Iron Mountain supports IT asset lifecycle management with services for many industries.

Hantering av livscykeln för IT-tillgångar

Skydda dina data. Skydda miljön. Skydda ditt resultat.

Contact Us

Skydda dina data. Skydda miljön. Skydda ditt resultat.

Ditt företags data är värdefulla – för dig, för konkurrenter och för cyberbrottslingar. Från det att de skapas tills de förstörs på ett säkert sätt är data en av dina viktigaste resurser.

För att skydda dina data är det otroligt viktigt att skydda de IT-tillgångar där data lagras genom en effektiv hantering av deras livscykel (Asset Lifecycle Management, eller ALM).

Vad innebär hantering av it-tillgångars livscykel (ALM)?

ALM är ett strategiskt tillvägagångssätt för hantering av IT-tillgångar för att skydda dina data, säkerställa optimerad användning, maximera din ROI samt minimera din miljöpåverkan.

Vi kan samarbeta med dig för att utveckla ett program som tar hand om dina tillgångar, från distribution och aktiv användning till kassering och disposition, med stöd av våra branschledande datasäkerhets- och hållbarhetsåtgärder.

Iron Mountains ALM-tjänster inkluderar:

 • Konfiguration, avbildning, tillgångstaggning, distribution och identifiering
 • Inventeringshantering och implementering t
 • Avveckling och radering av data
 • Remarketing och återvinning för att återföra värdet

*Beroende på geografisk tillgänglighet

Utforska våra ALM-tjänster

Så här hjälper vår ALM-lösning dig att hantera dina IT-tillgångar för att maximera effektivitet, minska risk, öka konkurrensfördelar samt nå dina miljömål (Environmental, Social and Governance, ESG).

Learn how to identify new requirements and select and procure assets with Iron Mountain asset life management services.

Din känsliga data. Vår förstklassiga säkerhet.

Dina känsliga data. Vår förstklassiga säkerhet.

Vi har en globala flotta på över 3 000 specialbyggda lastbilar med avancerade säkerhetsfunktioner och spårningstjänster, och genom hela ITAD-processen (IT Asset Disposition) tillhandahåller vi dataskydd från början till slut.

Vår noggrant kontrollerade och utbildade personal kör hela vägen fram till dig, tar hand om dina IT-tillgångar samt säkerställer en fullständig och omfattande dataförstöring med transparent och certifierad spårbarhet.

Maximera återvinningsvärdet och öka din ROI

Genom att återvinna delar av IT-utrustningen ökar du ROI på dina IT-investeringar. Våra kunder har rapporterat om upp till 45% högre återvinningsvärde med hjälp av våra remarketing-tjänster.

Att använda en och samma partner för hela kedjan från upphämtning och datadestruktion till destruering och återvinning av hårdvara, gör att du både maximerar säkerheten och minskar dina kostnader.

Hållbarhet är den nya IT-normen

Kontinuerlig teknisk innovation har lett till en explosion av e-avfall som bidrar till den allmänna nedskräpningen.

Vi hjälper våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp och arbeta med hållbara IT-strategier genom våra ALM-lösningar. Genom att ha kontroll över IT-tillgångarnas livscykel blir det enklare att uppdatera hårdvara när nyare, effektivare och mer miljövänlig teknik blir tillgängligt samtidigt som våra remarketing- och återvinningslösningar minimerar e-skrot i avfallsflödet.

Dessutom, med hjälp av våra omfattande rapporter som är förberedda för granskning så hjälper det dig att nå dina ESG-mål.

Oöverträffade erbjudanden med global räckvidd

Din framgång är vår framgång. Vårt mål är att hjälpa alla typer av företag att hantera dispositionen av IT-tillgångar på ett enkelt och säkert sätt.

Vi är stolta över vår unika kombination av global räckvidd och ett lokalt fokus och kan idag erbjuda våra ITAD-tjänster i över 30 länder.

Som en av de största och mest etablerade aktörerna inom disposition av IT-tillgångar är vi unikt utrustade för att stödja alla dina ITAD-krav.

 • 3 mn+ ENHETER
  saneras varje år
 • $1 md+ GENERERAS
  till kunder via remarketing
 • 650 t+ IT-TILLGÅNGAR
  bearbetas varje år
 • 32 LÄNDER
  över hela världen erbjuds vårt stöd

Så förbättrar våra tjänster hanteringen av dina IT-tillgångars livscykel

Vill du förbättra din hantering av IT-tillgångar för bättre synlighet och kontroll? Vi hjälper dig.

Oavsett om det handlar om att hantera hårdvara för distansarbetare, skala upp hela anläggningar på grund av företagsförvärv eller migrera till molnet finns vi här för att hjälpa dig. Våra lösningar gör det möjligt för ditt team att arbeta med en enda pålitlig partner.

Vi erbjuder:

 • Certifierad, granskningsklar datasanering
 • Säker spårbarhet genom hela processen
 • Maximalt återvinningsvärde från kasserade tillgångar
 • Miljömässigt ansvarsfull disposition av IT-tillgångar som följer lokala lagar

Stödjer ditt företag med tjänster för hantering av IT-tillgångar och säker ITAD för företagets slutanvändarenheter och datacenter, inklusive:

 • Fysisk granskning
 • Lagring av tillgångar
 • Taggning av tillgångar
 • Omfördelning av tillgångar g
 • Radering av data
 • Dekonstruktion av media

*Beroende på geografisk tillgänglighet

 • Maximalt återvinningsvärde genom remarketing
 • Återvinning av e-avfall
 • Avveckling av datacenter
 • Avveckling av CEU
 • Omcertifiering & omstrukturering

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030