UTFORSKA VÅRA TJÄNSTER

Data Center

Hållbar IT i säkra datacenter

Iron Mountain InSights

Iron Mountain InSight®

Upptäck nya intäktsströmmar, skär ned på kostnaderna och maximera potentialen av din data med hjälp av Google Clouds AI-och Maskininlärningsplattform.
Document imaging- A concept image of person using a tablet

Digital konvertering och hantering

Iron Mountain kan hjälpa ditt företag att effektivisera förvaringen, tillgängligheten och hanteringen av er information samt reducera kostnaderna.
Workflow automation-Person using touchscreen concept

Automatisera dina affärsprocesser

Utnyttja automatisering för att effektivisera dina affärsprocesser. Undvik repetitivt manuellt arbete, minska IT-bördan och driftkostnader.
Blue icon of a mobile phone

Online kundportal

Snabb spårbarhet till er information

Blue icon of a globe

60+ länder

Iron Mountain finns över hela världen

Blue icon of a group of three people

24 000 medarbetare

skyddar din information
Blue icons of two hands doing a handshake

95 % av Fortune 1000

litar på Iron Mountain

Iron Mountain Sverige lanserar ny företagsvideo!

Ta del av videon för att få en inblick i kärnan av vår verksamhet

 

 

Ta del av det senaste innehållet inom ditt intresseområde

Vi ger tips och råd som hjälper dig att påskynda din digitala omvandling, stärka din regelefterlevnad och effektivisera övergången till en hybrid arbetsmodell.

Woman working on her laptop

NYHETSRUM

Pressreleaser med mera