Workflow Automation henkilöstöasioiden hoitoon.

Palautetaan henkilöstöasioissa ihminen tärkeimmäksi.

Workflow Automation henkilöstöasioiden hoitoon.

Palautetaan henkilöstöasioissa ihminen tärkeimmäksi.
  1. Etusivu
  2. Työnkulun automaation ECM-ratkaisut
  3. Workflow Automation henkilöstöasioiden hoitoon.

POISTA MANUAALISET PROSESSIT

Iso osa työajastasi saattaa kulua manuaalisiin hallinnollisiin tehtäviin, jolloin henkilöstön kehittämiselle ja ihmisen kohtaamiselle jää vähemmän aikaa. Haluamme auttaa sinua keskittymään olennaiseen nopeutamalla asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa.

Vähennä tylsiä manuaalisia hallinnollisia prosesseja henkilöstöasioiden hoitoon tarkoitetullaWorkflow Automation -ratkaisulla. Tämän automatisoidun ratkaisun avulla voit

  • tallentaa työntekijöitäsi koskevia asiakirjoja keskitettyyn sijaintiin ja jakaa niitä valtuutetuille käyttäjille missä ja milloin tahansa
  • valvoa prosesseja ja hankkia hyödyllistä tietoa raportointinäkymiä käyttäen
  • tuottaa ja jakaa määrällistä tietoa yrityksesi henkilöstöprosesseista ja käsittelyajoista.

Lue ohesta lisää henkilöstöprosessien automatisoinnin nykyisestä tilasta erikokoisissa organisaatioissa. Tiedot perustuvat verkkoyhteisöpalvelu HR.comin tekemään tutkimukseen.

HENKILÖSTÖPROSESSIEN AUTOMATISOINTI

Yleisimmin automatisoidut henkilöstöprosessit liittyvät transaktioihin ja ovat osa kehittyneitä henkilöstöhallinnon sovelluksia, kuten palkanlasku, etuudet ja työajanseuranta. Ota selvää, mikä on oman organisaatiosi tila ja mikä on seuraava vaihe.

NYKYISIN AUTOMATISOIDUT HENKILÖSTÖPROSESSIT
Blue icon of money

Palkanlaskennan automatisointi

62 prosentilla suurista organisaatioista ja 69 prosentilla keskisuurista organisaatioista on tällä hetkellä automaattiset palkanlaskentaprosessit.
A blue icon of a hand making the thumbs up gesture

Etuudet

58 prosenttia suurista organisaatioista ja 56 prosenttia keskisuurista organisaatioista on automatisoinut etuuksiin liittyvät toimintonsa.

A blue icon of a clock

Työajanseuranta

56 prosenttia suurista organisaatioista ja 71 prosenttia keskisuurista organisaatioista on nykyisin automatisoinut työajanseurantaan liittyvät toimintonsa.

TULEVAISUUDESSA TODENNÄKÖISESTI AUTOMATISOITAVAT HENKILÖSTÖPROSESSIT
Blue icons of two hands doing a handshake

Perehdytys

Tutkimuksen mukaan 52 prosenttia suurista ja keskisuurista organisaatioista oli sitä mieltä, että työntekijöiden perehdytys on todennäköisin seuraavien kahden vuoden aikana automatisoitavista henkilöstötoiminnoista.

A blue icon with a workflow diagram

Asiakirjojen hallinta

Asiakirjojen hallinta tuli esiin erityisesti suurissa organisaatioissa, joista 33 prosenttia kertoi suunnittelevansa sen automatisointia tulevaisuudessa.
Magnifying Glass icon

Henkilöstön rekrytointi ja valinta

Henkilöstön rekrytointi ja valinta oli keskeistä erityisesti keskisuurissa organisaatioissa, joista 38 prosenttia kertoi suunnittelevansa näiden toimien automatisointia tulevaisuudessa.

AUTOMATISOI YRITYKSESI HENKILÖSTÖPROSESSIT OMIEN LIIKETOIMINTATARPEIDESI PERUSTEELLA. PEREHDY ASIAAN TARKEMMIN OTTAMALLA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJOIHIMME.
Ota meihin yhteyttä

WORKFLOW AUTOMATION AUTTAA:

Blue icons of two hands doing a handshake

PEREHDYTYS

HAASTE

Liiketoimintasi kasvaa nopeasti. Uusia työntekijöitä ja sopimuskumppaneita tulee kuvioihin kiihtyvällä tahdilla, mikä kuormittaa yrityksesi resursseja ja aikatauluja. Tarvitset tehokkaan, nykyaikaisen ja uusien työntekijöiden myönteisenä kokeman perehdytysprosessin.

WORKFLOW AUTOMATION -RATKAISUN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

Pystyt hallinnoimaan kaikkea työntekijöihin liittyvää tietoa yhdestä keskustietokannasta. Ratkaisu voidaan integroida yrityksesi toiminnanohjaus- (ERP) ja henkilöstötietojärjestelmiin (HRIS). Saat tiedot uusista rekrytoitavista painikkeen painalluksella verkkoportaalista, jossa he voivat toimia itsepalveluperiaatteella täydentäen tarvittavat lomakkeet ja ladaten käyttöösi tarvittavat asiakirjat.

A blue icon of a clipboard with a checklist on it

TOIMINTA- JA MENETTELYTAVAT

HAASTE

On haastavaa varmistua siitä, että kaikki työntekijät ovat lukeneet tärkeät toiminta- ja menettelytapaohjeet sekä allekirjoittaneet tätä koskevan vahvistuksen. Manuaalisiin prosesseihin turvautuminen on vaivalloista ja riskialtista. Et useinkaan ole varma, ovatko kaikki työntekijät toimineet ohjeiden mukaan, ja entistä vaikeampi on tietää, kenen työntekijän tiedot ovat puutteellisia.

WORKFLOW AUTOMATION -RATKAISUN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

Verkkoportaalin kautta pystyt hallinnoimaan ilmoituksia työntekijöiden vahvistuksen vaativista uusista toiminta- ja menettelytapaohjeista. Työntekijät pystyvät kirjautumaan portaaliin, tarkistamaan uudet tiedot ja allekirjoittamaan vahvistuksensa silloin, kun se heille parhaiten sopii ja riippumatta siitä, missä he kulloinkin ovat.

Blue icon of a group of three people

SUHTEET TYÖNTEKIJÖIHIN

HAASTE

Työntekijöiden huomautusten, valitusten, turvallisuusrikkomusten ja väärinkäytösten dokumentointi on usein epäjärjestelmällistä ja epäjohdonmukaista. Tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä työntekijöissä ja lisää taloudellista riskiä, jos ongelmat kärjistyvät oikeusriidoiksi. On myös haastavaa ellei mahdotonta antaa ylimmälle johdolle tarkkaa kuvaa tilanteesta.

WORKFLOW AUTOMATION -RATKAISUN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

Raportointinäkymien avulla voit tarkastella asioita tyypin, osaston, työntekijän ym. mukaan. Näet, missä vaiheessa tapausten käsittely on ja milloin ne on ratkaistu ja pystyt selvittämään asioiden etenemistä haittaavat ongelmat. Näin sinulla on myös kuva asioiden kulusta ja pystyt raportoimaan siitä ylimmälle johdolle tai tarvittaessa oikeudellisista asioista vastaaville. Lisäksi sinulla on kirjattuna toimet, päivämäärät ja asianosaisten nimet sekä lokitiedot noudatetuista toiminta- ja menettelytavoista.

LIITÄNNÄISPALVELUT

worflow automation accounts payable highlight - people working on tablet and documents at table

Asiakirjojen kuvantaminen

workflow automation accounts receivable highlight - person computer while writing on paper

Arkisto ja tallenteet

workflow automation digital mailroom highlight - three people looking at computer screen

Digitaalinen postinkäsittely

LUE LISÄÄ HENKILÖSTÖASIOIHIN TARKOITETUSTA WORKFLOW AUTOMATION -RATKAISUSTA

Yksinkertaista hallinnollisia tehtäviä.
contact us

LUE LISÄÄ HENKILÖSTÖASIOIHIN TARKOITETUSTA WORKFLOW AUTOMATION -RATKAISUSTA

Yksinkertaista hallinnollisia tehtäviä.