5 anledningar att automatisera era processer

Bloggar och artiklar

Automatisering av processer effektiviserar företagets arbetsflöden och säkerställer kvaliteten på era leveranser. Läs mer om fördelar med automatisering här!

30 april 20247 minuter
Automate your processes

Har ditt företag mängder av enkla rutinuppgifter som personal måste lägga onödig tid på varje dag? Hamnar er digitala information på olika ställen vilket gör det krångligt att hitta det ni behöver, framförallt i dessa tider med ökat distansarbete?

Med Iron Mountains tjänst Workflow Automation System kan ni automatisera era processer och därmed effektivisera era arbetsflöden. Detta resulterar bland annat i att ni sparar tid och minskar kostnader samt att personalen kan fokusera på mer lönsamma arbetsuppgifter. Här ger vi dig fem anledningar till varför ni ska satsa på att automatisera arbetsflöden och vilka fördelar detta kan ge din verksamhet!

1. Ni sparar tid

En klar fördel med att automatisera arbetsuppgifter är tiden det sparar. En maskin gör många arbetsuppgifter mycket snabbare än vad vi människor kan göra, vilket innebär att ni kan minska era ledtider. Genom att automatisera arbetsflöden och låta maskiner sköta delar av era processer kan personalen istället fokusera på er kärnverksamhet vilket bidrar till snabbare processer och därmed ökad lönsamhet i bolaget. Ni får dessutom mer tid till att göra fler affärer.

2. Ni minimerar risken för mänskliga fel

När ni hanterar stora mängder data manuellt finns det en risk för mänskliga fel, vilket är naturligt men kan bli en kostsam historia. En extra nolla som råkar komma med någonstans kan ge förödande konsekvenser. Automatisering av processer minskar risken för att något blir fel och därmed risken för dyra misstag.

3. Ni följer alltid samma riktlinjer

Ett inte alltför ovanligt problem på många arbetsplatser är att alla i personalen gör samma arbetsuppgifter på olika sätt. Detta kan innebära att ni inte kan garantera samma kvalitet på era leveranser och produkter vilket kan leda till missnöjda kunder. När en del av arbetsuppgifterna är automatiserade vet ni med all säkerhet att de blir gjorda på exakt samma sätt och att resultatet alltid blir detsamma.

4. Ni får glada medarbetare

Glada och nöjda medarbetare är en grundpelare för att verksamheten ska fungera och ni alltid ska kunna gör så bra resultat som möjligt. Genom att automatisera processer och låta maskiner sköta tråkiga monotona arbetsuppgifter kan personlaen istället fokusera på kompetensutvecklande arbetsuppgifter som de brinner för. Detta resulterar i att ni får nöjda medarbetare som trivs på sin arbetsplats och vill stanna länge.

5. Ni samlar allt på ett ställe

En fördel med att låta oss på Iron Mountain automatisera era processer är att vi ser till att all er digitala information samlas på ett ställe. Du och dina kollegor får enkelt tillgång till den information och de dokument ni behöver oavsett var i världen ni befinner er. Detta underlättar framförallt i dessa tider när distansarbete är en stor del av vår vardag.

Workflow Automation System med Iron Mountain

På Iron Mountain kan vi hjälpa ditt företag med att automatisera arbetsflöden inom följande områden:

  • Automatisering av HR-processer
  • Automatisering av leverantörsfakturor
  • Automatisering av kontraktshantering
  • Automatisering av ärendehantering
  • Digital posthantering

Vi ser till att all er information blir samordnad digitalt och alltid lagras med högsta säkerhet. Du väljer vem som ska vara behörig till vilka dokument och kan sedan snabbt och enkelt dela med dem som behöver informationen. När flera av era arbetsuppgifter sker med automation öppnar ni upp tid för nya spännande affärer och en gynnsam framtid för företaget med ökad lönsamhet. Automation är framtiden och ett viktigt steg att ta för många företag!

Kontakta oss på Iron Mountain redan idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att automatisera era arbetsflöden!