Reduce risk, improve productivity, and enhance sustainability as you elevate your workplace with Iron Mountain Clean Start ® .

Records and information management

Effektivisera distansarbete med Clean Start

Vi ser över dina lokaler och arbetsprocesser vilket resulterar i konkreta förbättringsförslag för att ni ska få en effektivare och flexibel arbetsplats.

Kontakta oss

Optimera din verksamhet och anpassa ert kontor utifrån dagens behov

Med pandemin kom stora förändringar i vårt sätt att arbeta, kontor och anläggningar stängdes ner och distansarbete blev vår vardag. Men att jobba hemifrån har visat sig vara mycket mer effektivt än vad vi tidigare trott och även om många medarbetare saknar kontoret har de flesta uppskattat flexibiliteten som distansjobb ger. Därmed måste företag återigen ställa om och anpassa sin verksamhet för att bli en så flexibel arbetsplats som möjligt där de anställda kan jobba både hemifrån och från kontoret.

Med Iron Mountains tjänst Clean Start kan du optimera din verksamhet för distansarbete men också anpassa kontor och lokaler för det ”nya normala” och på så vis skapa effektiva arbetsflöden och lyckligare medarbetare. Vi kommer ut till er och tillsammans tittar vi på hur ni använder era lokaler idag, med målet att finna möjligheter till besparingar både i utrymme och lager. Vi tittar även på digitala lösningar för er informationshantering som kommer att underlätta ert distansarbete. Vi tar fram konkreta förbättringsförslag där ni kan fatta beslut utifrån era behov för få en effektiv och flexibel arbetsplats.

Clean Start

 • 90%
  En nyligen genomförd IDG-studie visade att 90% av organisationerna planerar att göra förändringar på sin arbetsplats inom de närmaste 6-12 månaderna.
 • 87%
  Enligt en nyligen genomförd CBRE-studie, är portföljoptimering högsta prioritet för 87% av företagsledarna inom fastighetsbranschen.

Hur ser framtiden ut för din arbetsplats?

Välj ditt mål på arbetsplatsen för att se hur Clean Start kan hjälpa digmountain ranges

Tillsammans med er går vi igenom följande områden:

 • Dokument- och informationshantering – Vi tittar på möjligheten för hur ni kan gå över till att bli mer digitala i er dokument- och informationshantering för att alla anställda enkelt ska få tillgång till den information de behöver även vid distansarbete.
 • Arkiv – Vi går igenom era arkivbestånd i förråd, dokumentskåp och hyllor för att ta bort eller skapa mer yta åt er och få ett mer organiserat arbetsklimat. Vi hjälper er att destruera de dokument ni vill bli av med och övrig information som ni vill spara kan ni förvara hos oss i våra säkra arkiverings lokaler.
 • Destruktion och återvinning – Vi tar hand om er gamla IT-utrustning, raderar all känslig information som finns enligt godkända system och återförsäljer de enheter som fortfarande fungerar. IT-utrustningen som är trasig tar vi till återvinning och ser till att elektronikavfallet hamnar där det ska.
 • Specifika bransch lager – Behöver ni förvaring och lagring av exempelvis referens- och vävnadsprover för läkemedelsbolag, beredskapslager, forskningsmaterial, geologiska prover, konstföremål eller seismisk media osv ja då har vi förvaringslösningen som krävs för denna typ av känsligt material. Du kan sedan enkelt beställa ut materialet du behöver och vi levererar det direkt dit du önskar. Det här passar extra bra vid distansarbete.
 • Tillgångar – Vi kan gå igenom era tillgångar, produkter och föremål för att hitta och skräddarsy den bästa förvaringslösningen som ni behöver. Då behöver ni själva inte längre sitta med ansvar och direkta kostnader för lokaler, underhåll och resurser. Nyttja våra stordriftsfördelar och outsourca hanteringen till hos oss.

Reducera era lokalkostnader i takt med att distansarbetet ökar

Ska ni flytta till ett mindre kontor eller kanske stänga ett av era kontor helt? I takt med att distansarbetet ökar kan det vara läge att se över era lokaler för att reducera er kontorskostnader. Vi på Iron Mountain hjälper er att omvandla er arbetsplats för att få ut mesta möjliga av kontorsplatsen och samtidigt spara på onödig yta. Clean Start är ett perfekt alternativ när ni vill börja om på nytt med en verksamhet som stödjer en digital arbetsplats.

Med Clean Start får du följande:

Möjligheten att påskynda er omvandling till en smart och flexibel arbetsplats där ni kan jobba hemifrån såväl som på kontoret. 

Tillförlit i er förmåga att snabbt anpassa er till nya tider som kräver förändringar inom organisationen.

Smarta processer för informationshantering som effektiviserar olika arbetsflöden inom verksamheten och knyter samman distansarbete med kontorsarbete.

Förmågan att stötta distansjobb med digitala lösningar så att anställda kan jobba hemifrån eller från andra delar av Sverige och världen.

Tillgång till resurser ni inte har internt som behövs för att driva och slutföra projekt - från början till slut.

Vetskapen om att alla era tillgångar hanteras säkert och efter era specifika kravställningar.

Välj Iron Mountain för en nystart

Iron Mountain är experter på både fysisk och digital informationshantering och vet vad som krävs för att ditt företag ska kunna anpassas efter den nya flexibla vardagen med kontorsarbete och distansarbete. Vi gör din arbetsplats digital och optimerar både era lokaler och arbetsprocesser för att ni ska kunna arbeta varifrån som helst. Med tjänster såsom Clean Start, dokumentskanning, digital och fysisk arkivering samt Workflow Automation blir ert företag redo för en nystart då ni får tillgång till er information dygnet runt och överallt ifrån!

Så här fungerar Clean Start:

I takt med att arbetsförhållandena ändras och distansarbete blir en stor del av våra arbetsförhållanden är det dags att anpassa verksamheten efter dagens mer hybrida och flexibla arbetsmodell. Detta gör du bäst med stöd av Iron Mountains Clean Start.
search

1. Bedömning

En Clean Start-expert från Iron Mountain genomför en kostnadsfri utvärdering på plats eller virtuellt av era kontorslokaler för att bättre förstå era fastighetsprioriteringar, utmaningar, information på plats och hur lokalerna används.
checklist 3

2. Rekommendera

Du får en sammanfattande rapport med riskområden och rekommendationer som ligger i linje med dina kortsiktiga och långsiktiga mål. Rapporten kan användas för att stödja projektplaneringen och underlätta samarbetet mellan viktiga interna och externa intressenter.
approved

3. Utföra

Tillsammans skapar vi en plan för att hantera och genomföra projekt- eller portföljövergripande prioriteringar för att hjälpa er att minska riskerna, förbättra produktiviteten och öka hållbarheten när ni omvandlar er arbetsplats.
Vill du veta mer om vår tjänst Clean Start? Kontakta oss på Iron Mountain!
woman with paperwork at desk

Iron Mountain Clean Start för effektivare distansarbete och kontorsarbete

För att bli en flexibel arbetsplats som är anpassad för dagens utmaningar kommer vi med konkreta förslag kring hur ni kan effektivisera både ert arbete på kontoret och distansarbete.

Kontakt oss

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030