ปฏิรูปประสบการณ์ด้านข้อมูลของคุณ

คำแนะนำการแก้ปัญหา

สำหรับองค์กรส่วนใหญ่แล้ว การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต่างกำลังดำเนินไปด้วยดี ซึ่งยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัททั่วโลก

29 เมษายน 25676 นาที
ปฏิรูปประสบการณ์ ด้านข้อมูลของคุณ

อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคืออะไร

สำหรับองค์กรส่วนใหญ่แล้ว การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต่างกำลังดำเนินไปด้วยดี ซึ่งยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัททั่วโลก1 หนึ่งในสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลถูกเก็บไว้บนกระดาษ ก็นับเป็นเรื่องยากในการค้นหาและไม่สามารถเข้าถึงหรือแบ่งปันได้ง่ายๆและรับมือกับผู้จำหน่ายแต่ละรายสำหรับการจัดการเนื้อหาออนไลน์ การประมวลผลเอกสารกระดาษ พื้นที่จัดเก็บแบบจับต้องได้และดิจิทัล การกำกับดูแลข้อมูล และการจัดการวงจรชีวิตถือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย ใช้เวลามาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

ข้อมูลที่กระจัดกระจายเหล่านี้และประสิทธิภาพในการจัดการที่ไม่เพียงพออันเป็นผลที่ตามมาจะส่งผลเสียต่อนวัตกรรมองค์กรต่างๆ ต้องการใช้เทคโนโลยีล่าสุด เช่น การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) และ AI เชิงสร้างสรรค์ (genAI) แต่การผสานรวมสิ่งเหล่านี้กับแพลตฟอร์มเดิมยังเป็นไปด้วยความยากลำบากหลายๆ องค์กรยังพึ่งพาระบบและกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองเพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรข้อเท็จจริงคือองค์กรทั่วไปจะใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 400 แห่ง จากนั้นจะต้องสร้างโค้ดข้อมูลใหม่ด้วยตนเองเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ2

กระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองและการใช้ทั้งเอกสารแบบจับต้องได้และเอกสารดิจิทัลรวมกันจะทำให้เกิดปัญหาคอขวดและความล่าช้า ทั้งยังทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ยากลำบากอีกด้วย โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลและแบบไฮบริด

นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ล้วนต้องการวิธีที่รวดเร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอีกด้วยแม้ว่าค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเฉลี่ยแล้วจะมากกว่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ค่าใช้จ่ายในการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดก็นับว่าไม่น้อยเช่นกัน3 การจัดทำเอกสารที่ต้องใช้แรงงานสูงและการจัดการข้อมูลนั้นคิดเป็นค่าใช้จ่าย 94% ในการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดรายปี4 ซึ่งรวมแล้วอาจสูงถึง 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ5

ข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรม

  • 90%

    องค์กรทั่วไปจะใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 400 แห่งเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ และ 90% กล่าวว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้ในรูปแบบที่สอดคล้องกัน

    matillion

จัดการและเข้าถึงข้อมูลที่จับต้องได้และข้อมูลดิจิทัลได้จากแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียว อัตโนมัติ และปลอดภัย

Iron Mountain InSight® DXP คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริการ (SaaS) ที่ปรับขนาดได้และใช้โค้ดน้อยซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนรับเข้าและประมวลผลเนื้อหาที่ไม่มีโครงสร้าง พร้อมทั้งสามารถผนวกรวมกระบวนการและระบบของธุรกิจที่สำคัญผ่านตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปหรือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) แพลตฟอร์มแบบแยกส่วนสามารถใช้เพื่อสร้างแนวทางรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดการเนื้อหาที่จับต้องได้และเนื้อหาดิจิทัล, IDP, ขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ และความสามารถในการกำกับดูแลข้อมูล

ด้วย InSight DXP คุณจะมีระบบอัตโนมัติและอัจฉริยะในการแปลงข้อมูลบนกระดาษเป็นดิจิทัล และผนวกรวมกับข้อมูลดิจิทัลในทุกๆ แพลตฟอร์มและระบบในแพลตฟอร์มนี้ คุณจะพบกับความโปร่งใสของกระบวนการ แดชบอร์ดที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึก รวมถึงขั้นตอนการทำงานและการรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

ในการจัดการกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณจะต้องมีเครื่องมือในการจัดการอย่างเป็นระบบและบังคับใช้กฎการเก็บรักษาระเบียนที่ปกป้องได้ รวมไปถึงภาระผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมแพลตฟอร์มเข้ากับแนวทางของ Iron Mountain Policy Center

Iron Mountain InSight DXP เป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครเพราะมาพร้อมการจัดการทั้งเนื้อหาที่จับต้องได้และข้อมูลดิจิทัลอย่างครบวงจร และความสามารถในการกำกับดูแลข้อมูลในแพลตฟอร์มแบบแยกส่วนที่ใช้โค้ดน้อย ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มาพร้อมความสามารถในการออกแบบ สร้าง เผยแพร่แนวทางต่างๆ แบบเรียลไทม์แพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้นี้มาพร้อมการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมและการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากผู้จำหน่าย ด้วยชื่อเสียงมากกว่า 70 ปีด้านการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล

Elevate the power of your work

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!

เริ่ม