Iron Mountain Clean Start®

Οδηγοί για τις λύσεις μας

Εμπόδια και κίνδυνοι κατά τις αλλαγές ακινήτων

31 Μαΐου 20246 λεπτά
Iron Mountain Clean Start- Two happy people

Εμπόδια και κίνδυνοι κατά τις αλλαγές ακινήτων

Ανεξάρτητα από το αν οι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως, εντός των εγκαταστάσεων ή ακολουθούν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, πολλοί οργανισμοί επανεξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας των χώρων γραφείων και τις διαδικασίες εργασίας τους προκειμένου να διαμορφώσουν περιβάλλοντα εργασίας που προωθούν τη συνεργασία, βελτιώνουν την αφοσίωση, αυξάνουν την ικανοποίηση και περιορίζουν την εναλλαγή προσωπικού.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών των αλλαγών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Εμπόδια όπως αρχειοθήκες γεμάτες με έγγραφα των οποίων η ημερομηνία διατήρησης έχει παρέλθει και άλλα στοιχεία, χώροι αποθήκευσης γεμάτοι παρωχημένα στοιχεία IT και σταθμοί εργασίας εργαζομένων γεμάτοι τόσο με επιχειρηματικά όσο και προσωπικά είδη μπορεί να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο, να δημιουργούν κινδύνους, να μειώνουν την παραγωγικότητα και να δυσχεραίνουν τις αλλαγές ακινήτων.

Ξεπεράστε αυτά τα εμπόδια και αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες του χώρου εργασίας σας με το Clean Start

Όποιος κι αν είναι ο στόχος του χώρου εργασίας σας, από την αναδιαμόρφωση ή το κλείσιμο χώρων γραφείου έως την υλοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) ή απλώς την οργάνωσή του, το Iron Mountain Clean Start μπορεί να σας βοηθήσει με τις εξής εργασίες:

 • Επιτάχυνση εκτέλεσης έργου
 • Μείωση ή αναδιαμόρφωση της ακίνητης περιουσίας για τη βελτίωση τηςαπόδοσης επενδύσεων (ROI)
 • Προστασία εμπιστευτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών και στοιχείων
 • Εντοπισμός και εφαρμογή βιώσιμων αποτελεσμάτων
 • Προώθηση της συνεργασίας με βασικά εσωτερικά και εξωτερικάενδιαφερόμενα μέρη
 • Τυποποίηση λύσεων Clean Start σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο του έργου σας

Ασφαλής καιαποτελεσματικόςμετασχηματισμόςτου χώρουεργασίας

Το 87% των κορυφαίωνοργανισμών στον τομέατων εταιρικών ακινήτωνεστιάζουν και θέτουν ωςβασική προτεραιότητατη βελτιστοποίηση τουχαρτοφυλακίου

Πώς διαφαίνεται το μέλλον του χώρου εργασίας σας;

Από έργα σε μία μόνο τοποθεσία μέχρι πρωτοβουλίες σε ολόκληρο το φάσμα του χαρτοφυλακίου, το Iron Mountain Clean Start θα σας βοηθήσει να μειώσετε τους κινδύνους, να ενισχύσετε τη συνεργασία, να αυξήσετε την αποδοτικότητα και να προωθήσετε τη βιωσιμότητα κατά την αναβάθμιση του χώρου εργασίας σας.

Κλείσιμο, μετεγκατάσταση ή βελτιστοποίηση χώρων γραφείου

Το κλείσιμο, η μετακόμιση ή η βελτιστοποίηση χώρων γραφείου μπορεί να είναι αγχωτική υπόθεση και το τελευταίο πράγμα που χρειάζεστε είναι ο κίνδυνος να εκθέσετε την εταιρεία σας σε παραβίαση δεδομένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Ενώ οι παραδοσιακές εταιρείες μετακόμισης και κτηματομεσιτικών υπηρεσιών μπορούν να υποστηρίξουν τα συγκεκριμένα έργα, οι περισσότερες δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία, τους εκπαιδευμένους και άρτια καταρτισμένους υπαλλήλους ή την ασφαλή αλυσίδα φύλαξης για τη σωστή διαχείριση των πιο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού σας. Το Clean Start μπορεί να σας βοηθήσει με ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, που παρέχονται από έναν μόνο προμηθευτή και ακολουθούν τη μοναδική μας προσέγγιση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων:

 • Συσκευασία, μετακίνηση και αποθήκευση αρχείων εκτός εγκαταστάσεων
 • Ασφαλής καταστροφή μη ενημερωμένων εγγράφων
 • Ταξινόμηση, συσκευασία και μετακίνηση των σταθμών εργασίας των υπαλλήλων
 • Ασφαλής ανακύκλωση ή εκ νέου αξιοποίηση παρωχημένων στοιχείων IT
 • Μετακίνηση/αποθήκευση επίπλων, παλετών ή εξοπλισμού
 • Απόσυρση επίπλων, κατασκευών και εξοπλισμού

Πλοήγηση σε πρωτοβουλίες σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων ή δραστηριότητες συγχώνευσης και εξαγοράς.

Η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων και οι δραστηριότητες συγχώνευσης και εξαγοράς έχουν καταγράψει ρεκόρ δραστηριότητας, καθώς οι εταιρείες αναζητούν συνέργειες και επιθυμούν να εξοικονομήσουν κόστος, κάτι που οδηγεί σε μετασχηματιστικές αλλαγές. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες σε θέματα κτηματομεσιτικών υπηρεσιών σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και η ενοποίηση στο πλαίσιο συγχώνευσης και εξαγοράς μπορεί να παρεμποδίζονται από παράγοντες όπως η διασπορά των τοποθεσιών εγκαταστάσεων, ο μεγάλος όγκος αρχείων ή άλλων στοιχείων, καθώς και οι διενέξεις διαδικασιών και εργαλείων για την κοινοποίηση και την προστασία πληροφοριών. Με ειδικούς και πόρους σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική και τον κόσμο, το Clean Start μπορεί να σας βοηθήσει με τις εξής εργασίες:

 • Ασφαλές κλείσιμο των τοποθεσιών γραφείων που δεν χρειάζεστε
 • Εντοπισμός και αντιμετώπιση κινδύνων παραβιάσεων ασφάλειας
 • Απόρριψη ή ανακύκλωση παρωχημένων ή περιττών στοιχείων
 • Κατάργηση μεμονωμένων διαδικασιών/ πολιτικών

Πώς λειτουργεί το Iron Mountain Clean Start; Ένας ειδικός

Clean Start diagram

Ενίσχυση της βιωσιμότητας κατά την εκτέλεση έργου

Το Clean Start μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες βιωσιμότητας κατά την υλοποίηση του έργου, υποστηρίζοντας περιβαλλοντικούς στόχους πέρα από τον σχεδιασμό των λειτουργιών

 • Ανακύκλωση χαρτιού Ασφαλής καταστροφή και ανακύκλωση εγγράφων, με παροχή δεδομένων εκτροπής μέσω της “Πράσινης” αναφοράς μας
 • Εκ νέου αξιοποίηση στοιχείων IT Οι Υπηρεσίες ασφαλούς απόρριψης στοιχείων ΙΤ διευκολύνουν την ανακύκλωση, την ανακαίνιση ή την εκ νέου αξιοποίηση στοιχείων IT για την εκτροπή των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής
 • Δωρεά προμηθειών/ επίπλων γραφείου Αποτροπή της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και υποστήριξη φιλανθρωπικών ιδρυμάτων σε τοπικό επίπεδο, με τη δωρεά επίπλων και προμηθειών γραφείου που δεν χρειάζονται
 • Μείωση των εκπομπών αερίων Τα κέντρα δεδομένων μας τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το Green Power Pass σας επιτρέπει να εφαρμόζετε μονάδες ενέργειας για την επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών

Πριν και μετά το Clean Start

Ιστορία επιτυχίας

Μια παγκόσμια τράπεζα παρουσίασε μια νέα στρατηγική για τον χώρο εργασίας, η οποία περιελάμβανε την μείωση του πραγματικού εμβαδού ενός μεγάλου γραφείου κατά το ήμισυ, το κλείσιμο του χώρου και τη μετακόμιση σε μια νέα τοποθεσία. Αξιοποίησε το Clean Start για να βελτιστοποιήσει την αξιοποίηση του χώρου, να ολοκληρώσει με ασφάλεια την υλοποίηση του έργου και να υποστηρίξει τον χώρο εργασίας του μέλλοντος.

Παράδοση Clean Start με:

 • Μείωση της χρήσης χώρου καταργώντας τις αρχειοθήκες και άλλα παρωχημένα στοιχεία και μεταφέροντας εκατομμύρια έγγραφα στον χώρο αποθήκευσης εκτός εγκαταστάσεων
 • Ασφαλής καταστροφή και ανακύκλωση τόνων παρωχημένων εγγράφων
 • Ψηφιοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων αρχείων και υποστήριξη της υλοποίησης ψηφιακών ροών εργασιών
 • Δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου χώρου με εγκαταστάσεις συνεργασίας και συσκέψεων
 • Ανάπτυξη μιας τυποποιημένης διαδικασίας για μελλοντικά έργα στο χαρτοφυλάκιο του οργανισμού

Elevate the power of your work

Πάρτε μια ΔΩΡΕΑΝ διαβούλευση σήμερα!

Ξεκινήστε