Karlovarská krajská nemocnice transformuje svoji zdravotnickou dokumentaci

Úspěšné příběhy zákazníků

Během dvou měsíců dokázaly projektové týmy paralelně úspěšně převést všechny záznamy k zajištění optimálního využití nemocničních prostor

20. prosince 2023 minuty

Nesjednocený archiv dokumentů

Karlovarská krajská nemocnice se rozkládá na dvou místech (v Karlových Varech a Chebu) a má přibližně 673 lůžek. Více než 1 500 zdravotníků a klíčových pracovníků zde poskytuje základní akutní lůžkové i ambulantní služby ve specializovaných oborech.

Při těchto činnostech denně vznikají stovky papírových záznamů s různou mírou důvěrnosti. Dříve byly spisy rozmístěny v různých budovách, což mělo za následek omezený přístup k dokumentům a časové prodlevy při jejich vyhledávání.

Díky společnosti Iron Mountain jsme schopni pružněji a podstatně rychleji reagovat na požadavky klientů na vyhledání zdravotnické dokumentace potřebné pro kontrolu, audit, soudní spory a další účely.
Jaroslav BednářVedoucí obchodního oddělení, Karlovarská krajská nemocnice

Rychlá migrace

Po počátečním řešení v nemocnici bylo nutné pečlivě stanovit priority potřeb přenosu dokumentů. Společnost Iron Mountain® zajistila sběr, třídění, balení, přepravu a skladování souborů ve vlastní vysoce zabezpečené spisovně mimo nemocnici.

Celkem se obsah archivu rozprostíral na více než 4 500 metrech regálů. K ušetření času a maximalizaci efektivity pracovalo na projektu souběžně několik týmů po dobu dvou měsíců, které převáděly záznamy do centrálního úložiště. Každý dokument byl označen, zaevidován a zpřístupněn ke správě v aplikaci Iron Mountain ConnectTM.

Vyšší provozní efektivita

Karlovarské krajské nemocnici se podařilo úspěšně splnit svou prioritu rychle uvolnit prostory v budovách, které čekala kompletní rekonstrukce. Kromě toho byly efektivněji přerozděleny další skladovací prostory pro poskytování služeb pacientům.

Důležité je, že veškerá zdravotnická dokumentace je nyní správně roztříděna, evidována a bezpečně uložena na jednom místě. Specialisté společnosti Iron Mountain zpracovávají každý měsíc přibližně 70 až 80 metrů nových dokumentů, čímž zajišťují průběžnou správu a dodržování předpisů.

Elevate the power of your work

Získejte konzultaci zdarma

Pojďte začít