O NÁS

Iron Mountain | About Us

O NÁS

  1. Domovská stránka
  2. O nás
Elevate the power of your work

Spoločnosť Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) je už viac ako 70 rokov vaším strategickým partnerom, ktorý sa stará o vaše dokumenty a dáta. Ako globálny líder v oblasti služieb ukladania a správy informácií, ktorému dôveruje viac ako 225 000 organizácií po celom svete, vrátane 95 % z rebríčka Fortune 1000, chránime, odomykáme a rozširujeme hodnotu vašej práce – nech už je akákoľvek, nech už je kdekoľvek, a uložená akokoľvek.

Vytvárame rámec potrebný na preklenutie medzier medzi papierovými, digitálnymi, a fyzickými údajmi a vyťažujeme hodnotu počas ich životného cyklu, čím prispievame k budovaniu odolnosti vašej organizácie. A to všetko so záväzkom k trvalej udržateľnosti.

Náš vzťah je skutočným partnerstvom, v ktorom nám dôverujete, že nielen zachovávame inštitucionálne znalosti a zvyšujeme efektivitu, bezpečnosť a prístup, ale že vaša práca znamená viac. Pretože v tejto práci je sila, ktorá váš biznis nielen urýchli, ale aj pozdvihne.

Zvýšte silu svojej práce.

SPOZNAJTE Iron Mountain

Blue icon of a man and a woman

Výkonný manažment spoločnosti

Spoznajte ľudí, ktorí sa podieľajú na vedení spoločnosti Iron Mountain.
Money

Informácie pre investorov

Events icon

Novinky

Získajte aktuálne informácie o našich aktivitách v oblasti správy informácií a o tom, kde budeme.
A blue icon of a calendar

Akcie

Získajte aktuálne informácie o našich aktivitách v oblasti správy informácií a o tom, kde budeme.
A blue icon of a book

História

Pozrite sa na udalosti, ktoré tvorili našu spoločnosť a naše odvetvie.
A blue icon of an award with a ribbon on it

Certifikácie a ocenenia

Naše riešenia

Pomáhame našim zákazníkom znížiť náklady na skladovanie, dodržiavať súlad s predpismi, riadiť riziká a využívať hodnotu informácií na ich rast. Naše riešenia zahŕňajú uchovávanie informácií a majetku, správu záznamov, správu dát a bezpečnú skartáciu. Naša spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1951, poskytuje služby v oblasti uchovávania a ochrany obchodných dokumentov, záložných pások, elektronických súborov, medicínskych dát a iných aktív.

Poslanie a vízia

Chceme plniť úlohu dôveryhodných ochrancov informácií a majetku našich zákazníkov, preto sa podieľame na našej vzájomnej spolupráci, aby sme dokázali zvládnuť zložitosť a riziká dneška a zajtrajška prostredníctvom pochopenia, ochrany a transformácie toho, čo je najdôležitejšie.

Vášeň pre ochranu

S informáciami a majetkom našich zákazníkov zaobchádzame tak, ako keby boli naše vlastné.

  • Investujeme do bezpečnostných technológií.
  • Vykonávame previerky všetkých zamestnancov a poskytujeme priebežné bezpečnostné školenia.
  • Podrobujeme tretie strany bezpečnostným previerkam s cieľom zlepšiť našu kultúru v oblasti bezpečnosti.

Dodržiavame a pomáhame stanoviť tie najprísnejšie štandardy v rámci odvetvia na účely ochrany informácií a osobných údajov.