กล่องเก็บเอกสารและฉลากเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

เข้าถึงคลังข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงการการจัดการด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID)
IM-RFID-box-blue-lid

กล่องเก็บเอกสารและฉลากเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

เข้าถึงคลังข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงการการจัดการด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID)
  1. หน้าหลัก
  2. กล่องเก็บเอกสาร-กล่องไฟล์

เข้าสู่วิธีการการจัดการข้อมูล

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการข้อมูลของคุณให้เป็นโครงสร้างการจัดการข้อมูลจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโดยรวมของคุณ การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมของคุณเพื่อให้มีระบบการทำงานอัตโนมัติและเทคโนโลยี เช่น Radio Frequency Identification (RFID) ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น คุณจะสามารถตรวจสอบรายการที่จัดเก็บเพื่อแสดงต่อผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกและผู้ถือหุ้นได้สะดวกยิ่งขึ้น

ด้วย RFID คุณสามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งของข้อมูลหรือทรัพย์สินเชิงทางกายภาพของคุณและแสดงการจัดการที่คุณกำหนดไว้ในพื้นที่จัดเก็บ

จัดเตรียมข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้นอกสถานที่โดยวางไว้ใน กล่องเก็บบันทึกข้อมูลเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีหรือติดป้าย RFID-ready สำหรับกล่องประเภทอื่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการกระบวนการตรวจสอบซ้ำโดยใช้ประโยชน์จากชิป RFID ตามป้ายบนกล่อง คุณจะสามารถแสดงหลักฐานการควบคุมจัดการและยืนยันข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้วยความมั่นใจสูงสุด
34%

มีเพียง 34% ขององค์กรกล่าวว่าพวกเขาใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อกำหนดที่ตั้งและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา: Cohasset Associates I ARMA International 2016/2017 Information Governance Benchmarking Survey. N=1,000
แหล่งที่มา: รายงานIron Mountain Compliance Benchmark ในปีค.ศ.2012

กล่องเก็บเอกสารและฉลากเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

กล่องเก็บบันทึกข้อมูล RFID ของไอออน เมาน์เทน จะมีการติดป้าย RFID ไว้ล่วงหน้า โดยข้อมูลของคุณจะถูกติดแท็กและพร้อมสำหรับการตรวจสอบตามที่ร้องขอ

กล่องเก็บเอกสารพร้อมฉลากเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีของไอออน เมาน์เทนมีอะไรบ้าง:

รูเจาะสำหรับซิปไทด์
  • ระดับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
  • การปกป้องเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลของคุณ
  • ซิปไทด์จำหน่ายแยกต่างหาก
ฝาปิดสามนิ้ว
  • เพิ่มความทนทานระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ
  • จะไม่บิดงอหรือหลุดออก
ป้าย RFID ที่ติดไว้ล่วงหน้า
  • เป็นวิธีการที่ง่ายในการตรวจสอบคลังข้อมูลโดยไม่ต้องใช้คลื่นวิทยุปราศจากสิ่งกีดขวาง
  • ชิป RFID จะทำเป็นบาร์โค้ด
  • การทำงานร่วมกันระหว่างระบบหลักของบันทึกข้อมูลและแอพพลิเคชัน RFID

ติดต่อไอออนเมาน์เทน

Business Woman | iron Mountain

ติดต่อไอออนเมาน์เทน