empty modern office space

Utveckla arbetsplatsen

Förutsägbara kostnader. Förbättrad upplevelse.

Optimera fastigheter och lagringsutrymmen för anpassning till en föränderlig arbetsmiljö

Som resultat av olika verksamhetsstörande faktorer fortsätter många organisationer att göra förändringar i arbetssätt. Bland annat införs hybrida arbetsmodeller och därmed omprövas användandet av fysiska lokaler.

Läs vidare om du vill veta mer om hur du skapar en arbetsplats – och ett arbetssätt – som bidrar till minskade kostnader och risker samtidigt som du skapar större förutsättningar att uppnå dina mål.

Kontakta oss
  • 90%

    En nyligen genomförd IDG-studie visar att 90 % av företagen planerar att genomföra förändringar på arbetsplatsen inom de närmaste 6-12 månaderna

Vi finns här för att hjälpa till med utvecklingen på din arbetsplats

Expertråd och lösningar

Oavsett omständigheter, vare sig det gäller nedstängning helt eller delvis av ett kontor, eller flytt, kan Iron Mountain bidra med expertråd och lösningar för att möjliggöra utveckling på din arbetsplats. Vi bedömer de fysiska lokalerna och rekommenderar åtgärder som du kan vidta för att skydda eller på ett säkert sätt avyttra dokument, möbler, enheter, arkiv och till och med konst.

Teknik som vägleder ditt beslutsfattande

I takt med att dina medarbetare blir mer mobila blir hanteringen av fysiska register allt viktigare. Smart Sort använder teknik för att guida dig i dina beslut om att behålla, kopiera eller förstöra dokument för att ge utrymme för ett effektivare och mer digitaliserat arbetssätt.

Utvecklingen av din arbetsplats börjar härmountain ranges

Flyttar eller renoverar ni er arbetsplats? Iron Mountain kan bedöma nuvarande lokaler, hantera rensningsprocessen och ge praktiska råd om hur du bäst hanterar företagets data och tillgångar framöver.

IM Employee and Customer evaluating office closet space

Blandade filer, oorganiserade register och lådor med ofullständig information är inte enbart en praktisk olägenhet – de kan även medföra ökade lagringskostnader, ökad risk för dataläckage och rättstvister.

Tänk om du på ett effektivt sätt kunde rensa bland dina blandade filer och få veta vad som är värt att behålla, förstöra, och/eller digitalisera? Så att du snabbt och enkelt kan tillhandahålla information för olika affärsbehov – utan att det behöver förvandlas till ett komplext, arbetsintensivt projekt?

Iron Mountain Smart Sort är en enkel och kostnadseffektiv automatiserad lösning som hjälper dig att få kontroll över sparade dokument.

Alternativt kan du välja Iron Mountain Smart Reveal, en toppmodern lösning som hjälper dig att ta itu med lådor med ofullständig information. Den kombinerar historiska metadata med utvändiga bilder av respektive låda, inklusive en flygvy av innehållet, vilket gör att du kan fatta snabba och försvarbara beslut om vidare hantering.

IM employee in warehouse, managing legacy files

Våra lösningar:

Störningar i omvärlden och förändrade förväntningar hos konsumenterna har skapat en ständigt föränderlig och oförutsägbar miljö i leveranskedjan, vilket tvingar företag – oavsett storlek eller typ – att tänka i nya banor när det gäller logistikstrategier. Så, vad exakt kan din organisation göra?

Framåttänkande ledare fokuserar på att bygga upp en smidigare logistikfunktion för att snabbt kunna reagera på förändrade marknadsförhållanden, samtidigt som de begränsar påverkan på verksamheten och slutkunderna.

Iron Mountain är din partner. Oavsett om du villo komplettera din befintliga verksamhet eller bygga upp ett helt nytt distributionsnätverk, kan vi hjälpa dig på vägen, så att du är fullt förberedd för framtida tillväxt och eventuella störningar.

IM employees working in warehouse and logistics

Våra lösningar:

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030