Oceans of data. Seas of opportunity.

Oceaner av data. Ett hav av möjligheter.

Data och information är bland de mest värdefulla tillgångarna ni har i er organisation.

Vi vet att det kan vara komplext att hantera det som kan verka som oceaner av data och information. Med dagens tuffa konkurrens och höga regelkrav räcker det inte att lappa och laga och försöka med olika 'workarounds'. Ni behöver ta ett större grepp. Vi kan hjälpa dig att klassificera, organisera, säkra, digitalisera, automatisera samt göra informationen lättåtkomlig – oavsett typ, var den finns sparad eller hur den lagras. Vi kallar det för 'information transformation' - omvandling av data till värdefull information.

Ta farväl av kaos. Välkomna ett ramverk

Vi hjälper till med att omvandla data till hanterbar information. Vi hjälper också till med att ta fram enhetliga, automatiserade, arbetsflöden som underlättar samarbete. I mer än 70 år har vi hjälpt våra kunder att hantera information och andra tillgångar. Vi vet hur överväldigad man kan känna sig för att få ordning på processerna för att lagra och hantera data i hela organisationen. Vi vet också hur kostsamt och resurskrävande det kan vara.

Information transformation maturity guide

Därför har vi utvecklat en modell för att kunna identifiera vilka områden som behöver jobbas med, var ni är just nu och vad som är kvar att göra. Vi kallar den för vår 'Information transformation maturity model'. Modellen är indelad i 3 steg som hjälper dig att identifiera vad ni redan gör bra i respektive steg, samt vad som är kvar att göra.

Modellen hjälper dig att klassificera, organisera, säkra, digitalisera, automatisera samt göra informationen lättåtkomlig för hela organisationen. Vi skapar ramverket som krävs för att ni ska kunna överbrygga klyftorna mellan era fysiska och digitala tillgångar.


Ladda ned modellen

Vår modell i tre steg

Vår 'Information transformation model' hjälper er att identifiera vilka områden som behöver jobbas med, var ni är just nu och vad som är kvar att göra.

  1. Affärskritisk informationshantering: Identifiera vilka olika typer av data ni har och hur de hanteras idag. Tänk på vad som kan digitaliseras, hurvida lagar och regler efterlevs samt om det finns gamla dokument som kan kasseras.
  2. Optimering av affärsinformation: När du synliggjort all data så är nästa steg att optimera den genom automatisering. Öka produktivitet och effektivitet genom att automatisera arbetsflöden. Se till att informationsdelning inom organisationen förbättras med gemensamma processer samtidigt som lagkrav och regler efterlevs.
  3. Transformera affärsinformation: Hitta tidigare dolt värde i din data som hjälper er att fatta mer välgrundade affärsbeslut, upptäcka nya intäktsmöjligheter samt förbättra analyser.
Maturity guide pyramid

Vad är nyttan?

Här är några exempel, fler finns i vår 'Information transformation maturity model' som du kan ladda ned här:

  • Bli mer produktiv och effektiv genom att utnyttja information från både fysiska och digitala tillgångar.
  • Förbättra säkerheten och minska risken för cyberintrång genom att på ett säkert sätt makulera inaktuell data och lagra aktuell data.
  • Håll jämn takt med nya lagkrav och regler.
  • Uppfyll era ESG-mål samtidigt som ni kan sänka era kostnader genom att effektivisera transport och logistik, pappersanvändning samt återvinning av IT-tillgångar.

Ladda ned modellen
 

Ladda ned Maturity Guide

Genom att skicka formuläret godkänner jag att Iron Mountain behandlar mina personuppgifter i enlighet med deras sekretesspolicy. I och med detta bekräftar jag även att jag har läst och förstått sekretesspolicyn. Vid frågor eller om förtydligande önskas vänligen kontakta Iron Mountain via epost: kundservice.sverige@ironmountain.com. Du kan närsomhelst avanmäla ditt tidigare samtycke till att erhålla digitala marknadsutskick genom att klicka här .