Cirkulär ekonomi är vägen till ett hållbart företagande

Bloggar och artiklar

IT-branschen står för lika mycket utsläpp som flygindustrin. Genom att använda en cirkulär affärsmodell kan man som företag bli mer hållbart. Läs mer här!

4 maj 20227 minuter
Cirkulär ekonomi ger hållbart företagande

IT-industrin är idag en lika stor miljöbov som flygindustrin och utsläppen fortsätter att öka. Enligt en prognos gjord av McKinsey kommer utsläppen från IT-branschen att öka med 30 procent det närmaste decenniet om inte något förändras.1 Det är därför viktigt att företag börjar gå mot mer cirkulära modeller. Cirkulär ekonomi handlar bland annat om att ta vara på resurser och återanvända eller minimera IT-avfall.

Genom att främja återanvändning och se till att all gammal IT-utrustning hanteras på rätt sätt kan företag bidra till att minska klimatpåverkan och skapa en mer hållbar värld. Att tillverka nya IT-produkter förbrukar enorma mängder energi, råvaror, vatten och kemikalier samt att det behövs transporter mellan flera fabriker. Om fler IT-produkter istället återanvänds behövs inte lika mycket nytillverkning och vi kan hjälpas åt att spara på jordens resurser. 29 procent av större företag och myndigheter i Sverige skrotar sina datorer trots att de flesta skulle kunna återanvändas.2 Här finns det stora möjligheter till förändring utan någon större ansträngning.

Vad innebär cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi innebär mer konkret att man ska utnyttja produkter, material och råvaror längre för att spara på jordens resurser. Cirkulär ekonomi är med andra ord ett mer modernt ord för kretslopp. Återanvändning är en viktig del av cirkulär ekonomi men för att vara ett hållbart företag krävs mer. Det handlar bland annat om att ta bort miljöfarliga ämnen, designa om produkter så att de går att ta isär i delar, använda förnyelsebar energi och att hyra eller leasa produkter istället för att äga.

“Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället”3 – Så här skriver Sveriges regering om beslutet att ta fram en nationell strategi för cirkulär ekonomi med ambitionen att vi ska få en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Företag såväl som privatpersoner måste ta eget ansvar och göra hållbara val för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Så blir ni ett mer hållbart företag

    - Att bli mer hållbar med sin IT är bara en av många åtgärder i den cirkulära affärsmodellen, säger Lorant Stenberg, VD på Iron Mountain.

Här ger Lorant sina tips på hur ni som företag kan bli mer hållbara och på så vis börja omställningen till ett samhälle med cirkulär ekonomi.

  • Återvinn gammal IT-utrustning – Lämnar man in tio datorer för återvinning kan företaget minska sitt klimatavtryck med nästan fem ton! Detta motsvarar en biltur på ungefär 2 500 mil.4 Med andra ord är återvinning av IT-utrustning en stor och relativt enkel åtgärd att ta som företag. Med Iron Mountains tjänst IT Asset Disposition (ITAD) blir det ännu enklare. Vi nollställer all IT-utrustning säkert och säljer sedan vidare den elektronik som fortsatt har ett värde åt er för att den ska kunna återanvändas. All information i enheten raderas enligt NIST 800-80 riktlinjer, vid behov repareras utrustningen och därefter säljs den till högstbjudande eller kan återanvändas i ert eget företag.

    • - Det finns många fördelar med återanvändning. Som företag bidrar man till klimatbesparingar, dessutom sparar man pengar och blir mer konkurrenskraftiga som företag, säger Lorant.

  • Använd molnet – Digitaliseringen har tagit fart ordentligt sen Coronopandemin slog till. Genom att lagra så mycket som möjligt i molnet kan ni minska pappersförbrukningen samt effektivisera era arbetsprocesser för att bruka mindre energi. Iron Mountain har flera informationshanteringslösningar som använder sig av molnet och lagrar information digitalt, som alla på företaget sedan enkelt kan komma åt oavsett var de befinner sig.

  • Främja distansmöten – Transporter är en av våra största utsläppskällor. Genom att främja distansmöten och implementera lösningar för hybridarbete kan ni bidra till minskat resande. Detta kan spara in miljoner ton i utsläpp varje år! Dessutom uppger många att de arbetar lika bra, om inte bättre, när det får arbeta ostört hemma.

  • Grön energi – Att använda förnybar energi bör vara en självklarhet för företag. Välj el som har märkningen “Bra miljöval”, då vet ni att den har producerats av hållbara energikällor. Sol, vind och vatten är fossilfria energikällor som ger lägre utsläpp av koldioxid än el från fossila energikällor.

  • Välj rätt utrustning – Vilken typ av utrustning ni väljer att köpa in på kontoret kan ha stor påverkan på miljön. Detta gäller allt från val av papper till kontorsmöbler samt just IT-utrustning. Behöver ni köpa allt nytt eller kan ni kanske köpa begagnat?

Cirkulär ekonomi med Iron Mountain

På Iron Mountain har vi flera lösningar som bidrar till en cirkulär affärsmodell. Vi kan snabbt och säkert ta hand om er gamla IT-utrustning och se till att den återvinns på ett korrekt och hållbart sätt. Vi har dessutom flera digitala lösningar som underlättar distansarbete och ger er effektivare arbetsprocesser.

Kontakta oss på Iron Mountain idag om du vill veta mer om cirkulär ekonomi och hur vi kan hjälpa ditt företag bli mer hållbart!


Källor:

1Ny Teknik – IT allt större miljöhot
2SVD - IT-utrustning skrotas helt utan reflektion
3Sveriges Regering - Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi
4Remade in Sweden – Hållbart och Cirkulärt

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång