Zmluvné podmienky

Odoslaním odpovede, informácií alebo poskytnutím väzby iným spôsobom spoločnosti Iron Mountain Incorporated a jej pridruženým spoločnostiam („Iron Mountain“) v rámci prieskumu alebo inej žiadosti o spätnú väzbu súhlasíte s tým, že spoločnosť Iron Mountain môže tieto informácie použiť bez akýchkoľvek záväzkov voči vám, neodvolateľne udeľujete spoločnosti Iron Mountain všetky práva, právne nároky a právny záujem na danú spätnú väzbu a zároveň súhlasíte s tým, že spoločnosť Iron Mountain môže vaše údaje spracovať podľa Zásad o ochrane údajov spoločnosti Iron Mountain. Prijatím akéhokoľvek daru alebo poukážky zo strany Iron Mountain spoločnosti potvrdzujete, že dodržiavate všetky platné právne predpisy a postupy o prijímaní darov vašej spoločnosti.

© 2021 Iron Mountain, Incorporated. Všetky práva vyhradené. Materiály a informácie poskytnuté spoločnosťou Iron Mountain sú vlastníctvom a dôverným materiálom spoločnosti a/alebo jej poskytovateľov licencií, ktoré sa nesmú v žiadnej podobeani žiadnym spôsobom, elektronicky či mechanicky, a na žiadne účely reprodukovať a prenášať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Iron Mountain. Odkazy na aktuálne plány pre výrobky alebo služby, stratégie, dátumy spustenia alebo schopnosti spoločnosti Iron Mountain, ktoré podliehajú zmenám zo strany spoločnosti Iron Mountain bez oznámenia a podľa uváženia spoločnosti, nepredstavujú a neznamenajú pozvánku ani ponuku žiadneho druhu, neznamenajú, že budú dostupné vo všetkých krajinách, v ktorých spoločnosť Iron Mountain pôsobí, a nemajú v účele predstavovať záväzok pre budúci výrobok alebo uvádzať dostupnosť akýmkoľvek spôsobom. „Iron Mountain“ je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Iron Mountain, zaregistrovanou v Spojených štátoch a iných krajinách a Iron Mountain, logo Iron Mountain a jeho kombinácie a iné značky s označením TM sú ochrannými známkami spoločnosti Iron Mountain Incorporated. Všetky ostatné ochranné známky a iné identifikátory sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov a ak nie je stanovené inak, spoločnosť Iron Mountain si nenárokuje žiadne pridruženie, potvrdenie ani spojenie s takouto ochrannou známkou alebo vlastníkom identity, subjektom alebo inými uvedenými spoločnosťami.

Kontaktujte nás

paper and pen

Kontaktujte nás

Vyplňte tento formulár a špecialista Iron Mountain vás bude kontaktovať do jedného pracovného dňa.
Vyžiadať ponuku
laptop profile screen

Prihlásenie a platenie faktúr

Prihláste sa do svojho účtu alebo sa naučte, ako si ho vytvoriť.
Začať
customer service

Podporné centrum

Naše centrum podpory zákazníkov vám môže pomôcť poskytnúť vám najrýchlejšie odpovede na vaše otázky.
Získať podporu
ringing telephone

Zavolať obchodné oddelenie

Spojte sa s jedným z našich školených zamestnacov na návrh riešenia vašich konkrétnych potrieb.
+421 249 106 900