Iron Mountain offsite records storage manager

Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu

Bảo quản và bảo vệ hồ sơ của bạn trong các cơ sở tuân thủ và an toàn cao.
Iron Mountain Employer taking care of the shredding documentation

Hủy tài liệu an toàn

Hủy hồ sơ giấy, phương tiện lưu trữ bằng nhựa và điện tử của bạn một cách tuân thủ, an toàn và tiết kiệm chi phí.
Iron Mountain employee working on a laptop

Xử lý rác thải điện tử và thiết bị công nghệ thông tin an toàn

Bảo vệ Thông tin nhạy cảm của bạn
Blue icon of a mobile phone

CỔNG TRỰC TUYẾN

Theo dõi và định vị hồ sơ nhanh chóng

Blue icon of a globe

+ 60 QUỐC GIA

Iron Mountain trên toàn thế giới

Blue icon of a group of three people

24.000 CHUYÊN GIA

Bảo vệ thông tin của bạn

Blue icons of two hands doing a handshake

95% CÔNG TY TRONG DANH SÁCH FORTUNE 1000

Tin tưởng vào Iron Mountain