การรักษาความปลอดภัย Iron Mountain InSight®

กระดาษสีขาว

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ลูกค้าของเราให้ค

19 มกราคม 256712 นาที
Iron Mountain Insight Security Whitepaper Thumbnail

บทสรุปผู้บริหาร

 

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ลูกค้าของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ลูกค้าของเราต้องการโซลูชันที่พิสูจน์แล้วว่าจะปกป้องพวกเขาและลูกค้าของพวกเขาจากแฮกเกอร์ มัลแวร์ และการดำเนินการที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังต้องการโซลูชันที่จะขยายแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในปัจจุบันเพื่อให้ตรงตามข้อปฏิบัติและข้อกำหนดการรับรองที่สำคัญ และให้การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้อย่างละเอียด รวมถึงเข้าถึงความสามารถในการตรวจสอบและติดตามที่ใช้งานง่าย 

 

Iron Mountain InSight® มีกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการนำเข้าเนื้อหาลงในที่จัดเก็บเอกสารดิจิตอลและเมตาดาต้า Iron Mountain ได้นำกรอบมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Framework, CSF) ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology, NIST) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบความคิดด้านความปลอดภัยขององค์กร 

 

เราให้บริการการปรับใช้ที่ปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูลพร้อมการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ การสื่อสารระหว่างบริการ และการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการระบบโดยแยกหน้าที่ออกจากกัน 

 

โครงสร้างพื้นฐานได้ออกแบบมาในระดับที่มีความก้าวหน้าโดยเริ่มจากการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของศูนย์ข้อมูลโฮสต์ ต่อด้วยการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และสุดท้าย ข้อจำกัดทางเทคนิคและกระบวนการที่สนับสนุนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (ISO 27001 และ SOC 2 Type II)  

ภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยของ IRON MOUNTAIN

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเราถูกกำหนดโดยมาตรฐานระดับสูงขององค์กรและขับเคลื่อนโดยทีมธุรกิจซึ่งทุ่มเทให้กับการป้องกันข้อมูลและสินทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและในอีกหลายปีข้างหน้า 

 

เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า Iron Mountain InSight® จะรักษาระดับการควบคุมขั้นสูงไว้โดย: 

 • การมีส่วนร่วมในสังคมการทำงานที่ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
 •  การพัฒนาและการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด 
 • การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมาปรับใช้

แนวทางปฏิบัติข้างต้นเกิดขึ้นจากการออกแบบทางกายภาพและโครงสร้างอาคาร การควบคุมสภาพแวดล้อม และระบบคอมพิวเตอร์ของเรา และด้วยคู่ค้าระบบคลาวด์ของเราเช่น Google และ Amazon Web Services เราขอรับรองว่าการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลาวด์จะมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในอาคารและระบบคอมพิวเตอร์ของเรา 

กรอบการทำงานของ Iron Mountain InSight® ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน NIST นั่นคือการระบุ การป้องกัน การตรวจจับ การรับมือ และการฟื้นฟูระบบ

การระบุ 

ฟังก์ชันนี้ช่วยในการพัฒนาความเข้าใจขององค์กรในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับระบบ บุคคล สินทรัพย์ ข้อมูล และความสามารถ ซึ่งรวมถึง: 

 • การประเมินความเสี่ยงตาม NIST 800-53/53A 
 • ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System-ISMS) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (personal identifiable information-PII) 
 • การจัดการสินทรัพย์ ความเสี่ยง และห่วงโซ่อุปาน

การป้องกัน 

ฟังก์ชันนี้จะสรุปการป้องกันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสนับสนุนความสามารถในการจำกัดหรือควบคุมผลกระทบของเหตุการณ์ที่เป็นภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง: 

 • โซลูชัน Web Application Firewall (WAF) และ Data Loss Prevention (DLP) 
 • การจัดการข้อมูลระบุตัวตนและการเข้าถึง (IAM) 
 • การทดสอบการเจาะข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
 • การเข้ารหัสข้อมูลขณะจัดเก็บและระหว่างการส่งข้อมูลด้วย AES256, TLS 1.2/3 
 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน

การตรวจจับ 

ฟังก์ชันนี้จะระบุกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อระบุเหตุการณ์ที่เป็นภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง: 

 • โซลูชันระบบการจัดการข้อมูลความปลอดภัยและเหตุการณ์ (SIEM) สำหรับการตรวจสอบระบบ 
 • การตรวจสอบสภาพแวดล้อม คอนเทนเนอร์ และโค้ดทั้งหมด 
 • บันทึกการตรวจสอบ ระบบ และเครือข่ายทั้งหมดสำหรับกิจกรรมของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ

การรับมือ 

ฟังก์ชันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมในการรับมือในกรณีที่ตรวจพบเหตุการณ์ที่เป็นภัยทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึง: 

 • ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ (Virtual Security Operations Center-vSOC) ที่มีทรัพยากรที่ผ่านการจัดการโดยรัฐบาลกลางเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย 
 • กำหนดและอนุมัติขั้นตอนการรับมือต่อเหตุการณ์

การฟื้นฟูระบบ 

ฟังก์ชันนี้จะระบุกิจกรรมที่เหมาะสมในคงแผนความยืดหยุ่นและกู้คืนความสามารถหรือบริการใดๆ ที่เกิดความบกพร่องจากเหตุการณ์ที่เป็นภัยทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึง: 

 • กำหนดและอนุมัติความต่อเนื่องทางธุรกิจ แผนสำรองฉุกเฉิน และแผนการกู้คืนความเสียหาย (RTO ภายใน 24 ชั่วโมง RPO ภายใน 1 ชั่วโมง)  
 • ทดสอบและประเมินแผนเหล่านี้เป็นประจำ

นอกเหนือจากรากฐานความปลอดภัยที่แน่นหนานี้ Iron Mountain InSight® ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในการอนุญาตหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาภายในแพลตฟอร์มได้ การควบคุมผู้ใช้ข้างต้นจะถูกปรับใช้ในะดับบทบาทและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการเพิ่มเกณฑ์ตามเมตาดาต้าของเนื้อหาเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม ฟังก์ชันทางธุรกิจทั้งหมดจะได้รับการบันทึกไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบที่ครอบคลุม 

โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Elevate the power of your work

รับคำปรึกษาฟรีวันนี้!

เริ่ม