Ahlsell effektiviserar sina leveranser och sin kundservice med en flexibel modell för lagerhållning

Kundreferenser

Gör livet enklare för kunder inom installation, industri, infrastruktur, bygg med flera

Ahlsell effektiviserar sina leveranser och sin kundservice med en flexibel modell för lagerhållning

Industri

Byggverktyg och -material

Utmaningar

Ahlsells mål var att förbättra hanteringen av försörjningskedjor och av logistik. Begränsat utrymme i det centrala lagret i Sverige var en utmaning.
Icon
Icon

Lösningen

Med Iron Mountains flexibla lösning för lagerhällning kan fler varor lagras under längre tid, än tidigare. Det gör det möjligt att upprätthalla servicenivaer och garantera leveranser


Värde

  • Garanterad lagerhällning av 3 400 pallar
  • Mer effektiv verksamhet, med mindre arbetsinsatser
  • Enklare att garantera malet för leverans nästa arbetsdag
  • Förbättrad kontroll över vad som lagras och över inköp

Nordisk marknadsledare

Ahlsell är framstående inom försörjningskedjor och logistik. Företaget är Nordens ledande distributör av produkter för installationer, verktyg och förnödenheter för kunder inom installation, industri, infrastruktur, bygg med flera. Ahlsell har cirka 7 500 anställda, fler än 300 butiker, en välutvecklad plattform för e-handel och tre centrallager, i Sverige, Norge och Finland.

“Våra lager har en kapacitet på cirka 118 000 varor och vi kan leverera nästa arbetsdag till 100 000 kunder. Det inkluderar Ahlsells butiker, specialiserade center för elektricitet och VVS, samt direkt till vissa slutkunder”, berättar Hanna Larsson, projektledare för logistik på Ahlsell.

Upprätthäller hög standard

Pandemin medförde tuffa utmaningar för hantering av försörjningskedjor. Stängda hamnar och brist på containrar är exempel på stora problem för Ahlsells svenska lager i Hallsberg.

“Det blev svårare att upprätthålla vår normala standard och våra servicenivåer”, säger Hanna Larsson. “Vi behövde mer lagerutrymme för att få plats med fler varor och kunna möta efterfrågan. Det var inte möjligt att på kort sikt öka kapaciteten på egen hand. Vi var tvungna att hitta en pålitlig lagerpartner snabbt.”

Skillnaden nu är att vi kan lagerhålla varor under längre perioder, än om vi hade dem i vårt eget lager, vilket garanterar servicenivåer och leveranser.
Patrik BäckProduktionsutvecklare, Ahlsell Sverige AB

Säkerhet och ISO-certifiering

Efter att ha utvärderat fler leverantörer såg Ahlsell klara fördelar med att välja Iron Mountain som partner.

“Deras lager är nära vårt geografiskt, vilket ger låga transportkostnader”, säger Hanna Larsson. “Vi är imponerade av Iron Mountains snabba svar på våra frågor och på deras robusta processer för att hantera varor, fakturering, med mera. Det inger förtroende att de innehar de mest krävande säkerhets- och ISOcertifieringarna.”

Lagrar fler varor längre tid

Ahlsells personal tar först emot varor och optimerar lagerhållningen i företagets lager i Hallsberg. Sedan tas beslut om vilka varor som ska transporteras till Iron Mountains lager, där personalen registrerar alla inkommande varor. När Ahlsell behöver en leverans tillbaka skickas en fraktorder två dagar innan önskad leverans, så att pallarna kan förberedas

“Vårt mål är att transportera varor så lite som möjligt, vilket vi vanligtvis gör varannan vecka”, förklarar Patrik Bäck, produktionsutvecklare på Ahlsell. “Skillnaden nu är att vi kan lagerhålla varor under längre perioder, än om vi hade dem i vårt eget lager, vilket garanterar servicenivåer och leveranser”.

Strategisk buffert

Det är av stor vikt att Ahlsell nu har en strategisk buffert som man inte hade tidigare. Förutom att garantera lagerhållning av upp till 3 400 pallar inkluderar lösningen även garantier från Iron Mountain om att kunna öka och minska kapaciteten.

“Vi kan hålla en högre servicenivå och se till att våra kunder får rätt varor, vid rätt tidpunkter” säger Patrik Bäck.

Arbetar smartare och mer effektivt

Med mer kapacitet tillgänglig i lagret i Hallsberg blir det enklare för Ahlsells personal att placera varor på rätt ställe i lagret direkt. Slutresultatet är snabbare hantering och att varor kan hämtas med mindre arbetsinsatser. Dessutom kan Ahlsell kontrollera vad som lagras på ett bättre sätt och optimera inköp.

“Vi känner oss trygga med Iron Mountain. Vi är mycket nöjda eftersom verksamheten fungerar bättre”, avslutar Hanna Larsson.

Vi kan hålla en högre servicenivå och se till att våra kunder får rätt varor, vid rätt tidpunkter.
Patrik BäckProduction Developer, Ahlsell Sverige AB