Iron Mountain Image on demand tjänst

Lösningsguider

Många företag har idag en digitaliserad process för de dokument och handlingar som skapas i nutid, dock kvarstår utmaningar kring de pappershandlingar som fortfarande är en viktig del av det befintliga arbetsflödet och arkivet.

22 april 20246 minuter
Electronic Delivery using Image on Demand
Även om ditt pappersarkiv är förvarat säkert, kan det ibland bli nödvändigt att hämta dokument från arkivet för att granska den information de innehåller.

Upptäck smidiga alternativ för att få tillgång till de arkiverade dokument som förvaras i vår arkivanläggning. För det första kan vi naturligtvis leverera det faktiska pappersdokumentet direkt till dig om så önskas. Vi erbjuder dock ett annat, mer praktiskt alternativ: Digital leverans med hjälp av vår Image on Demand-tjänst (IOD). Istället för att skicka dokumentet till dig, skannar vi det på plats och ger dig säker åtkomst till det digitalt. Detta alternativ sparar både tid och är mer miljövänligt, eftersom det eliminerar behovet av fysisk transport för att leverera det fysiska dokumentet.

När dokumentet har skannats återförs det till lagringsplatsen. Eftersom skannade dokument är elektroniska, kan de enkelt delas med andra, arkiveras, sorteras och sökas upp digitalt. Fördelen är att informationen blir tillgänglig direkt för dig nästa gång du behöver den. Med digital leverans får du det snabbare och grönare alternativet för att hantera dina dokument.

 • Kunden lägger en IOD-beställning
 • Kunden får tillgång till filerna
 • Dokumenten lagras digitalt
 • Dokumenten hämtas från lagringsplatsen
 • Filerna förbereds för skanning
 • Samtliga sidor skannas
 • Originalfilerna returneras till lagringsplatsen

Varför vår IOD-tjänst är ett smart val:

 • Snabb åtkomst till digital information: Med vår IOD-tjänst får du snabbt tillgång till den information du behöver i digital form.
 • Enkel och miljövänlig hämtning: Vi erbjuder enkel och "grön" hämtning av dina pappersbaserade filer som är förvarade i vår arkivanläggning.
 • Effektiv hantering av dokument: Med IOD-tjänsten kan du enkelt lagra, söka och dela dokument som för närvarande bara finns i pappersformat.

Processen kickar igång när du beställer pappersdokument för digitalisering via Iron Mountain Connect™ eller Iron Mountain ReQuest™. Efter att du lagt din beställning tar vårt expertteam hand om att hämta och förbereda dina filer.

Förberedelserna inkluderar att ta bort häftklamrar och gem, justera sidor och reparera eventuellt skadade dokument. Sedan skannas dokumenten av våra skickliga bildbehandlare.

När dina dokument är inskannade och digitalt tillgängliga får du ett meddelande och kan enkelt och säkert få åtkomst till dem och ladda ner efter behov. Det ursprungliga pappersdokumentet kommer sedan att skickas tillbaka för fortsatt lagring tills det inte längre behövs.

Med vår elektroniska leveransservice kommer du att kunna:

 • Smidigt och enkelt göra beställningar för elektronisk leverans av dina lagrade dokument.
 • Få snabb tillgång till dina viktiga dokument när du behöver dem som mest.
 • Öka din effektivitet genom att dela viktig information med kollegor och samarbetspartners, samtidigt som du säkerställer att informationssäkerheten och sekretessen alltid är i fokus.
 • Förbättra din produktivitet genom att ha all din information lättillgänglig i digitalt format.
 • Bidra till att skydda vår miljö genom att minska koldioxidutsläppen, tack vare minskningen av fysiska lastbilsleveranser.