Automatizácia pracovných procesov

A photo of three people in a business meeting listening to someone speaking A photo of three people in a business meeting listening to someone speaking A photo of three people in a business meeting listening to someone speaking A photo of three people in a business meeting listening to someone speaking

Automatizácia pracovných procesov

  1. Automatizácia workflow – riadenie firemných procesov

ZEFEKTÍVNITE TOK PRACOVNÝCH PROCESOV

Automatizácia obchodných procesov systematicky zvyšuje efektivitu a účinnosť pracovných postupov. Automatizácia pracovných postupov eliminuje čas potrebný na správu, poskytuje čas na prácu s vyššou pridanou hodnotou a umožňuje zrýchliť a spresniť firemné procesy.

Naše riešenia “Workflow Automation™” sú poháňané špičkovou technológiou. Či už potrebujete zrýchliť procesy mesačných uzávierok v účtovníctve alebo začleniť človeka do pracovných postupov máme pre vás riešenia, ktoré prispievajú k obchodným cieľom vašej spoločnosti.

AKÉ SLUŽBY VÁM PONÚKAME

ĽUDSKÉ ZDROJE (HR)

Každodenná automatizácia zabezpečí čas na nepredvídateľné udalosti

FAKTÚRY (ACCOUNTS PAYABLE)

Nástroje a ovládacie prvky na rýchlejšie mesačné uzávierky

POHĽADÁVKY

Efektívne procesy pre lepšiu kontrolu a vyššiu presnosť.

SPRÁVA ZMLÚV

Získajte konečne kontrolu nad zmluvami

DIGITALIZÁCIA PODATEĽNE

Zabezpečte, aby bola celá pošta len elektronická.

AKÉ SLUŽBY VÁM MÔŽEME PONÚKNUŤ?

Ľudské zdroje

Automatizácia každodennej rutiny vám vytvorí čas na nadštandard.

Splatnosť

Nástroje a ovládacie prvky pre rýchlejšie mesačné uzávierky.

Pohľadávky

Zjednodušenie procesov pre lepšiu kontrolu a vyššiu presnosť.

Správa zmlúv

Získanie kontroly nad zmluvami, akú ste vždy chceli.

Digitálna podateľňa

Zmena papierovej pošty na digitálnu.