Brisbane Arbour walk

Tänk i nya banor gällande hållbarhet

Kontakta oss

Miljömedveten informationshantering är möjlig

På Iron Mountain strävar vi efter att vara våra kunders mest betrodda partner för att på ett innovativt och socialt ansvarsfullt sätt skydda och låsa upp värdet av det som betyder mest för dem. Tillsammans utmanar vi oss själva och inspirerar andra att skapa innovativa affärslösningar som har en positiv effekt på miljön och samhället. Vi anammar hållbarhetsprinciper och strävar efter att integrera dem i hur vi arbetar och interagerar med våra kunder. Vi arbetar för att säkerställa en hållbar framtid i allt vi gör: från att bygga vårt eget globala hållbarhetsprogram till att utveckla innovativa affärslösningar som har en positiv effekt på miljön och samhället.

Läs vidare för ytterligare information om hur du implementerar hållbarhetsstrategier i din verksamhet eller besök vår sida om hållbarhet om du vill veta mer om Iron Mountains arbete för framtida nettonollutsläpp.

CorpResponse 3

Hållbarhet på Iron Mountain

Hur kan Iron Mountain stödja era mål för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)?mountain ranges

Vi gör det möjligt för företag att ha en hybrid IT strategi genom att tillhandahålla säkra, kompatibla datacenter med effektiv åtkomst till ledande operatörer och leverantörer av moln- och IT-tjänster.

 

Goda meriter

Sedan 1951, har Iron Mountain erbjudit beskyddande åtgärder till mer än 225 000 kunder, varav 95 % återfinns på Fortune 1000. Världens mest reglerade företag har anförtrott oss med sina datacenter sedan 1980-talet.

Riskreducering

Minska risken för datacenter genom att välja colocation-tjänster från Iron Mountain. Få omfattande stöd för regelefterlevnad, säkerhet på högsta nivå och stabiliteten hos en S&P 500 REIT med cirka 1 450 anläggningar i mer än 60 länder.

Operativ effektivitet

Effektivisera den digitala omvandlingen med den mest logiska platsen för hybrid-IT: Iron Mountain datacenter. Enkel åtkomst till leverantörer av moln-, telekom- och IT-tjänster. Dessutom kan du effektivisera fjärrhanteringen med vår programvara och smarta medarbetare.

Hållbara datacenter i vårt hjärta

Iron Mountains colocation-anläggningar köper 100 % förnybar energi, med hjälp av koldioxidkrediter och låg total strömförbrukning (PUE). Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och stöttar våra kunder i att göra detsamma. Vi är tydliga i vårt engagemang för förnybar energi och idag gynnas även våra kunder av den gröna energi som Iron Mountain köper utifrån sin egen rapportering med Green Power Pass.

Iron Mountain är fast beslutna om att nå nettonollutsläpp år 2040, vilket man klargjort genom att underteckna The Climate Pledge.

powered by renewable energy GPP

How does Green Power Pass work?

trashUtsläpp av växthusgaser

Många organisationer redovisar och rapporterar om de utsläpp de genererar och har satt upp mål för att minska dessa utsläpp över tid. Organisationer har också i allt högre grad börjat engagera sig i sina leveranskedjor för att ta hänsyn till utsläpp från ”vagga till grav”, det vill säga under hela livscykeln. Genom att samarbeta med leverantörer kan organisationer bedöma vilka utsläpp som är väsentliga för deras verksamhet och leta efter innovativa sätt att minska dem. Iron Mountain datacenter köper in 100 % förnybar energi och Green Power Pass-produkten ger organisationer tillgång till ren energi, vilket gör det möjligt för deras datacenter att stödja sina nettonollmål.

How does Green Power Pass work?

Oavsett storlek eller bransch behöver du en definierad process och säkra rutiner för avyttring av utrangerade och icke-fungerande tillgångar. Regulatoriska påföljder, skadat varumärkesrykte och oavsiktliga utlämnanden kan uppstå till följd av olämpliga metoder.

Iron Mountain tjänster för säker hantering av e-avfall och IT-tillgångar (secure ITAD) gör att du kan kassera föråldrade IT-tillgångar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt genom certifierade partnerföretag. Du kan också maximera återvinningen av dina tillgångars värde genom branschledande logistik och säkra spårbarhetsprocesser. Med våra tjänster kan du kassera föråldrade IT-tillgångar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt genom certifierade partnerföretag. Du kan också maximera återvinningen av dina tillgångars värde genom branschledande logistik och säkra spårbarhetsprocesser.

Iron Mountain samarbetar med e-Stewards eller R2-certifierade partnerföretag som följer de strängaste riktlinjerna för miljö och datasekretess. Kunderna har möjlighet att behålla värdet på uttjänta IT-tillgångar genom renovering, datasanering och återförsäljning till marknadspris. Det innebär att kunderna kan delta i den cirkulära ekonomin samtidigt som den totala ägandekostnaden minskar och säkerhets- och hållbarhetskraven upprätthålls fullt ut. Tillgångar kan även återvinnas – vi följer de strängaste riktlinjerna, inklusive en policy för att inte deponera avfall utomlands.

Tjänsterna inom ramen för Iron Mountain secure shredding (säker destruktion) skyddar din information genom att förstöra pappersdokument, plast och media på ett kostnadseffektivt, säkert och hållbart sätt samtidigt som gällande lagar och regler efterlevs. Våra onlineverktyg och rapporter med viktiga mätvärden för användning och hållbarhet och hjälper till att säkerställa effektivitet och efterlevnad.

  • Skydda din verksamhets anseende genom att på ett säkert sätt makulera känsliga och konfidentiella pappersdokument
  • Minska kostnaderna genom att förstöra och makulera dokument som inte längre är användbara eller nödvändiga
  • Säkerställ regelefterlevnad genom att makulera dokument i enlighet med statliga, kommunala och branschspecifika regler för att undvika böter eller rättsliga åtgärder

Våra kunskapsledare säger sitt

Läs vidare för mer information om hållbarhet i vårt resurscenter.

Utforska nu
Plant growing in hands

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030