IM employee evaluating data servers for decommission

Data and IT security

Nájdite nový účel, recyklujte a predávajte IT zariadenia s cieľom znížit enviromentálnu záťaž.

Znížte Vaše vystavenie riziku v správe vašeho IT vybavenia, osobných zariadení, citlivých údajov a záznamov

Teraz viac ako kedykoľvek predtým je pre organizácie prvoradé chrániť svoju povesť, čo si vyžaduje, aby si boli vedomí interných a externých rizikových faktorov, medzi ktoré patrí strata alebo zneužitie údajov, kybernetické útoky a zlé spravovanie IT vybavenia a zariadení. V spoločnosti Iron Mountain poskytujeme trvalo udržateľné riešenia navrhnuté tak, aby zmiernili vaše riziko umožňujúc kontinuitu služieb, bezpečným zničením všetkých médií a IT vybavenia a poskytnutím odborných rád súvisiacich so správou životného cyklu údajov, záznamov a fyzických aktív v súlade s predpismi.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako môžete bezpečne a v súlade s predpismi spravovať a chrániť svoje záznamy a údaje, ako aj zariadenia a vybavenie používané na vytváranie, prijímanie a ukladanie

  • 650tis

    Zariadení spracovaných ročne spoločnosťou Iron Mountain

Vaša cesta k bezpečnosti dát a IT začína tumountain ranges

Spravujte a chráňte údaje a IT zariadenia

Správa životného cyklu aktív (ALM) je strategický prístup k správe IT vybavenia, ktorý chráni vaše údaje, zabezpečuje optimalizované využitie, maximalizuje návratnosť vašich investícií a minimalizuje vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť Iron Mountain v spolupráci s Vami navrhne program, ktorý sa postará o vaše aktíva od nasadenia a aktívneho používania až po vyradenie z prevádzky a likvidáciu s podporou našich špičkových opatrení v oblasti bezpečnosti a udržateľnosti.

Služby bezpečného skartovania spoločnosti Iron Mountain chránia súkromie vašich informácií ničením papierových dokumentov, plastov a dátových médií nákladovo efektívnym, bezpečným, udržateľným spôsobom v súlade s predpismi.

Naše poradenské služby kombinujú technológiu s hlbokými odbornými znalosťami a širokými skúsenosťami, aby sme mohli čeliť výzvam a zložitostiam uchovávania, ochrany súkromia, dodržiavania predpisov a riadenia rizík.

Naše riešenia pre vás:

V spoločnosti Iron Mountain vyzývame sami seba a inšpirujeme ostatných k vytváraniu obchodných riešení, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie.

Naša bezpečná likvidácia IT vybavenia Vám môže pomôcť pri znovupoužití a recyklácii elektroniky a náš bezpečný skartovací program recykluje všetok vyzbieraný papier. Dokonca poskytujeme zelený report, ktorý poskytuje základné údaje o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) údajoch, ako aj užitočné a prispôsobené informácie o environmentálnych výhodách každého z vašich programov.

Naše riešenia pre vás:

Kontaktujte nás

paper and pen

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulár a špecialista Iron Mountain vás bude kontaktovať do jedného pracovného dňa.
Vyžiadať ponuku
laptop profile screen

Prihlásenie a platenie faktúr

Prihláste sa do svojho účtu alebo sa naučte, ako si ho vytvoriť.
Začať
customer service

Podporné centrum

Naše centrum podpory zákazníkov vám môže pomôcť poskytnúť vám najrýchlejšie odpovede na vaše otázky.
Získať podporu
ringing telephone

Zavolať obchodné oddelenie

Spojte sa s jedným z našich školených zamestnacov na návrh riešenia vašich konkrétnych potrieb.
+421 249 106 900