Lösningar för den offentliga sektorn

Vänd dig till Iron Mountain, en säker och pålitlig samarbetspartner inom den offentliga sektorn
Contracts for federal agencies- Two people shaking hands

Lösningar för den offentliga sektorn

Vänd dig till Iron Mountain, en säker och pålitlig samarbetspartner inom den offentliga sektorn
 1. Home
 2. Branschspecifika lösningar
 3. Lösningar för den offentliga sektorn

Du står inför ökat tryck att genomföra kostnadseffektiva strategier som minskar riskerna med att skydda, hantera och få snabb åtkomst till information. Våra tjänster för den offentliga sektorn omfattar:

 • Offsite dokumenthantering och arkivering – vilket frigör kontorsutrymmen, ökar säkerheten och förbättrar åtkomsten och hanteringen av din information i pappersformat.
 • Skanning och digitalisering – säkerställ att du får tillgång till din information på ett snabbt och enkelt sätt.
 • Heltäckande kontroll och behörighetsprocesser – från skapande av information till bevarande och säker destruktion.
 • Specialiserad arkivering – arkivera dina förfallna dokument i våra klimatanpassade datavalv med låg temperatur och låg luftfuktighet.
 • Konsultering - våra erfarna medarbetare konsulterar och rådger dig gärna

Hur kan våra lösningar inom den offentliga sektorn hjälpa dig?

Vi förstår utmaningarna som den offentliga sektorn står inför. Våra lösningar gör att du kan skydda din information, öka effektiviteten och minska riskerna vid fysisk och digital informationshantering. Vi kan hjälpa dig att hantera:

 • Dina medarbetare - frigör deras tid
 • Processer – dåliga processer exponerar din organisation för risker, vi kan hantera din information på ett konsekvent sätt över alla avdelningar.
 • Fastigheter – utrymmesrationalisering har en djupgående effekt på informationshanteringen. Våra lösningar säkerställer att flytten av er information sker på ett säkert och regelmässigt sätt.


 • KONTAKTA IRON MOUNTAIN

  Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden
  business women

  KONTAKTA IRON MOUNTAIN

  Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice som hjälper dig med de snabbaste svaren på dina frågor och ärenden