5 tips på hur ni som företag blir mer hållbara

Bloggar och artiklar

Som företag är det viktigt att arbeta med miljöfrågor och bidra till en mer hållbar värld. Här ger Iron Mountain dig 5 tips på hur ni blir mer hållbara!

30 april 20247 minuter
Tips på hur ni blir ett hållbart företag

"För att driva verksamheten hållbart ur miljöperspektiv krävs att verksamheten inte skadar miljö, klimat eller naturens resurser.” – Så här säger Verksamt.se om hållbart företagande. Miljöpåverkan är en av de största frågorna som företag idag måste tackla och det är av yttersta vikt att vi alla gör vad vi kan för en mer hållbar och bättre värld. Här kommer fem tips på hur ni som företag kan bidra för framtida generationers skull!

1. Ta fram en miljöpolicy

Ett bra första steg mot att bli mer hållbara är att utse en som är miljöansvarig och tillsammans med övrig personal ta fram en miljöpolicy för företaget. Genom att ta fram en miljöpolicy bestämmer ni er konkret för hur ni ska jobba med miljöfrågor. Bland annat bör det ingå hur ni ska göra med avfall, mat, personalresor, kemikalier, transporter och hur ni ska använda er av el och energi. Det är viktigt att miljöpolicyn kommuniceras ut till alla på företaget och att alla enkelt kan hitta den.

2. Främja hybridarbete

När Coronapandemin kom tvingades många till hemarbete vilket har lett till en snabb digital utveckling för många företag. Man insåg fördelarna med att arbeta hemma såsom att resandet minskade. Nu när restriktionerna är släppta är hybridarbete det nya arbetssättet, vilket har sina fördelar för miljön. När vi arbetar hemifrån några dagar i veckan och de flesta möten sker digitalt minskar resandet och därmed utsläppen som har stor påverkan på miljön.

Som företag är det därför en god idé att främja hybridarbete genom att ta in lösningar som möjliggör att ni kan arbeta oavsett om det är från kontoret eller hemifrån. För att hybridarbete ska kunna ske effektivt behöver alla medarbetare snabbt och enkelt kunna komma åt den information de behöver. Med Iron Mountains ECM-lösning samlar ni alla dokument och all er information på en central plats och ni kan enkelt söka efter det ni behöver och få tillgång på några sekunder.

3. Återvinn och återanvänd elektronikavfall

En viktig del av ett företags miljöarbete är att se till att elektroniskt avfall tas om hand på rätt sätt. Detta är dessutom viktigt ur ett säkerhetsperspektiv för att inte riskera att känslig företagsinformation läcker ut. Att återvinna eller återförsälja er gamla IT-utrustning bör vara en självklarhet men se alltid till att rensa utrustningen på information först.

IT-asset Disposition (ITAD) är Iron Mountains tjänst där vi tar hand om er gamla IT-utrustning på säkrast och mest miljövänliga vis. Våra experter registrerar alla produkter så ni har full koll genom hela processen. Vi raderar all företagsinformation som finns på IT-enheterna och säljer sedan vidare utrustningen åt er om den fungerar, alternativt återvinner vi den och ser till att allt avfall hamnar där det ska.

4. Använd förnyelsebar energi

Företag förbrukar mycket energi så här bör ni se till att välja miljömärkt och förnybar el. Förnybar el innebär att energieffektiviseringen ökar, vilket leder till att energianvändningen minskar. El som är märkt med ”Bra Miljöval” har höga miljökrav på sig när den produceras och tar alltid hänsyn till miljö, klimat, växter, djur och människor.

5. Bli en hållbar arbetsplats

Det finns många små saker ni kan uppmuntra i vardagen på arbetsplatsen för att som företag bli mer hållbara. Här är några saker att tänka på:

  • Inred med krukväxter som fungerar som luftrenare.
  • Välj miljömärkta förbrukningsprodukter.
  • Undvik fysiska papper genom att använda er av digitala lösningar.
  • Installera rörelsesensorer för lamporna.
  • Installera resurssnåla kranar eller vattensparande munstycken.
  • Ställ miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
  • Välj miljövänligt när ni köper in ny elektronik.
  • Investera i hållbara fonder.

Vill ni veta mer om hur Iron Mountain kan hjälpa er bli mer hållbara?

Varmt välkommen att kontakta oss på Iron Mountain idag så berättar vi mer om hur våra lösningar kan hjälpa er på er resa mot att bli ett mer hållbart företag!