IM employee evaluating data servers for decommission

Data- och IT-säkerhet

Återbruka, återanvända, återvinna och återmarknadsföra IT-tillgångar för att stödja målen för avfallshantering

Lägre riskexponering för dina IT-tillgångar, personliga enheter, känsliga filer och dokument

Nu är det viktigare än någonsin för verksamheter att skydda sitt rykte, och det kräver medvetenhet om interna och externa riskfaktorer såsom förlust eller missbruk av dokument och data, cyberattacker och felaktig hantering av IT-tillgångar och enheter. Vi på Iron Mountain tillhandahåller hållbart utformade lösningar som är utvecklade för att minska dina risker. Detta är möjligt tack vare kontinuitet i våra tjänster, säker destruktion av media- och IT-tillgångar samt expertråd om livscykelhantering för data, dokument och fysiska tillgångar.

Läs vidare för ytterligare information om hur du kan hantera och skydda dina dokument och data på ett säkert sätt som följer regelefterlevnad, liksom de enheter och den utrustning som används för att skapa, ta emot och lagra information under hela deras livscykel.

  • 650k

    Tillgångar som årligen hanteras av Iron Mountain

Din resa mot data- och IT-säkerhet börjar härmountain ranges

Asset lifecycle management (ALM) är en strategi för hantering av IT-tillgångar under hela deras livscykel för att skydda data, optimera användningen, maximera avkastningen på er investering samt minimera miljöpåverkan.

Iron Mountain kan hjälpa dig att utveckla ett program som tar hand om dina tillgångar – från driftsättning och aktiv användning till utrangering – med stöd av branschledande åtgärder för datasäkerhet och hållbarhet.

Tjänsterna inom ramen för Iron Mountain secure shredding (säker destruktion) skyddar din information genom att förstöra pappersdokument, plast och media på ett kostnadseffektivt, säkert och hållbart sätt samtidigt som gällande lagar och regler efterlevs.

Våra rådgivningstjänster kombinerar teknisk kompetens med branschexpertis för att kunna möta de utmaningar och den komplexitet som råder vad gäller lagring, integritet, regelefterlevnad och riskhantering.

Iron Mountain har data centers som erbjuder säker lagring i en miljö där du kan skydda, ansluta och aktivera dina data. Vi driver en global colocation plattform där du kan bygga skräddarsydda, hållbara datalösningar, oberoende av operatörer och molntjänster.

Iron Mountain är branschledande inom regelefterlevnad, miljömässig hållbarhet, fysisk säkerhet och affärskontinuitet.

På Iron Mountain utmanar vi oss själva och inspirerar andra att skapa affärslösningar som är positiva ur miljösynpunkt. Iron Mountains datacenter drivs av 100 % förnybar energi och 'Green Power Pass' garanterar tillgång till ren energi, vilket gör det möjligt att säkerställa att energibelastningen stödjer er verksamhets nettonollmål.

Vår säkra hantering av IT-tillgångar kan hjälpa dig att restaurera och återvinna elektronik, och genom vår säkra destruktionsprocess återvinner vi allt insamlat papper. Vi tillhandahåller en grön rapport för att kunna erbjuda viktig information om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) samt användbar och anpassad information om miljöfördelarna med vart och ett av era program.

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030