Ένα δικηγορικό γραφείο βασίστηκε στο Clean Start για το ξεκαθάρισμα, τη μείωση του κινδύνου και την καλύτερη οργάνωση των αρχείων του

Ιστορίες επιτυχίας των πελατών μας

Μετά από χρόνια κανονικής λειτουργίας, δραστηριότητας συγχώνευσης και εξαγοράς και εναλλαγής προσωπικού, ένα δικηγορικό γραφείο με έδρα στις ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν ακατάστατο και ανοργάνωτο χώρο εργασίας.

31 Μαΐου 20248 λεπτά
Become More Organized with Clean Start

Με μη ασφαλή έγγραφα και άλλα στοιχεία πληροφοριών να δημιουργούν κίνδυνο παραβίασης δεδομένων, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων και με περιορισμένους πόρους και εξειδίκευση για την επίλυση του προβλήματος εντός της εταιρείας, η εταιρεία στράφηκε στο Iron Mountain Clean Start για βοήθεια. 

Πρόκληση

Ένα ακατάστατο περιβάλλον γραφείου λόγω των ετών κανονικής λειτουργίας, δραστηριότητας συγχώνευσης και εξαγοράς και εναλλαγής προσωπικού

Μη ασφαλή και ανοργάνωτα στοιχεία ΙΤ, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και εξοπλισμού ΙΤ, σε ολόκληρο τον χώρο εργασίας

Περιορισμένοι εσωτερικοί πόροι ή εξειδίκευση για την ασφαλή εκκαθάριση και οργάνωση του χώρου

Λύση

Iron Mountain Clean Start ®

Αποτέλεσμα

Υποστήριξη της εργασίας και εξειδίκευση για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων αποθέματος και την οργάνωση περισσότερων από 70.000 φυσικών αρχείων

Ασφαλής καταστροφή περισσότερων από 3,6 εκατομμυρίων εγγράφων των οποίων η ημερομηνία διατήρησης είχε παρέλθει

Λεπτομερής ανάλυση της ασφαλούς καταστροφής και ανακύκλωσης παρωχημένων στοιχείων IT

Αποκατάσταση και ανάκτηση αρχείων που έχουν βραχεί

Elevate the power of your work

Πάρτε μια ΔΩΡΕΑΝ διαβούλευση σήμερα!

Ξεκινήστε