exterior view of IM Boyers underground enterance

Palivový príplatok

Spoločnosť Iron Mountain uplatňuje mesačne aktualizovaný palivový príplatok na faktúry vystavené svojim zákazníkov. Aktualizácie palivového príplatku sú účinné od prvého dňa každého mesiaca a aktualizujú sa na tejto webovej stránke približne dva týždne pred dátumom účinnosti.

Palivový príplatok sa indexuje podľa spotrebiteľskej ceny nafty v eurách vrátane cla a daní. V rámci Európy je meraná Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre energetiku a dopravu (European Commission Directorate General for Energy and Transport) a zverejnená v ropnom bulletine, ktorý je k dispozícii tu

(POZNÁMKA: Ak kliknete na odkaz, opustíte webovú stránku spoločnosti Iron Mountain. Spoločnosť Iron Mountain nezodpovedá za obsah alebo informácie uvedené na iných webových stránkach).

Na čo sa vzťahuje palivový príplatok

Palivový príplatok sa vzťahuje na poplatky za prepravu (Trip Charges) pri všetkých službách. Úplný zoznam položiek zahrnutých do výpočtu palivového príplatku nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Kódy fakturovaných položiek

  • 0211
  • 0216
  • 0214
  • 0215
  • 0261

Aktuálny palivový príplatok

2024

Mesiac Príplatok
Júl 15.44%
Jún 16.56%
Máj 16.56%

Tabuľka sadzieb palivového príplatku

Iron Mountain Europe
EU Oil Bulletin Diesel € /liter
Up to Surcharge %
1.199 7.00%
1.23 7.56%
1.261 8.13%
1.292 8.69%
1.323 9.25%
1.354 9.81%
1.385 10.38%
1.416 10.94%
1.447 11.50%
1.478 12.06%
1.509 12.63%
1.54 13.19%
1.571 13.75%
1.602 14.31%
1.633 14.88%
1.664 15.44%
1.695 16.00%
1.726 16.56%
1.757 17.13%
1.788 17.69%
1.819 18.25%
1.85 18.81%
1.881 19.38%
1.912 19.94%
1.943 20.50%
1.974 21.06%
2.005 21.63%

Percentuálne a prahové hodnoty palivového príplatku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem toho, ak sa cena nafty bude pohybovať nad rámec vyššie uvedených parametrov, tabuľka bude aktualizovaná.

Čo uvidíte na svojej faktúre

Palivové príplatky upravujeme každý mesiac - nahor alebo nadol - podľa toho, ako sa menia ceny paliva. Zmeny sa uplatňujú na konci každého mesiaca a na faktúre sa prejavia ako samostatná položka.

Príklady:

Predpokladajme, že váš zmluvný poplatok za cestu je 15 EUR a priemerná mesačná cena nafty za liter je 1,50 EUR. Vaša sadzba palivového príplatku by bola 12,63 %. V eurách by to bolo 15 EUR za cestu X 12,63 % = 1,90 EUR za príplatok za cestu.

Ak by sa priemerná mesačná cena nafty v mesiaci merania znížila na 1,20 EUR za liter, príplatok by sa znížil na 7,00 %. V eurách by to bolo 15 EUR na cestu X 7,00 % = 1,05 EUR na cestu.

Naopak, ak by sa priemerná mesačná cena nafty zvýšila na 2,00 EUR za liter za mesiac merania, príplatok by sa zvýšil na 21,63 %. V eurách by to bolo 15 EUR na cestu X 21,63 % = 3,25 EUR na cestu.

Kontaktujte nás

paper and pen

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulár a špecialista Iron Mountain vás bude kontaktovať do jedného pracovného dňa.
Vyžiadať ponuku
laptop profile screen

Prihlásenie a platenie faktúr

Prihláste sa do svojho účtu alebo sa naučte, ako si ho vytvoriť.
Začať
customer service

Podporné centrum

Naše centrum podpory zákazníkov vám môže pomôcť poskytnúť vám najrýchlejšie odpovede na vaše otázky.
Získať podporu
ringing telephone

Zavolať obchodné oddelenie

Spojte sa s jedným z našich školených zamestnacov na návrh riešenia vašich konkrétnych potrieb.
+421 249 106 900