Certifikácie a ocenenia

Certifikácie a ocenenia

  1. Domovská stránka
  2. O nás
  3. Certifikácie a ocenenia

KVALITA NA PRVOM MIESTE

Vedenie spoločnosti Iron Mountain Slovakia, s.r.o. sa rozhodlo zaviesť a uplatňovať integrovaný systém riadenia, ktorý zahŕňa systém riadenia kvality, bezpečnosti informácií a prostredia v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO 9001, ISO/IEC 27001 a ISO 14001. Prevádzkovaním a trvalým rozvojom integrovaného systému riadenia chceme v plnej miere vyhovieť očakávaniam a požiadavkám našich zákazníkov s cieľom zachovať a posilniť ich dôveru k Iron Mountain Slovakia, s.r.o.