Beredskapslager

Lösningsguider

Säkerställ en säker och kontrollerad lagring och leverans av er beredskapsutrustning.

12 oktober 20206 minuter
Workers closing the boxes

Säkerställ en säker och kontrollerad lagring och leverans av er beredskapsutrustning.

Din organisation måste vara redo att kunna agera snabbt i en nödsituation. Vid inträffande av naturkatastrofer, medicinska nödsituationer och pandemier, som COVID-19 krävs det att sjukhus och andra institutioner har tillgång till den utrustning som krävs för att stödja utsatta. Det innebär ett behov av ett beredskapslager med enkel åtkomst och leverans.

Iron Mountain tillhandahåller säker lagring av ditt beredskapsmateriel med leverans inom bara några timmar. 

Vår tjänst kan hjälpa dig att:

  • Förvara ett större beredskapsmateriel av alltifrån personlig skyddsutrustning (PPE) till medicinsk utrustning och hjälpmedel samt annat sjukvårdsmaterial - med snabb tillgång till det du behöver, när du väl behöver det!
  • Bygg upp ett lager som är skyddat från stöld, förlust eller skada
  • Få mer plats över i dina lokaler genom att förvara denna typ av föremål externt i Iron Mountains säkra lager

Varför Iron Mountain?

I mer än 65 år har organisationer över hela världen förlitat sig på Iron Mountain när det kommer till att hantera och lagra känsliga och kritiska tillgångar. Säker lagerhantering oavsett typ av material är grunden för vårt företag. 

Du kan förlita dig på att vi finns här för dig och står redo att leverera dina tillgångar när du väl behöver dem!

  • 26,000 Anställda världen över
  • 90 Miljoner kvadratmeters fastigheter världen över
  • 3,600 fordon över hela världen
  • 1,450 faciliteter i mer än 50 länder
  • 230,000 kunder