování Dokumentů a Automatizaci Pracovních Postupů

RYCHLÝ PŘÍSTUP K POTŘEBNÝM INFORMACÍM

Papír je stále součástí mnoha organizačních procesů, což zpomaluje práci. I když jsou dokumenty nebo záznamy digitalizovány, zaměstnanci mohou stále ztrácet cenný čas ručním vyhledáváním klíčových dat, která potřebují k práci. Tento problém je ještě výraznější, když dokumenty používá více osob během pracovních postupů organizace.

Společnost Iron Mountain vám může dokumenty digitalizovat a klasifikovat a poté je lze snadno otevírat a vyhledávat v nich na digitální platformě. Naše portfolio digitálních platforem zahrnuje inteligentní zpracování dokumentů s podporou umělé inteligence, které automaticky extrahuje vybrané údaje v dokumentech, takže získáte rychle přístup k potřebným klíčovým údajům. Můžete si vytvořit vlastní automatizované pracovní postupy pomocí prostředí platformy, které vyžaduje minimální znalosti programování, nebo můžete využít služby kvalifikovaného týmu profesionálních služeb společnosti Iron Mountain ke zjednodušení směrování dokumentů a identifikaci příčin zpoždění procesů nebo chybějících dokumentů.

Zjistěte více o naší sadě řešení SaaS (software jako služba), která jsou navržena tak, aby zvýšila efektivitu v nejběžnějších procesech vaší organizace a řešila potíže specifické pro dané odvětví.


ŘEŠENÍ PRO RŮZNÁ ODVĚTVÍ

Připojte své informace do škálovatelného cloudového úložiště.

Zjistit Více
DIGITÁLNÍ PODATELNA

Eliminujte příjem a distribuci fyzické pošty.

ŘEŠENÍ PRO ÚČETNICTVÍ

Zjednodušte a automatizujte zpracování faktur.

LIDSKÉ ZDROJE

Spravujte záznamy o zaměstnancích zcela digitálně.


PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ

BANKOVNICTVÍ
Banking vector image
Staňte se bezpapírovou bankovní pobočkou.
ZDRAVOTNICTVÍ
healthcare

Transformujte svůj přístup k údajům o pacientech.

POJIŠŤOVNICTVÍ
insurance

Dosáhněte rychlejšího a přesnějšího zpracování reklamací.

HYPOTÉKY A PŮJČKY
mortgage-and-loan

Využijte odborné znalosti společnosti Iron Mountain v oblasti inteligentního zpracování dokumentů pro hypotéky.

VEŘEJNÝ SEKTOR
public-sector

Transformujte přístup k vládním záznamům a poskytování služeb občanům.

Envision information management

Platforma

Iron Mountain InSight Content Management

Systém InSight Content Management od společnosti Iron Mountain je platforma pro správu podnikového obsahu, která poskytuje komplexní řešení pro správu celého životního cyklu informací, od vytváření záznamů a informací přes jejich zachytávání, indexování, ukládání a vyhledávání až po likvidaci, a pomáhá také automatizovat a zlepšovat veškeré papírové a manuálně vykonávané procesy.

Saznajte više

ZABEZPEČENÍ A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Bezpečnost bereme vážně, proto 95 % společností ze žebříčku Fortune 1000 svěřuje společnosti Iron Mountain správu kritických a citlivých záznamů.

Již více než 70 let zabezpečujeme citlivé údaje a poskytujeme služby v celé řadě průmyslových odvětví ve více než 60 zemích.

Iron Mountain Insight Security Whitepaper Thumbnail

Často kladené dotazy

Implementační tým společnosti Iron Mountain se s vámi setká, aby zjistil, jak si vaše organizace přeje zpracovávat dokumenty: podle oddělení, podlaží, jednotlivců atd.

Společnost Iron Mountain poté nastaví uživatele, uživatelské skupiny a pravidla zabezpečení dat, aby bylo zajištěno, že k vašim informacím budou mít přístup příslušné osoby. Po implementaci mohou správci aktualizovat skupiny uživatelů a spravovat uživatele.

Přečtěte si více o ochraně údajů a soukromí na stránkách společnosti Iron Mountain.

Zabezpečení dat má pro každou organizaci zásadní význam a díky možnostem zabezpečení založeným na metadatech je to s řešením společnosti Iron Mountain snadné. Pravidla zabezpečení podle metadat může nastavit váš správce a mohou být přiřazena jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů. Tím je zajištěno, že uživatelé mají přístup pouze k těm informacím, které potřebují.

Ano, můžete snadno vkládat digitální dokumenty a přidávat indexová data, která pomohou centralizovat vaše informace. Je podporováno také vložení z následujících úložišť: Iron Mountain Connect přes Sken na vyžádání (IOD), Amazon® Web Services (AWS), Google Cloud, Enterprise Content Management (ECM) (mimo jiné včetně služeb SharePoint, Alfresco a OpenText), Disk Google, DropBox, systémy NFS (Network File System) a také data z pásek, fotografie, zvuk a videa.

Se svými fyzickými dokumenty můžete naložit několika způsoby:

  • Fyzické dokumenty vám mohou být vráceny.
  • Fyzické dokumenty mohou být uloženy ve středisku záznamů Iron Mountain.
  • Fyzické dokumenty mohou být bezpečně skartovány.

Ano, tato řešení jsou schopna pojmout libovolný počet uživatelů a ukládat velké množství dat ve více zemích.

Vaše data jsou uložena v cloudu po dobu uvedenou ve smlouvě a podle požadavků vaší organizace na uchovávání. Zákaznický servis InSight je vaším hlavním kontaktním bodem, pokud potřebujete pomoc s obnovením po havárii.

Oproti jiným nabídkám poskytuje společnost Iron Mountain procesní řetězec s možností auditu pro fyzické a digitální dokumenty. Bezpečnost bereme vážně, proto 95 % společností ze žebříčku Fortune 1000 svěřuje společnosti Iron Mountain správu kritických a citlivých záznamů. Již více než 70 let zabezpečujeme citlivé údaje v celé řadě průmyslových odvětví ve více než 60 zemích. Můžete si být jisti, že vaše informace jsou v bezpečí v našem komplexním řešení, které pokrývá vše od digitalizace v našich střediscích pro skenování přes automatické směrování dokumentů zamýšlenému příjemci až po likvidaci fyzických dokumentů požadovaným způsobem (bezpečné uskladnění, skartování nebo vrácení).

POTŘEBUJE VAŠE KANCELÁŘ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI?

Document scanning and digital storage

POTŘEBUJE VAŠE KANCELÁŘ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI?