Stödjer säker stängning och flytt av kontor

Kundreferenser

Ett globalt läkemedelsföretag stod inför utmaningen att stänga och flytta från en kontorsbyggnad på 125 000 kvadratmeter i början av pandemin.

6 juni 20248 minuter
Clean Start Secure Office Closure

Med endast tre månader på sig att lämna lokalerna, begränsad tillgång till anläggningen på grund av lokala restriktioner och en stor mängd föråldrade dokument, IT-tillgångar och personaltillhörigheter, vände sig företaget till Iron Mountain för att få hjälp genom deras Clean Start-tjänst med följande utmaning:

Avveckla ett kontor på 125 000 kvadratmeter med över 1 000 anställda

Se över och hantera känsliga dokument i arkivskåpen, IT-tillgångar och personaltillhörigheter för att underlätta företagsflytten till den nya lokalen med begränsat utrymme.

Genomföra projektet under pandemin med minimalt stöd från de anställda

Med Iron Mountains Clean Start ® tjänst åstadkom företaget följande:

Säker destruktion av mer än 36 ton dokument

Säker destruktion och återvinning av föråldrade IT-tillgångar

Strukturering, packning och flytt av över 500 anställdas arbetsstationer

Personalresurser för att slutföra projektet i tid