Villkor

Genom att skicka ett svar, information eller på annat sätt ge feedback till Iron Mountain Incorporated och dess dotterbolag ("Iron Mountain") som svar på en undersökning eller annan begäran om feedback, samtycker du till att Iron Mountain får använda sådan information utan förpliktelser gentemot dig, att du oåterkalleligt tilldelar Iron Mountain all rätt, titel och intresse för den feedbacken, och samtycker vidare till att Iron Mountain får behandla dina uppgifter enligt beskrivningen i Iron Mountains sekretesspolicy. Genom att acceptera en gåva eller annat bevis från Iron Mountain intygar du till Iron Mountain att du följer alla tillämpliga lagar och alla tillämpliga policyer för företagsgåvor för ditt respektive företag.

© 2022 Iron Mountain, Incorporated. Alla rättigheter förbehållna. Material och information som tillhandahålls av Iron Mountain häri är äganderättsligt och konfidentiellt material som tillhör Iron Mountain och/eller dess licensgivare som inte får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan föregående skriftligt tillstånd från Iron Mountain. Eventuella hänvisningar till Iron Mountains nuvarande produkt- eller tjänsteplaner, strategi, releasedatum eller möjligheter, som kan ändras av Iron Mountain utan föregående meddelande efter Iron Mountains eget gottfinnande, representerar eller antyder inte en inbjudan eller erbjudande av något slag och innebär inte att de kommer att vara tillgängliga i alla länder där Iron Mountain är verksamt och är inte avsedda att vara ett åtagande för framtida tillgänglighet till produkter eller funktioner på något sätt. "Iron Mountain" är ett registrerat varumärke som tillhör Iron Mountain, Incorporated i USA och andra länder, och Iron Mountain, Iron Mountain-logotypen och kombinationer därav och andra märken som är markerade av TM är varumärken som tillhör Iron Mountain Incorporated. Alla andra varumärken och andra identifierare förblir deras respektive ägares egendom, och såvida inte annat anges, hävdar Iron Mountain ingen anknytning, bekräftelse eller koppling till någon sådan varumärkes- eller identitetsinnehavare, enhet eller andra företag som hänvisas till häri.

Kontakta oss

paper and pen

Kontakta oss

Fyll i detta formulär för att komma i kontakt med en av Iron Mountains experter inom en arbetsdag.
Beställ offert
laptop profile screen

Logga in och betala faktura

Logga in på ditt konto eller lär dig hur du skapar ett.
Så här kommer du igång
customer service

Kundservice

Vårt team på kundservice kan hjälpa dig att snabbt få svar på dina frågor.
Få support
ringing telephone

Ring säljavdelningen

Kontakta en av våra kunniga representanter för att få hjälp med att hitta en lösning som passar just dina behov.
+46 8 55 10 2030