Digital transformation

Digital omställning: Är vi där än?

Utnyttja och hantera kritiska tillgångar i en hybrid miljö

Ta steget från fysiskt till digitalt genom att strukturera ostrukturerad data inom ett enhetligt ramverk. Hitta värdefull information genom automatisering.

Det finns många aspekter av digital omvandling och varje projekt är unikt utifrån bransch, målbild och målsättningar. Likväl finns det övertygande skäl till varför förändringen måste ske, som t.ex. ineffektivitet till följd av datasilos. Det kan leda till brist på styrning och man kan missa värdefulla insikter för att kunna behålla konkurrenskraften. Dessutom måste värdefull information kunna konverteras från papper till digitalt format för maximal tillgänglighet samtidigt som man måste skapa förutsättningar för papperslöst arbete i alltmer hybrida miljöer.

Enkelt uttryckt kommer företagets investeringar i digital omvandling ge dig tillgång till information från alla typer av källor – såväl fysiska som digitala – och på alla medier. Tack vare en kontinuerlig och konsekvent hantering kommer både interna och externa risker att minimeras samtidigt som ostrukturerad information kommer att kunna struktureras, vilket maximerar dess värde. Dessutom kommer medarbetare ges rätt förutsättningar för att kunna uppnå verksamhetens affärsmål.

Varför har då inte alla organisationer tagit steget fullt ut?

De flesta anser att de redan är på god väg mot digital omvandling. Vi ser dock att det finns ett par områden som vanligtvis går obemärkt förbi när man tar sig an digitaliseringsinitiativ.

Nedan har vi beskrivit fem steg som krävs för att du och ditt team fullt ut ska kunna sätta er in i den digitala omvandlingsprocessen.

Fem steg till digital omställning

Steg 1 - Identifiera

Alla filer behöver inte digitaliseras. Genom att implementera en ”skanna allt”-process löser du inte det grundläggande problemet med att ta reda på vad ditt team behöver, hur länge information ska sparas och vad informationen har för betydelse för verksamheten. Genom att identifiera vad som ska skannas, lagras eller förstöras på ett försvarbart sätt sparar du tid och pengar åt ditt team.

Har du nått hela vägen hit?

Digital transformation - Step 1 - Identify

För att hjälpa ditt team att identifiera vad som ska behållas, spana in:

Digital transformation - Step 2 - Digitize

Steg 2 - Digitalisera

Genom digitalisering av dokument utökar du tillgängligheten och ökar produktiviteten i dina projekt. Just nu, och förmodligen under en överskådlig framtid, utförs arbetet i en hybrid arbetsmiljö. Det innebär att det finns en blandning av fysiska och digitala filer som leder till bristande tillgänglighet, vilket i sin tur påverkar produktiviteten.

Osäker på var du ska börja digitalisera? Läs detta:

Steg 3 - Lagra

Istället för att lägga timmar på att gräva i arkivskåpen kan du nu hitta informationen på en lättillgänglig, centraliserad och säker digital lagringsplats som är framtidssäkrad mot alla oförutsedda händelser. Genom att göra dig av med onödig fysisk lagring får du större möjligheter att skapa en flexibel arbetsplats.

Digital transformation - Step 3 - Store

Flexibel plattform för molnlagring; hitta rätt lagring här:

Digital transformation - Step 4 - Automate

Steg 4 - Automatisera

Ditt team kan nu skapa automatiserade arbetsflöden för dokumentbaserade processer, vilket eliminerar repetitiva, tidskrävande uppgifter och frigör tid hos teamet för annat värdefullt arbete. Med detta följer ökad produktivitet och fler möjligheter att brainstorma nya idéer.

Steg 5 - Lås upp

Genom att digitalisera filer och använda avancerade analyser kan ditt team identifiera mönster, trender och annan värdefull information. Så kontakta oss innan du påbörjar resan mot digital omvandling. Vi kan hjälpa dig att skydda och låsa upp värdet på fysiska och digitala tillgångar, oavsett format, och tillhandahålla nyckeln till ett fullständig omvandling och integration för din organisation.

Digital transformation - Step 5 - Unlock

Lösning för informationshantering och innehållstjänster

Digitalisera | Lagra | Automatisera | Lås upp
Läs mer
Information Management and Content Services Solution

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030