Chápanie pracovného prostredia v postcovidovej dobe

Blogy a články

V čase, keď je náš život ešte stále významne ovplyvnený dôsledkami obmedzení spojenými s pandémiou COVID-19, nie je vôbec ľahké predstaviť si, ako sa bude vyvíjať firemná stratégia pre bezpečné pracovné prostredie.

5. apríla 20237 bremená
Iron Mountain logo with blue mountains

V čase, keď je náš život ešte stále významne ovplyvnený dôsledkami obmedzení spojenými s pandémiou COVID-19, nie je vôbec ľahké predstaviť si, ako sa bude vyvíjať firemná stratégia pre bezpečné pracovné prostredie. Nepochybujme však o tom, že sa musíme pripraviť na skutočnosť, že sa sociálny odstup stane súčasťou každodenného života. Aj v dobách, keď odznieva najsilnejší nápor pandémie, naše kolektívne vedomie o rizikách prenosu v komunite ostalo ovplyvnené a natrvalo zmenilo naše správanie.

V kancelárii budúcnosti môžeme predovšetkým očakávať nižší počet ľudí. Milióny ľudí, ktorí dovtedy nikdy na „home office“ nepracovali, mali príležitosť si to vyskúšať a natoľko si to obľúbili, že preferujú, aby sa práca z domu stala súčasťou ich pracovnej rutiny aspoň na niekoľko dní v týždni. Zamestnávatelia, z ktorých 55 % nemalo pred začiatkom lockdownov žiadne zásady pre prácu z domova, zaviedli postupne procesy, ktoré zamestnancom vychádzajú v ústrety.

Podmienky pre prácu z domu sú výhodné z hľadiska bezpečia, ako aj nákladov. Obmedzenie doby strávenej v kancelárii na každý druhý deň umožňuje zamestnávateľom znížiť množstvo potrebných kancelárskych priestorov a ľahšie vyhovieť požiadavke na sociálny odstup. Vedúci pracovníci často zisťujú, že sa dokonca zvyšuje aj produktivita práce. Jeden z poskytovateľov bezpečných sieťových služieb v Amerike napríklad uviedol, že pracovníci, ktorí využívajú jeho služby, zostávajú doma prihlásení v priemere o tri hodiny denne dlhšie ako v kancelárii. Vo Veľkej Británii sa pracovný deň predĺžil v priemere o dve hodiny a mnoho ľudí začína pracovať skôr ako predtým.

V určitom ohľade pripomínajú súčasné kancelárie model kancelárskeho prostredia v minulosti. V posledných niekoľkých desaťročiach sa presadil koncept otvorených priestorov, keď murované kancelárie a priehradky ustúpili veľký spoločným miestnostiam so stolmi uloženými tesne vedľa seba v mene tímové práce.

Odstránené priehradky by mohli byť znova vytiahnuté zo skladov, pretože stoly sú v dôsledku pandémie opäť odsúvané od seba a oddeľované fyzickou bariérou. A oznam na podlahe zamestnancov upozorňuje, aby nestáli príliš blízko ostatných. Celé pracovisko je viac organizované a regulované ako predtým. Rovnako ako mnohé supermarkety zaviedli jednosmerné uličky, aby minimalizovali hromadenie ľudí na jednom mieste, aj kancelárie zavádzajú pravidlá o smere pohybu, napríklad pohyb v smere hodinových ručičiek.

Manažéri a projektanti sa teraz viac zameriavajú na riešenie spoločných priestorov, ako sú zasadacie miestnosti, toalety, jedálne a oddychové priestory. Vzhľadom na to, že tieto priestory často nemožno rozširovať, vzniká potreba prijať opatrenia na kontrolu prístupu – napríklad vstup na kľúč, aby bol obmedzený počet prítomných osôb v rovnaký okamih. Do výťahu môže nastúpiť len obmedzený počet osôb, takže preplnené výťahy sa stávajú minulosťou. V jedálňach stoja ľudia v rade na obed vo vzdialenosti 2 metre od seba a strávia čakaním menej času ako predtým. Schôdzky v kanceláriách majú teraz menej účastníkov a polovica ľudí sa pripája prostredníctvom videokonferencie. V konferenčných miestnostiach môžu byť dodatočne osadené ďalšie dvere, aby ľudia vchádzali a vychádzali bez toho, aby sa príliš míňali. Vzhľadom na riziká ľudia viac premýšľajú nad tým, či sú vôbec niektoré stretnutia potrebné, a zisťujú, že pripojenie na diaľku cez počítač je často rýchlejšie a efektívnejšie.

Manažéri zodpovední za bezpečie zamestnancov museli počas pandémie uvažovať aj o takých miestach v spoločných priestoroch, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Predmety ako zakladače, kľučky dverí, kopírky, vodovodné batérie a kávovary sú živnou pôdou pre šírenie infekcie a majú často najmenej dôslednú dezinfekciu. Využívané sú nové technológie, ako je napríklad dezinfekcia na báze ultrafialového žiarenia. Tlačené dokumenty by mali byť digitalizované, aby k nim bol možný rýchly prístup odkiaľkoľvek. Inštalované boli systémy založené na hlasovom ovládaní, ktoré nahrádzajú tlačidlá vo výťahu, vypínače svetiel sú nahrádzané senzormi pohybu.

Pracovné prostredie už nikdy nebude rovnaké ako predtým, ale nemusí to byť nutne zlá správa. Mnohé z uvedených zmien poskytnú ľuďom väčší priestor, väčšiu flexibilitu a vyššiu produktivitu. Ak chcete vidieť, ako sa jedna zo spoločností, ktoré sa zaoberajú prenájmom nehnuteľností, pripravuje na nové pracovné prostredie, pozrite si projekt 6 Feet Office spoločnosti Cushman & Wakefield.

Elevate the power of your work

Get a FREE consultation today!

Get Started