‘Warehousing as a service’ (WaaS)

Whitepaper

Traditionella lagerlösningar är inte tillräckligt smidiga utan behöver kompletteras med något nytt. Iron Mountain lager som en service (WaaS) erbjuder rätt nivå av flexibilitet och skalbarhet som krävs idag, imorgon och i framtiden.

4 maj 202312 minuter
Emergence of Warehousing as a Service

Tomma hyllplan i butiker har blivit en allt vanligare syn och beror oftast på störningar i leveranskedjan - ett problem som inte ser ut att försvinna inom den närmaste framtiden.

“Störningar i försörjningskedjan kommer att vara ett ihållande problem, oavsett om det handlar om befintliga eller nya geopolitiska konflikter, inflationstryck, lågkonjunktur, klimatförändringar, extremväder eller andra typer av problem som ännu inte har dykt upp.”

Andra faktorer som påverkar försörjningskedjan är råvarubrist, tillverkningsstopp, transporthinder samt kvardröjande effekter från pandemin. De senaste åren har verkligen visat oss hur bräcklig försörjningskedjan är.

Samtidigt fortsätter den växande e-handeln att sätta press på att lagring och förflyttning av varor fungerar som det ska. Vi ser alltmer att konsumenter kräver snabbare leveranser av sina online-inköp.

Förutom att de ovannämnda störningarna påverkar importen av råmaterial och varor, vilket har ökat både kostnader och ledtider, så slutar tyvärr inte problemen där. När leveranserna väl är framme så väntar ytterligare utmaningar inom lagring och distribution för att kunna möta kundernas efterfrågan på ett kostnadseffektivt sätt.

Utmaningar inom lager och logistik

Vi befinner oss i en tid med ett ständigt föränderligt supply chain-landskap där man alltmer tar hem material och varor för att säkerställa tillgången, samtidigt som lagerutrymme blivit svårare att hitta och kan vara dyrt. Stigande räntor, ekonomisk osäkerhet och andra faktorer har lett till en försiktighet av byggstarter av lager.

Parallellt har dessutom de senaste årens störningar gjort det svårare att förutse efterfrågan. Konsumenternas köpbeteende ändras utifrån rådande ränteläge och inflationstryck samt om det finns olika stimulanspaket att tillgå, vilket i en del fall gjort att man har en överkapacitet på sina lager och har tvingats till dyra lagerlösningar.

Sammantaget har detta lett till behov av mer agila lager- och logistiklösningar som möjliggör snabb, pålitlig och kostnadseffektiv lagring och distribution.

Problem med traditionella lösningar

Den föränderliga försörjningskedjan och det ekonomiska klimatet har gjort det svårt för de flesta organisationer att enbart förlita sig på traditionella logistiklösningar - ägda, leasade eller outsourcade via tredjepartslogistiker (3PL). Därför kan nya lösningar, som WaaS - Warehousing as a Service - fylla ett behov.

“Warehousing as a service” (WaaS)

Nya supply chain-strategier är nödvändiga för att anpassa sig till den föränderliga omvärlden och en modell på stark frammarsch är ‘lager som en service’ - WaaS.

WaaS-lösningar erbjuder lokala lageranläggningar med arbetskraft och expertis för att kunna ta emot, lagra och distribuera varor effektivt och i tid. Modellen har alternativ för både lång- och kortsiktiga kontrakt, snabb onboarding, flexibla serviceavtal samt olika tjänster som palletering, märkning och plockning.

ÄGDA
LAGERLOKALER
HYRDA
LAGERLOKALER
OUTSOURCAT
LAGER (3PL)
LAGER SOM EN
SERVICE (WAAS)
Initial
investe­ringskostnad
Hög Medium Låg Ingen
Planeringshorisont Långsiktig
Långsiktig
Medium
Flexibel
Skalbarhet Nej Nej Begränsad Ja
Arbetskraft Egen Egen Egen till viss del Ingen egen
lagerpersonal

WaaS ger maximal flexibilitet för att hantera överflödslagring, säsongsvariationer, produktlanseringar, specialprojekt och alla andra behov av kort- och långtidslagring. Den kan komplettera övriga logistikmodeller och gör det möjligt att expandera utan tunga CapEx eller fasta OpEx-kostnader.

Man behöver alltså inte låsa upp sig på dyra, långsiktiga kontrakt när det finns möjligheter till on-demandlösningar som WaaS.

Vad händer nu?

Oavsett om det handlar om extremväder eller geopolitisk oro, så kommer störningarna att fortsätta att spela en avgörande roll för våra försörjningskedjor. Konsumenternas efterfrågan kommer fortsätta vara ombytlig och förändras utifrån finansiellt läge. Tillverkare och återförsäljare måste vara flexibla för att möta dessa faktorer.

Traditionella lagerlösningar är inte tillräckligt smidiga utan behöver kompletteras med något nytt. Lager som en service (WaaS) erbjuder rätt nivå av flexibilitet och skalbarhet som krävs idag, imorgon och i framtiden.

Iron Mountains lager- och logistiklösningar inkluderar WaaS och kan hjälpa dig att bygga en mer agil leveranskedja.