Čo sa ukrýva vo Vašich archivačných škatuliach?

Infografika

Tým, že takmer 20 % záznamov v archivačných škatuliach má nedostatočné alebo žiadne popisné informácie sa vystavujete riziku a zvýšeným nákladom.

13. mája 20244 bremená
Smart Reveal Thumbnail

Elevate the power of your work

Get a FREE consultation today!

Get Started