a silhouette of a man climbing a mountain

Všetky služby a odvetvia

Archivácia dokumentov

Máte vo firme dokumenty, ktoré potrebujete uchovávať dlhšiu dobu, a nemáte na ne miesto? Je pre vás dôležité mať dokumenty zabezpečené proti poškodeniu aj odcudzeniu v súlade s legislatívou?

Bezpečná likvidácia elektronického odpadu a IT zariadení

Chráňte svoje citlivé informácie bezpečnou a ekologickou likvidáciou elektroniky

Bezpečné Skartovanie

Zlikvidujte papierové záznamy, plasty a elektronické médiá kompatibilným, bezpečným, ekologickým a nákladovo efektívnym spôsobom.

Digitální Podatelna

Potrebuje vaša firma digitalizovať interné procesy a zjednodušiť prácu s firemnými dokumentmi? Spoločnosť Iron Mountain prichádza s outsourcingovým riešením Digitálnej podateľne.

Document Management System enVision

Nástroj, vďaka ktorému budete procesy vo firme riadiť jednoducho a odkiaľkoľvek.

Riešenia pre advokátske kancelárie

Zosúlaďte svoje dokumenty a ich správu s pevnými strategickými prioritami, aby ste získali konkurenčnú výhodu.

Riešenia pre finančné služby

Vo finančných službách je prvoradá schopnosť efektívne a strategicky využívať informácie a obchodné údaje. Sme hrdí na to, že môžeme byť dôveryhodným partnerom organizácií poskytujúcich finančné služby po celom svete a poskytujeme komplexnú správu informácií, ktorá sprístupňuje dáta, umožňuje dodržiavať súlad a bezpečnosť je pre ňu prvoradá.

Riešenia pre maloobchod

Zameriavame sa na správu vašich údajov, aby ste sa vy mohli sústrediť na podnikanie

Riešenia pre poistovne

Zmysluplne spravovať informácie

Riešenia pre zdravotníctvo

Spravujte svoje klinické a obchodné informácie počas celého životného cyklu.

Skartačné kontajnery

Skartačné kontajnery .Jednorázový papierový skartačný kontajner s plombou i Hliníkový skartačný kontajner so zámkom.

Sknovanie a vyťažovanie dát z dokumentov

Odbúrajte papierové dokumenty a zdigitalizujte a zrýchlite pracovné procesy

Smart Reveal

Spracujte archivačné škatule s neznámym obsahom

Smart Sort

Zoraďte, organizujte a spravujte fyzické súbory vo veľkých množstvách.

Úschova a zálohovanie dátových médii

Zamerajte sa na zavádzanie podnikových inovácií. Ochranu vašich údajov nechajte na nás.

Zálohovanie a správa údajov pre malé podniky

Obnovte svoje neproduktívne kancelárske priestory a zvýšte bezpečnosť dokumentov.