Iron Mountain mobilapplikations licensavtal för slutanvändare

Användningen av Iron Mountain® Mobilprogram ("Applikation") regleras av Iron Mountains licensavtal för slutanvändare ("EULA"). Du bekräftar och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta EULA genom att göra en eller flera av följande saker: klicka på en acceptera-knapp eller liknande knappar eller länkar för att visa dessa villkor, installera Programmet, eller på annat sätt öppna eller använda Programmet. Om inte annat följer av detta EULA regleras din användning av detta Program och alla tillhörande tjänster av alla andra regler eller principer som Iron Mountain kan tillgängliggöra på sin webbplats eller uppdatera då och då.

 1. Om inte annat följer av detta EULA ger dig Iron Mountain en begränsad, världsomfattande, icke-exklusiv, royaltyfri, återkallbar rätt att använda Programmet endast för affärsbruk i enlighet med villkoren häri. Du måste uppfylla kraven enligt alla tillämpliga lagar och tredjepartsvillkor när du använder Programmet (t.ex. avtal för trådlös dataservice).
 2. Iron Mountain äger, eller är licensinnehavare av, alla rättigheter, titlar och intressen i fråga om Programmet tillsammans med den underliggande databasen och koden, inklusive alla rättigheter enligt patent, copyright, affärshemlighet, varumärke eller lagstiftning om illojal konkurrens och alla andra immateriella rättigheter, inklusive alla applikationer, förnyelser, tillägg och återställningar därav. Du får inte (och inte heller tillåta tredje part för din räkning) modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda verk av, dekompilera, bakåtkompilera, ta isär eller på annat sätt försöka härleda källkod från Applikationen och du får inte ta bort, fördunkla eller ändra Iron Mountains upphovsrättsmeddelande, varumärken eller andra meddelanden om immateriella rättigheter som anbringats på, ryms inom eller öppnats i samband med eller genom Iron Mountains Applikation.
 3. Du förstår att genom att använda applikationen samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din personligt identifierbara information och samlade data uteslutande i enlighet med denna EULA och sekretessmeddelande härmed bifogat som Exhibit A.
 4. Applikationen kanske inte innehåller samma funktionalitet som finns tillgänglig på hemsidorna https://www.ironmountainconnect.com eller https://login.ironmountain.com/Login.
 5. Applikationen är för tillfället gratis och tillgänglig för dina företagssyften. Iron Mountain reserverar sig rätten att ändra eller återkalla Applikationen när som helst och för vilken orsak som helst.
 6. Du bekräftar att bestämmelserna i avtalet med din respektive mobila nätverksleverantör ("Mobiloperatör") fortsätter att gälla när du använder Applikationen. Det kan därför hända att Mobiloperatören tar betalt för åtkomst till nätanslutningstjänster för anslutningens längd när du öppnar Applikationen eller andra eventuella tredjepartsavgifter som kan uppkomma. Du accepterar ansvaret för alla sådana kostnader som uppstår.
 7. Om du inte är räkningsbetalaren för mobilenheten som används för att öppna Applikationen garanterar och förklarar du att du har fått tillåtelse från räkningsbetalaren att använda Applikationen. Dessutom, om du kan få åtkomst till Iron Mountain Connect eller RequestWeb med ditt användarnamn och lösenord, garanterar du att du har tillåtelse från din arbetsgivare att få åtkomst till Iron Mountain Connect- eller RequestWeb-portalerna genom att använda Applikationen.
 8. Applikationen är tillgänglig för mobila enheter med Apple iOS och Android OS operationssystem. Iron Mountain kommer att göra rimliga ansträngningar för att alltid göra Applikationen tillgänglig. Men du bekräftar att Applikationen tillhandahålls över internet och mobila nätverk och att Applikationens kvalitet och tillgänglighet därför kan påverkas av faktorer som ligger utanför Iron Mountains rimliga kontroll.
  Iron Mountain, dess företagsgrupp och underleverantörer tar inte på sig något som helst ansvar för om Applikationen inte är tillgänglig, eller för eventuella problem med att ladda ner eller få tillgång till innehåll eller andra kommunikationssystemfel som kan leda till att Applikationen inte är tillgänglig.
 9. Applikationens mjukvara kommer att uppgraderas då och då för att addera stöd för nya funktioner och tjänster.
 10. Iron Mountain har rätten att säga upp användandet av applikationen när som helst utan att ge dig besked om uppsägning. Vid uppsägning av avtal a) skall de rättigheter och licenser som du beviljats häri upphöra att gälla och b) du måste sluta att använda Applikationen.
 11. DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN ATT DU ANVÄNDER APPLIKATIONEN HELT PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN VAD AVSER TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH ANSTRÄNGNING VILAR PÅ DIG. TILL DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNINGEN TILLÅTEN AV TILLÄMPLIG LAG, SKA APPLIKATIONEN OCH ALLA TJÄNSTER UTFÖRDA ELLER TILLHANDHÅLLNA AV APPLIKATIONEN ("TJÄNSTER") TILLHANDAHÅLLAS "SOM ÄR" OCH “SOM TILLGÄNGLIG”, MED ALLA FEL OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI GENTEMOT UTSTRÄCKNINGEN AV DEN TILLÄMPLIGA LAGEN, OCH IRON MOUNTAIN FRISKRIVER SIG HÄRIGENOM ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MD RESPEKT FÖR APPLIKATIONEN OCH ALLA TJÄNSTER, ENDERA DIREKT, INDIREKT ELLER LAGSTADGAT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE INDIREKTA GARANTIERNA OCH/ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET, KVALITETSTILLFREDSSTÄLLELSE, TRÄNING FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, KORREKTHET, TYST UNDERHÅLLNING OCH ICKE-INTRÅNG AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. IRON MOUNTAIN LÄMNAR INTE NÅGON GARANTI MOT STÖRNINGAR PÅ DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN, ATT FUNKTIONERNA DÄRI ELLER TJÄNSTERNA INTE UPPFYLLER DINA KRAV, ATT APPLIKATIONEN ELLER TJÄNSTERNA INTE KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT ELLER UTAN AVBROTT, ELLER ATT FEL I APPLIKATIONSTJÄNSTERNA KOMMER ATT KORRIGERAS. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIVEN INFORMATION ELLER RÅD GIVNA AV IRON MOUNTAIN ELLER DESS AUKTORISERADE REPRESENTANTER SKA UTGÖRA EN GARANTI. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA ANSVARSFÖRPLIKTELSER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV LAGSTADGADE RÄTTIGHETER FÖR KONSUMENTEN, SÅ DÄRFÖR GÄLLER KANSKE INTE DE OVANNÄMNDA UNDANTAGEN OCH BEGRÄNSNINGARNA DIG. I DEN MÅN DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG SKALL IRON MOUNTAIN, DESS DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA OCH ANDRA PARTER SOM ÄR INBLANDADE I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER LEVERERA APPLIKATIONEN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR PERSONSKADA ELLER DIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANDRA EKONOMISKA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM FÖLJER AV ELLER ÄR RELATERADE TILL DETTA EULA, APPLIKATIONEN ELLER DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPLIKATIONEN, OAVSETT VAD DET ORSAKAS AV, OBEROENDE AV ANSVARSGRUNDEN (KONTRAKT, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT) OCH ÄVEN OM IRON MOUNTAIN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN GÄLLER KANSKE INTE DIG. DE OVAN ANFÖRDA BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER UTAN HINDER AV EVENTUELLA MISSLYCKANDEN MED HUVUDSYFTET MED KORRIGERANDE ÅTGÄRDER. DITT GODKÄNNANDE AV DENNA BEGRÄNSNING AV ANSVAR ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE VILLKOR I DET HÄR AVTALET OCH PARTERNA BEKRÄFTAR ATT IRON MOUNTAIN INTE SKULLE BEVILJA ÅTKOMST TILL APPLIKATIONEN UTAN DITT SAMTYCKE TILL DET HÄR VILLKORET.

  IRON MOUNTAIN ÄR INTE SKADESTÅNDSSKYLDIG MOT DIG FÖR NÅGON SKADA ELLER ÄNDRING AV DIN UTRUSTNING INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSTAT TILL DATORUTRUSTNING, HANDHÅLLEN ENHET ELLER MOBILTELEFONER EFTER INSTALLATIONEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV APPLIKATIONEN.

  OM NÅGON LAGSTADGAD GARANTI GÄLLER APPLIKATIONEN SOM ANGES I DETTA EULA BEGRÄNSAR IRON MOUNTAIN SITT HÖGSTA SKADESTÅNDSANSVAR ENLIGT ANDRA OVILLKORLIGA LAGSTADGADE GARANTIER TILL DET URSPRUNGLIGA INKÖPSPRISET SOM DU BETALAT FÖR APPLIKATIONEN.
 12. Iron Mountain har inte kontrollerat Applikationen för varje land i vilket du kan få åtkomst till eller använda Applikationen, och Iron Mountain garanterar inte att materialen i Applikationen är lämpliga eller tillgängliga att använda där du befinner dig. Om du väljer att använda applikationen är du ansvarig för att följa lokala lagar.
 13. Om eventuella tvister uppstår som har med din användning av Applikationen att göra skall de i alla avseenden regleras efter lagarna i Commonwealth of Massachusetts, USA.

Bilaga A – Sekretessmeddelande

DIN INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR IRON MOUNTAIN

Detta sekretessmeddelande har antagits av den lokala Iron Mountain-enheten som kommer att använda dina personuppgifter när du ansluter till våra portaler genom Iron Mountain Mobilapplikation ("App"). Dina personuppgifter kan också behandlas av Iron Mountain AB, dess europeiska dotterbolag och samriskföretagspartners som ingår i Iron Mountains servicesystem, och andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av Iron Mountain (var och en ett dotterbolag; Iron Mountain och dess dotterbolag nedan tillsammans kallade “Iron Mountain”, "vi", "oss").

Där vi samlar in din information för att ge dig åtkomst till Iron Mountain Mobilapplikation ansvarar den lokala Iron Mountain-enheten för behandlingen av dina personuppgifter och kommer att fungera som dataregisteransvarig.

Iron Mountain förstår din oro när det gäller skyddet av personuppgifterna du skickar in genom Iron Mountain Mobilapplikation. Detta meddelande ger information om vilken typ av data som samlas in och spåras på Appen, hur datan används och med vem data delas. Du bör också läsa Iron Mountains Sekretessmeddelanden för våra webbplatser/portaler som innehåller vårt åtagande att skydda våra kunders integritet. Genom att ladda ner Appen godkänner du detta meddelandets allmänna villkor.

1. DATA VI SAMLAR IN

Iron Mountain samlar in två olika typer av data från appanvändarna: "Personuppgifter" (allt som identifierar en person, antingen av sig själv eller med hjälp av andra data) och "Aggregerade uppgifter" (data behandlas på så sätt att personen inte längre kan identifieras utifrån dessa).

Personuppgifter (till exempel namn, adresser, telefonnummer eller e-postadresser) samlas bara in när du frivilligt lämnar dem genom Appen, till exempel under registreringsprocessen eller när de anges i ett datafält. Andra data kan också utgöra Personuppgifter (till exempel enhetens version, antal gånger du använt Appen, datum när du använde den och hur mycket tid du ägnat åt att använda Appen) och Aggregerade uppgifter (till exempel hur många gånger besökare loggar in på Appen i allmänhet) kan också samlas in.

Andra uppgifter som Appen samlar in speciellt inbegriper men är inte begränsat till:

 • Enhetsmodell
 • Om enheten är uppbruten/jailbrokad
 • Språk
 • Senaste gången appen öppnades.
 • OS-version
 • Ort/land (beräknad från IP-plats)
 • Appversion
 • Första appinstalleringen
 • SKD-version

Observera att när du har öppnat Appen och angett dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) ansluter du till IMConnect- eller RequestWeb-portalerna. Din användning av IMConnect eller RequestWeb, inklusive eventuella personuppgifter som samlas in av Iron Mountain under din användning av dessa portaler, regleras av det gällande Sekretessmeddelandet för varje. En kopia av IMConnects Sekretessmeddelande kan fås via IMConnect.

2. RÄTTSLIG GRUND för att SAMLA IN & ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Användningen av dina personuppgifter kommer att motiveras av ett villkor för behandling. I de flesta fall kommer detta villkor att vara:

 • du har gett ditt samtycke till att vi använder personuppgifterna i syfte att ge dig åtkomst till Appen;
 • vår användning av dina personuppgifter ligger i vårt legitima intresse som affärsorganisation (till exempel att förbättra eller administrera Appen), förutsatt att det alltid genomförs på ett sätt som är rimligt och tar hänsyn till behovet av skydd för privatlivet.

3. HUR VI ANVÄNDER DATA VI SAMLAR IN

De data som samlas in genom denna App kommer främst att användas för att ge åtkomst till IM Connect- eller RequestWeb-portalerna och därmed för att verifiera din identitet (vi kan skicka dig push-meddelanden som är relevanta för din användning av Appen). Dessutom kan vi använda data vi samlar in för att administrera och förbättra Appen.

4. INFORMATION SOM VI LÄMNAR UT

Åtkomst till personuppgifter och aggregerade uppgifter kommer att vara begränsad till de ändamål som anges i detta Sekretessmeddelande. Iron Mountain kommer alltid att uppfylla kraven enligt lagstiftningen om uppgiftsskydd.

Vi och vår tjänsteleverantörer (definieras nedan) kan lämna ut och dela personuppgifter och aggregerade uppgifter:

 • mellan Iron Mountain och våra dotterbolag;
 • till utomstående tjänsteleverantörer ("Tjänsteleverantörer") som utför tjänster för oss eller för vår räkning (inklusive de som kan hjälpa oss att hantera våra IT- och internadministrativa system). Dessa Tjänsteleverantörer måste enligt deras avtal med oss hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagar och principer avseende personlig integritet och dataskydd.

5. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR

Iron Mountains dotterbolag och tillhandahållare av tjänster finns över hela världen. Därför kan dina personuppgifter skickas till länder som har andra skyddsnivåer när det gäller integritet och dataskydd än ditt bosättningsland. Iron Mountain uppfyller kraven enligt alla gällande lagar innan personuppgifter överförs till en mottagare i ett land med en dataskyddslagstiftning som inte har en standard för dataskydd som motsvarar lagarna där du bor.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att alla internationella överföringar av information hanteras noggrant för att skydda dina rättigheter och intressen. För mer information, se det lokala sekretessmeddelandet vilket du har tillgång till på vår lokala webbplats.

6. DINA RÄTTIGHETER och HUR MAN BEGÄR ÄNDRINGAR

För mer information se det lokala sekretessmeddelandet vilket du har tillgång till på vår lokala webbplats

7. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR

Vi rekommenderar att du kontrollerar det här sekretessmeddelandet varje gång du besöker vår App, då vi uppdaterar det då och då genom att publicera det ändrade meddelandet i den här Appen. Alla ändringar kommer att börja gälla vid publiceringen och genom att fortsatta använda Appen eller inte göra några invändningar mot användningen av dina personuppgifter av Appen godkänner du alla ändringar.

8. HUR VI SKYDDAR och LAGRAR DINA DATA

Vi tar säkerheten seriöst på den information vi samlar in. Vi har infört och vi underhåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, principer och procedurer avsedda att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust, eller otillåtet utlämnande eller tillgång till sådan information som är nödvändig med hänsyn till de berörda uppgifterna.

För mer information, se det lokala sekretessmeddelandet vilket du har tillgång till på vår lokala webbplats.

9. LAGRING AV DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det rimligen kan krävas för ändamålet som de samlades in för, som det förklaras i detta Sekretessmeddelande. I vissa fall kan vi behålla dina personuppgifter under längre tid, till exempel när vi är skyldiga att göra det i enlighet med rättsliga, lagstadgade, skattemässiga krav eller redovisningskrav.

Under särskilda omständigheter kan vi behålla dina personuppgifter under längre tid så att vi har korrekta anteckningar över dina kontakter med oss i händelse av några klagomål eller problem.

10. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål när det gäller vår efterlevnad av detta Sekretessmeddelande och dataskyddslagstiftningen eller om du vill utnyttja dina rättigheter, uppmuntrar vi dig att kontakta oss först. Vi kommer att undersöka och försöka lösa klagomål och tvister i fråga om användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med detta Sekretessmeddelande och meddelandet för den relevanta portalen som du går till genom denna App.

Frågor rörande detta meddelande

Om du har några frågor rörande detta meddelande kan du kontakta oss på:
Iron Mountain Data Protection Officer
Global.privacy@ironmountain.com
Iron Mountain Europe
Czuczor utca 10
1093 Budapest
UNGERN

Du kan också kontakta oss via e-post på global.privacy@ironmountain.com eller genom att skriva till Global Privacy Officer, Iron Mountain, 1 Federal Street, Boston, MA 02110, U.S.A.

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030