Iron Mountain Clean Start®

Lösningsguider

Vi ser över era lokaler och arbetsprocesser och kommer med konkreta förbättringsförslag på hur ni får en effektivare och mer flexibel arbetsplats.

6 juni 20246 minuter
Iron Mountain Clean Start- Two happy people

Hinder och risker vid flytt till ny fastighet

Oavsett om dina medarbetare jobbar på distans, på plats eller i en hybridarbetsmiljö, så tittar många organisationer på sina kontorsutrymmen och arbetsprocesser för att skapa arbetsmiljöer som främjar samarbete, förbättrar engagemanget, ökar nöjdheten och minskar personalomsättningen.

Att planera och genomföra dessa förändringar är dock inte alltid enkelt. Utmaningar som fulla arkivskåp med dokument som inte längre behövs, föråldrade IT-utrustningar i förråd och arbetsplatser med en blandning av affärs- och personliga tillhörigheter kan ta upp värdefullt utrymme, skapa risker, minska produktiviteten och göra det svårare att flytta till en annan fastighet eller göra förändringar i den befintliga.

Ta kontroll över ditt kontorsutrymme och maximera arbetsplatsens effektivitet med Clean Start

Från att omvärdera kontorsutrymmen till att navigera genom sammanslagningar och förvärv, eller helt enkelt sträva efter bättre organisation – med Iron Mountain Clean Start kan du övervinna alla hinder och frigöra din arbetsplats fulla potential. Med Clean Start kan du:

 • Snabba på genomförandet av projekt
 • Avyttra eller omorganisera användningen av fastigheter för att öka avkastningen.
 • Skydda konfidentiell eller känslig information och tillgångar
 • Implementera hållbara förändringar
 • Främja samarbete med både interna och externa intressenter
 • Standardisera Clean Start-lösningar för hela din projektportfölj

Hur ser framtiden ut för din arbetsplats?

Med Iron Mountain Clean Start kan du minska riskerna, förbättra samarbetet och öka effektiviteten samtidigt som du driver på hållbarheten vid utvecklingen av din arbetsplats. Oavsett om du planerar för projekt på en enskild plats eller över hela din portfölj.

Stänga ner, flytta eller optimera kontorsytor

Att stänga, flytta eller optimera kontorsutrymmen kan vara en utmaning, och det sista du vill är att riskera dataintrång under processen. Traditionella flytt- och fastighetsserviceföretag saknar ofta den nödvändiga expertisen, utbildad och erfaren personal eller den säkra ansvarskedja som krävs för att hantera företags mest värdefulla tillgångar på rätt sätt. Med Clean Start får du en komplett lösning från en enda leverantör, med vårt unika tillvägagångssätt för projektplanering och genomförande. Vi erbjuder:

 • Packning, flytt och säker förvaring av arkiv utanför din anläggning
 • Säker destruktion av dina föråldrade dokument
 • Sortering, packning och flytt av de anställdas arbetsstationer
 • Återvinning eller återförsäljning av dina gamla IT-tillgångar
 • Flyttning och förvaring av möbler, pallar eller utrustning.
 • Avveckling av möbler, inventarier och utrustning

Ta kontroll över portföljövergripande projekt eller vid fusioner och förvärv

Optimering av fastighetsportföljer och aktiviteter till följd av fusioner och förvärv når nya höjder när företag söker synergier och kostnadsbesparingar samtidigt som de driver stora förändringar. Utmaningar som spridda anläggningar, omfattande mängder filer och andra tillgångar samt olika processer och verktyg för informationsdelning och skydd kan dock göra portföljövergripande initiativ och integreringsprojekt efter fusioner och förvärv komplexa. Med experter och resurser i Nordamerika och globalt kan Clean Start hjälpa till med följande:

 • Säkert stänga ned oanvänd kontorsyta
 • Identifiera och hantera risker för säkerhetsintrång
 • Avyttra eller återvinna föråldrade eller överflödiga tillgångar
 • Eliminera fristående processer och policyer

Hur fungerar Iron Mountain Clean Start?

123 diagram

Främja hållbarhet i projektutförandet

Med Clean Start kan du ta tillvara på hållbarhetsmöjligheter under projektgenomförandet och stödja miljömål som sträcker sig längre än bara byggnadsdriften.

 • Återvinn papper Destruera och återvinn dina dokument, med rapportering om avledning genom vår gröna rapport.
 • Återförsälja IT-tillgångar Våra tjänster för säker hantering av IT-tillgångar omfattar återvinning, restaurering eller återförsäljning av IT-tillgångar för att undvika deponi
 • Donera kontorsmaterial och möbler: Undvik avfall och stöd lokala välgörenhetsorganisationer genom att donera onödiga möbler och kontorsmaterial.
 • Minska utsläppen Våra datacenter drivs med förnybar energi och med vårt Green Power Pass kan du använda energikrediter för att minska utsläppen och uppnå dina miljömål

Före och efter Clean Start

Kundcase

En global bank introducerade en ny arbetsplatsstrategi som innebar att man halverade den stora kontorsytan, stängde avdelningar och flyttade till en ny plats. De utnyttjade Clean Start för att optimera utnyttjandet av utrymmet, kunna genomföra projektet på ett säkert sätt och stödja en arbetsplats för framtiden.

Med Clean Start:

 • Reducerades utrymmet genom att eliminera arkivskåp och andra föråldrade tillgångar och flytta miljontals dokument till extern lagring.
 • Förstördes och återvanns tusentals kilo föråldrade dokument på ett säkert sätt.
 • Digitaliserades hundratusentals filer och stöd för att kunna implementera digitala arbetsflöden.
 • Kunde man skapa en modern, flexibel arbetsplats med utrymme för samarbete och möten.
 • Utvecklades en standardiserad process för framtida projekt inom organisationens portfölj.